آگاهان نظامی: فرمانده ارتش در کنر به حزب اسلامی پیوسته است

۲۹ میزان ۱۳۹۲

شماری از آگاهان می‌گویند، فرمانده محلی نیروهای ویژۀ ارتش افغانستان در ولایت کنر، به حزب اسلامی حکمتیار پیوسته است.
به گفتۀ آنان، چون حزب اسلامی رابطۀ بسیار نزدیک با استخبارات پاکستان دارد؛ بنابراین این فرمانده که سابقۀ عضویت در حزب اسلامی را دارد ، به وسیلۀ استخبارات پاکستان مجبور به پیوستن به حزب اسلامی شده است.
تورن منصف فرمانده محلی نیروهای ویژه ارتش در ولایت کنر که خواهر زاده کشمیر خان یکی از فرماندهان حزب اسلامی است، چند روز قبل در شرق کشور به صف مخالفان مسلح دولت پیوست.
مسوولان دولتی می‎گویند که هنوز مشخص نیست که این عضو ارتش به گروه طالبان پیوسته یا به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و یا هم به گروه های شورشی دیگر از جمله طالبان پاکستانی که در منطقه فعال هستند.
اما آگاهان نظامی می‌گویند، این فرمانده ارتش سابقۀ عضویت در حزب اسلامی را داشته؛ بنابراین به وسیله استخبارات پاکستان به گروه حزب اسلامی پیوسته است.
جاوید کوهستانی، آگاه مسایل نظامی می‌گوید، بسیاری از افرادی که در حال حاضر در ارگان‌های نظامی و امنیتی فعالیت دارند، در گذشته عضویت حزب اسلامی را داشتند و این فرمانده ارتش نیز سابقه عضویت در حزب اسلامی دارا است.
او اضافه کرد، شاید این فرمانده با در نظر داشت گذشته‌اش، شناسی و مورد کار استخباراتی دوامدار قرار گرفته و بالاخره وادار به تسلیم شده است.
به گفتۀ کوهستانی، موقعیت کنر سبب شده تا مورد توجه استخبارات کشور پاکستان باشد، بنابراین فرمانده مذکور به وسیلۀ کار استخباراتی و با در نظر داشت سابقۀ حزبی اسلامی وادار به پیوستن به حزب اسلامی حکمتیار شده است.
او تصریح کرد، چون حکمتیار رابطۀ تنگاتنگ با استخبارات پاکستان دارد؛ بنابراین پیوستن این فرمانده به وسیله استخبارات پاکستان و به همکاری حزب اسلامی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد، این اقدام به منظور معرفی کردن حزب اسلامی به عنوان یک نیروی سیاسی فعال صورت گرفته و شاید هدف دیگر ایجاد نگرانی میان پرسونل اردوی ملی باشد.
کوهستانی همچنان گفت، ولی نباید فراموش کرد که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و با تلاش استخبارات پاکستان و داشتن سابقه شماری از فرماندهان به گروه‌ها و احزاب مخالف مسلح دولت، احتمال تسلیم‌شدن و اسیر شدن بسیاری از قوماندان وجود دارد.
به باور این آگاه نظامی، افغانستان با یک جنگ استخباراتی مواجه است؛ بنابراین تلفات، مجروح شدن و تسلیم شدن شماری از نیروهای ارتش یک امر طبیعی است.
او افزود، در جریان یک جنگ استخباراتی پیچیده‌یی که فعلاً در افغانستان ادامه دارد و توسط پاکستان اداره می‌شود، چنین اتفاقات یک امر بسیار جدی نیست و نمی‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد.
در همین حال، جنرال نورالحق علومی آگاه مسایل نظامی دیگر می‌گوید، تمام چنین رخدادها به یک ادارۀ ناسالم و تشکیلات ناسالم تعلق دارد.
او تاکید کرد، چون در ارگان‌های کشفی، استخباراتی و نظامی ما ضعف وجود دارد، بنابراین دشمن به راحتی می‌تواند در درون تمامی ارگان‌های کشور رخنه کرده و سبب بروز چنین اتفاقات ناگوار شود.
به باور این آگاه نظامی، عدم آگاهی در مورد پرسونل، ندانستن مشکلات و روان آنان و بررسی نکردن مشکلات اقتصادی پرسونل، تمامی مواردی اند که در بروز چنین اتفاقات نقش دارد.
جنرال علومی تصریح کرد، بدبختانه در ادارۀ فعلی از پست‌های بالا شروع تا به پایین در همۀ سطوح استخبارات پاکستان نفوذ دارد و متأسفانه همین مساله سبب فراهم سازی چنین زمینه‌ها می‌شود.
وی افزود، دشمن هر روز در کمین است تا از کوچک‌‎ترین ضعف ما نهایت استفاده را ببرد؛ بنابراین لازم است تا کسانی که در سطح رهبری این ارگان‌ها قرار دارند، دقت بیشتری در شناخت و استخدام پرسونل به خرج دهند.
گفته می‌شود که این فرمانده ارتش در رأس یک واحد نظامی بوده و در روزهای عید با تجهیزات پیشرفته، وسایل زرهی و دید شب با مخالفان مسلح دولت یکجا شده است.
شجاع‌الملک جلاله والی ولایت کنر گفت که این فرمانده نیروهای ویژه مسوولیت رهبری واحد پانزده نفری ارتش را در ولایت کنر به عهده داشته است.
به گفتۀ جلاله، مسوولین مشغول گفت‌وگو با بزرگان محل هستند تا در مورد بازگرداندن این فرمانده محلی به جانب دولت، به نتیجه برسند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.