اتحادیۀ اروپا در معیاری‌سازی تجارت افغانستان را کمک می‎کند

گزارشگر:یک شنبه 17 جدی 1396 ۱۶ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3اتحادیه اروپا برای معیاری‌سازی تجارت افغانستان با جهان و نیز افزایش صادرات افغانستان به بازارهای جهانی، سهولت های فنی و کمک های مالی را در اختیار کابل می گذارد.
موریزی جن، رییس بخش اقتصادی اتحادیه اروپا در افغانستان در گفتگویی با طلوع نیوز گفته است که برای بهتر ساختن نقش افغانستان در سازمان تجارت جهانی، تا کنون چندین برنامه را با حکومت طراحی وعملی ساخته اند.
وی افزوده:»افغانستان اکنون عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرده است، بنأ نیاز است که اکنون افغانستان خود را برای بکارگیری از فرصت های بازرگانی در سازمان تجارت جهانی، آماده سازد و برای این کار، ایجاد راهکارهای روشن بازرگانی مهم اند که اتحادیه اروپا افغانستان در این بخش کمک خواهد کرد».
آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی با استقبال از این تصمیم اتحادیه اروپا، می‌گوید که باید حکومت در این بخش، یک راهکار منظم داشته باشد.
وی گفت:»بسیاری از نهادهای خارجی تا کنون تلاش کرده‌اند که در بخش بهبود بازرگانی در افغانستان کار کنند، اما نیاز است که اکنون حکومت با داشتن یک راهکار روشن در بخش بازرگانی، کمک های جامعه جهانی را جذب کند».
از سویی هم، وزارت تجارت و صنایع، در کنار تلاش های این وزارت برای بهبود تجارت در کشور، بر بهبود ترانزیت در منطقه تأکید دارد.
مسوولان این وزارت می گویند که برای جلوگیری از قاچاق کالاها در مرزها و رُشد بازرگانی قانونی در کشور، حکومت تدابیری را روی دست دارد.
محمد یحیا اخلاقی، رییس ترانزیت وزارت تجارت و صنایع بیان داشت:»حکومت تلاش دارد که برای جلوگیری از قاچاق کالاها از مرزهای غیر رسمی، شمار گمرک ها را در مرز با کشورهای همسایه افزایش دهد و ما در کنار این تدابیر، برای بهبود بازرگانی کشور نیز برنامه هایی را با کشورهای همسایه داریم».
این درحالی است که اتحادیه اروپا می گوید که برای بهبود بازرگانی و افزایش سرمایه گذاری ها در کشور، نیاز است که حکومت سهولت های بیشتری را برای بخش خصوصی فراهم سازد. به باور این نهاد، در کنار فساد اداری در افغانستان نبود زیربناهای لازم ونا امنی ها از چالش های بزرگ در برابر تجارت در این کشور هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.