اتحادیۀ ژونالیستان: محـدود ساختـن خدمات انتـرنتی، دشمنی آشـکار با آزادی بیان است

گزارشگر:دوشنبه 15 جوزا 1396 ۱۴ جوزا ۱۳۹۶

اتحادیۀ ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که پس از رویداد انتحاری چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته و اعتراضات و تظاهراتی که به دنبال آن، رخ داد، ارایهٔ خدمات انترنتی- حد اقل در کابل- با مشکلات جدی رو به رو بوده است.
این نهاد رسانه‌یی با پخش خبرنامه‌یی گفته است: اکثر کاربران، از سرعت پایین انترنت شکایت دارند و کابران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که استفاده از این شبکه، با محدودیت‌های فراوانی همراه شده است.
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که پایین آوردن سرعت انترنت و محدود ساختن شبکه های اجتماعی، امری تصادفی نیست و افراد و گروه‌هایی در درون دولت می خواهند به این ترتیب جلو جریان آزاد اطلاعات را بگیرند.
بر اساس این اعلامیه، ما به این باور هستیم که در شرایط کنونی، زمینه‌سازی برای بلند شدن صدای مردم، بسیار بهتر از این است که خواسته باشیم، جول اعتراضات آن‌ها را بگیریم. اتحادیه به عنوان عضو فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان به مفاد اعلامیه‌یی که روز گشذته از سوی فدراسیون صادر شد پایبند است و استفادهد سؤ از شبکه‌های اجتماعی را مردمد می‌داند.
با این حال از دید این اتحادیه، وقتی مردم صدای خود را بلند کرده نتوانند، به خشونت روی خواهند آورد.
اتحادیهٔ ملی ژورنالیستان افغانستان از حکومت و به ویژه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌طلبد که با سرعت موانع استفاده از انترنت و شبکه‌های اجتماعی را رفع کنند.
در این اعلامیه آمده است: ما اعلام می‌کنیم که اعمال هر گونه محدودیت در این زمینه‌ها، دشمنی آشکار با آزادی بیان و ارزش‌های پذیرفته شدهٔ حقوق شهروندی است و در صورت ادامهٔ این روند خواستار پیگرد قانونی عاملین قضیه خواهیم شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.