آیا غزنی «تجـزیه» می‌شود؟

گزارشگر:ناجیه نوری-د و شنبه 19 قوس / آ ذ ر 1397 ۱۹ قوس ۱۳۹۷

نماینده‌گان مردم غزنی در مجلس می‌گویند که اگر به خواسته‌های آنان توجه نشود در برابر تصمیم کمیسیون و حکومت برای انتخابات این ولایت اعتراضات گسترده انجام می‌دهند.

mandegar

آنان تأکید دارند که اگر حکومت خواهان حوزه‌یی شدن انتخاباتِ غزنی است، پس باید غزنی به «غزنی باختری» و «غزنی خاوری» تقسیم شود، پس از آن غزنی به دو ولایت انتخابات برگزار شود.
آنان با انتقاد از کمیسیون انتخابات می‌گویند، برگزاری انتخابات غزنی در ۳۱ حمل ممکن نیست، چون در این تاریخ هوا نهایت سرد است، در اکثریت مناطق غزنی به دلایل سرما و برف و یخ‌بندان ثبت نام رأی دهنده‌گان، مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ممکن نیست.
همزمان بااین، مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند، در ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، پس در ۳۱ حمل هم برگزار خواهد شد، ما فقط منتظر حل مشکلات سیاسی انتخابات غزنی هستیم و این تاریخ غیر قابل تغییر است.
آنان تأکید می‌کنند که انتخابات غزنی را براساس خواست مردم و تأمین عدالت، حوزه‌بندی شده است.
عارف رحمانی نمایندۀ مردم غزنی در مجلس می‌گوید: ما دیدارهای با اعضای کمیسیون انتخابات و شخصیت‌های مطرح در حکومت داشتیم و تأکید کردیم که مطابق قانون مبنای هر گونه انتخابات حوزه انتخاباتی است و حوزه انتخابات ولایت است.
آقای رحمانی که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: «در برنده شدن برادران پشتون و تاجیک حرفی ندارم، اما این امکان ندارد و عادلانه نیست که سهمی را به صورت خشکه و فرمایشی و سهیمه‎‌بندی اعلام ناشده، به قوم دیگری بدهید و بحث امیتاز طلبی را مطرح کنید».
او می‌گوید: کسانی که می‌خواهند نماینده داشته ‌باشند، باید اجازه ندهند که شورشیان و انتحارگران مناطق‌شان را ناامن بسازند. مثل هزاره‌ها تعصب را دور بریزند و به پای صندوق‌های رأی بروند و تلاش کنند که بدون تقلب و تخلف و امیتازی‌گیری در مجلس نماینده‌ داشته ‌باشند.
او تأکید کرد: اما اگر خواهان حوزه‌بندی هستند، باید غزنی را به دو حوزه تقسیم‌بندی کنند، رییس‌جمهور فرمان بدهد که غزنی دو ولایت شود، «غزنی باختری» و «غزنی خاوری» و در دو ولایت انتخابات برگزار شود.
این عضو مجلس نماینده‌گان خطاب به مسوولان حکومت گفت: حکومت باید از قشر محروم حمایت کند نه از کسانی که تروریستان را یا حمایت می‌کنند یا هم در برابر جنایات آنان سکوت اختیار می‌کنند.
رحمانی در خصوص پاسخ حکومت در برابر خواست نماینده‌گان غزنی گفت: حکومت یک هیأتی را به غزنی فرستاده تا ریش‌سفیدی کنند؛ اما نزد قانون حرف ریش‌سفید و ریش‌سیاه معتبر نیست، بل برای اجرایی عدالت باید به اجرایی قانون تن بدهیم.
او در مورد تاریخ انتخابات غزنی گفت: برگزاری انتخابات در این تاریخ (۳۱ حمل) که به نحوه مبهم هم است، در غزنی ممکن نیست، چون هوا نهایت سرد است و در اکثریت مناطق غزنی به دلایل سرما و برف و یخ‌بندان ثبت نام رأی دهنده‌گان، مبارزات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ممکن نیست.
