آیساف: شورشیان مشکل عمده در برابر پروسۀ انتقال هستند

/

در برابر پروسۀ انتقال مسوولیت های امنیتی در افغانستان خبر می‌دهد.
مقام‌های نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان می‌گویند که با نیروهای امنیتی این کشور مشترکاً سعی می‌‍کنند تا بر چالش‌ها در برابر پروسه واگذاری مسوولیت‌های امنیتی غلبه کنند.
جنرال گونتر گتز سخنگوی آیساف هر چند گفت که این روند با مشکلات مشخص مواجه نبوده، اما او مبارزه با شورشیان را یک چالش خواند.
آقای کتز که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد در این مورد گفت: «مشکلات مشخصی وجود ندارند، در کل مبارزه با شورشیان خود یک چالش است. اما مطمیناً فشارها را بر شورشیان در دیگر ساحات که شامل مراحل چهارم و پنجم پروسه انتقال مسوولیت‌های امنیتی می‌شوند نیز وارد خواهیم کرد. ما بار دیگر غالب خواهیم شد و قادر خواهیم گردید تا شورشیان را به شکست مواجه بسازیم.»
سخنگوی آیساف افزود که میزان خشونت‌ها و تحرکات مخالفان مسلح در مناطقی که مسوولیت های امنیتی آن به نیرو های افغان انتقال داده شده اند، کاهش یافته است.
وی بر ادامه عملیات‌های مشترک به هدف پایان آوردن سطح شورش و تحرک مخالفان مسلح در مناطق که در آینده شامل پروسۀ واگذاری مسوولیت های امنیتی می‌شوند، تاکید کرد.
در این حال، برخی از کارشناسان مسایل امنیتی در افغانستان به این باور اند که نیرو های افغان در عدم حضور عساکر بین المللی توانایی مبارزه با چالش های امنیتی را نخواهند داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :