اتاق تجارت و صنابع: شرکت‌های خارجی صدها میلیون دالر پول شرکت‌های داخلی را باخود برده‌اند

گزارشگر:سه شنبه 24 میزان 1397 ۲۳ میزان ۱۳۹۷

مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور می‌گویند که شرکت‌های خارجی در جریان یک‌ونیم دهۀ گذشته، صدها میلیون دالر پول شرکت‌های داخلی را در روند تطبیق پروژه‌های زیر بنایی با خود برده‌اند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع دیروز دوشنبه، در نمایشگاه تاپی در کابل از روند واگذاری پیمان‌های زیربنایی به شرکت‌های خارجی انتقاد کرد.
mandegar-3آقای الکوزی گفت، با آنکه شرکت‌های داخلی افغانستان ظرفیت و تخصص کافی در تطبیق پروژه‌های زیر بنایی در کشور داشته و کسب کرده‌اند اما حکومت اکثر پروژه‌های زیر بنایی را تاکنون به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است.
او می‌گوید که در جریان یک‌ونیم دهه گذشته، صدها میلیارد دالر امریکایی در افغانستان سرازیر شد، اما به دلیل سهیم نبودن شرکت‌های داخلی در تطبیق پروژه‌های زیربنایی یا نداشتن قراردادها به شکل مستقیم، هزینه‌های یاد شده دوباره به خارج از کشور بازگشت.
او خاطر نشان کرد در جریان مصرف هزینه‌های گزاف که درگذشته وارد کشور شده و پیمان‌های دستۀ چندم نیز در بخش زیر بنا به شرکت‌های داخلی تعلق گرفته بود بیش از ۳۵۰ میلیون دالر هزینه این شرکت از سوی شرکت‌های خارجی پرداخت نشده و به بیرون از کشور انتقال داده شده است.
به گفتۀ او، هم اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی که در بخش زیر بنا در تطبیق پروژه سهیم گرفته و پول دریافت نکرده اند در محاکم افغانستان سرگردان می‌باشند و هیچ توجه نیز به وضع آنان صورت نمی‌گیرد.
آقای الکوزی با بیان نمونه یاد شده، شرکت‌های داخلی افغانستان را مناسب دانست تا به جای شرکت‌های خارجی در تطبیق پروژه‌ها سهم گرفته و حکومت نیز این شرکت‌ها را مورد توجه قرار دهد.
او گفت که کارهای زیربنایی، خدماتی و ترانسپورتی پروژۀ گاز تاپی از عهده تخصص و ظرفیت شرکت‌های داخلی افغانستان برآورده است و پروژه‌ها در بخش‌های یاد شده باید به شرکت‌های داخلی واگذار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.