این نمایندۀ مردم غزنی تأکید کرد: در قدم نخست باید حوزه بندی انتخابات غزنی مشخص شود، بعد روی تاریخ انتخابات باید بخث صورت بگیرد، اما اگر به این خواست ما پاسخ داده نشود، ما در برابر آن ایستاده خواهیم شد و از مردم هم کمک می‌خواهیم تا در برابر این باج‌دهی ایستاده شوند.
در همین حال، چمن‌شاه اعتمادی نمایندۀ دیگر مردم غزنی در مجلس با انتقاد از تاریخ برگزاری انتخابات غزنی در ۳۱ حمل می‌گوید: به دلیل سرما و یخ‌بندان باید این تاریخ تغییر کند.
به گفتۀ او: مدیران کمیسیون انتخابات روی «مبل‌های گرم ایتالیایی» نشسته و تاریخ را اعلام می‌کنند که بیش از ۶۰% درصد با آب و هوای افغانستان مغایرت دارد. بنابراین، باید در قدم نخست روی تاریخ برگزاری انتخابات تجدید نظر شود و از سوی هم انتخابات غزنی باید در یک حوزه برگزار شود.
آقای اعتمادی تأکید دارد که زمان توزیع تذکره، ثبت نام رأی دهنده‌گان، مبارزات انتخاباتی و در نهایت روز برگزاری انتخابات دقیقاً در تاریخ واقع می‌شود که هوا نهایت سرد است و اکثریت مناطق غزنی یخ‌بندان می‌باشد.
در عین حال، مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند: زمانی مردم توانستند در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ انتخابات ریاست‌جمهوری حضور پیدا کنند، پس در ۳۱ حمل هم می‌توانند در انتخابات حضور گسترده داشته ‌باشند و هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
کمییسون انتخابات تأکید دارد که برای تأمین عدالت و نقش و حضور همه مردم باید انتخابات در غزنی حوزه‌بندی شود.
عزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات به روزنامۀ ماندگار گفت: کمیسیون از بهر اعتراض شهروندان غزنی که خواهان حوزه‌بندی انتخابات غزنی بودند، انتخابات غزنی را حوزه‌بندی کرد.
آقای ابراهیمی می‌افزاید: «به‌خاطر سراسری بودن، عادلانه بود، فراگیری و همه شمول بودن، انتخابات غزنی را حوزه‌بندی شد، هر چند تا هنوز مشخص نشده که دو حوزه باشید یا سه حوزه؛ اما ما مطابق خواست مردم غزنی عملی خواهیم کرد».
ابراهیمی می‌گوید: ما برای برگزاری انتخابات غزنی آماده‌گی‌ها لازم را داریم، اما منتظر هستیم که مشکلات سیاسی آن حل شود.
او تأکید کرد: حکومت به ما تعهد سپرده که به‌زودترین فرصت مسأله سیاسی انتخابات غزنی را حل خواهد کرد و ما منتظر حل مشکل سیاسی هستیم، اما از لحاظ آماده‌گی‌های عملیاتی و فنی آماده هستیم.
به دلیل اختلافات میان باشنده‌گان غزنی و ایجاد دودسته‌گی در برگزاری انتخابات این ولایت، انتخابات غزنی در ۲۸ میزان سال روان برگزار نشد و کمیسیون انتخابات در همان زمان تاریخ برگزاری انتخابات این ولایت را به تعویق انداخته و بربنیاد مادۀ ۱۰۴ قانون انتخابات، تعویق انتخابات پارلمانی در این ولایت را پیشنهاد کرد.
در این مادۀ قانون انتخابات آمده است: «هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد یا اینکه به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تایید کمیته‌ای متشکل از رییس و اعضای شورای امنیت ملی، روسای مجلسین شورای ملی، رییس ستره محکمه (دادگاه عالی) و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از تاریخ معینه الی مدت چهار ماه تعویق می‌گردد.»
بند دیگر این ماده، امکان تعویق دوبارۀ انتخابات در همچو مناطق را برای چهارماه دیگر نیز پیش‌بینی کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.