اتحادیۀ ملی ژورنالیستان به رسانه‌ها: در برابر زورگویی ایستاده‌گی کنید

14 ثور 1393/

mnandegar-3شنبه سیزدهم ثور، مصادف با روز جهانی آزادی بیان بود.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان فرا رسیدن این مناسبت را برای تمامی خبرنگاران، دست اندرکاران رسانه‌ها و فعالین آزادی بیان، تبریک عرض می‌کند.
ما در حالی از این مناسبت در افغانستان بزرگداشت به عمل می‌آوریم که در ماه‌های اخیر خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها در کشور افزایش چشمگیری داشته است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که پالیسی‌های دولت افغانستان در رابطه به تامین آزادی بیان را تقدیر می‌کند، از عدم پیگیری قضایایی‌که در آن علیه خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها خشونت اعمال می‌شود، به شدت انتقاد می‌کند و وزارت اطلاعات و فرهنگ را که در واقع مسوولیت تامین مصونیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی را دارد، در اجرای این مسوولیت، کاملاٌ ناکام می‌شمارد.
ما این اطمینان را برای همکاران مان می‌دهیم که در حد توان، از حقوق آن‌ها دفاع خواهیم کرد و در هر گونه شرایطی در کنار آنان خواهیم بود.
ما از خبرنگاران، گرداننده‌گان رسانه، فعالان رسانه‌یی و نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، برای تلاش های‌شان در زمینۀ تامین آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، تقدیر می‌کنیم و باور داریم که تلاش های هماهنگ ما می‌تواند، هر مانعی را از سرراه تامین آزادی بیان و تحقق دسترسی به اطلاعات، بر دارد.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی در سرتا سر کشور می‌طلبد تا برای گسترش آزادی رسانه، آزادی بیان وحق دسترسی به اطلاعات، بیشتر از پی تلاش نموده و در برابر فشارهایی که از سوی حلقات مشخص در درون دولت، زورمندان محلی، گروه‌های تروریستی و جنایت کار، پیوسته بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال می شود، ایستاده‌گی نمایند.
پیروزی، بهروزی، موفقیت و کامگاری خبرنگاران عزیز و فعالان رسانه‌یی، از آرزو های اصلی ماست.

اشتراک گذاري با دوستان :