اتحادیه‎های صنفی خبرنگاران: هرگونه حمله بر رسانه‌ها، جنایت جنگی شمرده می شود

چهارشنبه 22 میزان 1394/

نهادهای رسانه‎یی در کابل، اقدام اخیر طالبان را محکوم کرده و گفته‎اند که هرگونه حمله بر رسانه‌ها، جنایت جنگی شمرده می شود.
طالبان به تازه‌گی، در اعلامیه‌یی، تلویزیون‌های یک و طلوع را اهداف نظامی و دشمن خطاب کرده و دفاتر و همۀ کارمندان این دو رسانه را تهدید به حمله و مرگ کرده اند.
mnandegar-3این نهادها دیروز در گردهمایی، ضمن حمایت از شبکه‎های طلوع نیوز و یک، گفته‌اند که تهدید این دو رسانه‎، به معنای تهدید همۀ رسانه‎های افغانستان است.
آنها در اعلامیه‎یی گفتند: رسانه‌ها، فعالان رسانه‌یی و نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، این هشدار را محدود به دو رسانه ندانسته؛ بلکه تهدید به خانوادۀ رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان که بزرگترین دست‌آورد یک و نیم دهۀ اخیر است، می‌دانند.
در این اعلامیه آمده است: ما باور داریم که مردم افغانستان انتظار دارند تا رسانه‌های افغانستان در برابر خشونت و تهدید، سر فرود نیاورده و مسوولیت‌های خویش در اطلاع رسانی را همچنان با تعهد و بر اساس معیارهای پذیرفته شده، ادا نمایند.
براساس این اعلامیه، رسانه‌ها، مربوط به اطراف جنگی نبوده و نهادهای ملکی استند. در صورتی‌که طالبان یا گروه‌های دیگر هر گونه اعتراضی از عملکرد رسانه‌ها دارند، طریقه‌های متعارف برای ابزار این اعتراضات و جود دارد؛ اما هرگونه حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران، جنایت جنگی شمرده می‌شود.
در این اعلامیه گفته شده است: ما اعلام می‌داریم که در صورت ادامۀ این گونه تهدیدها و آسیب رسیدن به رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان و هر گروه دیگری، نا گزیر در گام نخست به تحریم اخبار آنان پرداخته و در قدم‌های بعدی، تصامیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
بربنیاد این اعلامیه، جامعۀ رسانه‌یی افغانستان، تعهد خویش را بر ارزش‌های دموکراتیک و معیارهای حرفه‌یی تاکید کرده و خود را مکلف به رعایت معیارهای مسلکی از جمله خفظ بی‌طرفی و تعادل در بخش و نشر اطلاعات می‌دانند. ما از دولت افغانستان و نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط تقاضا داریم تا به حمایت گسترده از رسان‌های افغانستان و کارمندان آنها پرداخته و حفظ امنیت آنان را در اولویت خویش قرار دهند.
همچنان، اتحادیۀ رادیو- تلویزیون‌های افغانستان در اعلامیه‌یی این تصمیم طالبان را محکوم کرده و آن را غیراسلامی و قانونی خوانده است.
در این اعلامیه آمده است که جامعۀ رسانه‌یی در کنار این دو شبکه قرار دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :