احتمال معرفی نامزدان جدید به بعد از تعطیلی های زمستانی/ سید عسکر موسوی به جای خاطره افغان معرفی می شود

گزارشگر:یک شنبه 5 دلو 1393 ۴ دلو ۱۳۹۳

نظیف الله سالاری سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که رییس جمهور تصمیم گرفته است تا به عوض تمام نامزد وزرای که تابعیت دوگانه دارند وتا هنوز از تابعیت شان انصراف نکرده اند،نامزد وزرای جدید را معرفی کند. در همین حال ریاست اجرایی دولت گفته است که احتمال دارد معرفی نامزدان جدید به بعد از تغطیلی‌های زمستانی مجلس موکول شود.mnandegar-3
در همین حال یک منبع آگاه گفته است که سید عسکر موسوی به جای خاطره افغان به عنوان نامزد وزارت تحصیلات عالی معرفی می شود.
اما آقای سالارزی افزود که رییس جمهور به مصوبه مجلس نماینده‌گان احترام کامل دارد وخواستار این نیست که کدام تقابلی میان قوای سه گانه دولت به وجود بیاید.
به گفته سالارزی،نامزد وزرا در یک فرصت مناسب به مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند شد.
در همین حال منشی مجلس نماینده گان می گوید که رییس جمهور تاکید داشت که نظر به شرایط کنونی کشور وحالت امنیتی واقتصادی وقت داده شود تا اسناد این نامزد وزرا درمدت سه ماه ویا بیشتر از آن نهایی گردد اما درضمن گفت که به تصمیم مجلس نماینده‌گان احترام دارد.
به گفته منشی مجلس نماینده‌گان: دراین نشست فیصله گردید که اگر از میان این هفت نفر، اسناد ترک تابعیت بعضی از آن‌ها نهایی شده باشد، مجلس نماینده‌گان باز هم درمورد شان تصمیم می‌گیرد.
سید اکرام گفت که اما دراین نشست رییس اجرایی گفت که امکان دارد که دو یاسه نامزد وزیر را به زودی معرفی کنند واگر نتوانستد بعد از تعطیلات مجلس نماینده‌گان معرفی خواهند نمود.
به بنیاد بررسی کمیته مشترک مجلس نماینده‌گان،نامزد وزرای وزارت‌های داخله، خارجه، کار و امور اجتماعی،عدلیه، ، مبارزه با مواد مخدر، توسعه شهری، و اطلاعات و فرهنگ تابعیت دوگانه دارند وتوسط این مجلس رد شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.