احزاب و جریان‌های سیاسی: نظام انتخاباتی کنونی ناکار آمد و فساد زا است

گزارشگر:سه شنبه 8 جوزا 1397 ۷ جوزا ۱۳۹۷

احزاب و ایتلاف‌های سیاسی در نشستی خواهان تغییر نظام انتخاباتی شدند و گفتند که نظام انتخاباتی موجود (SNTV) ناکارامد، فسادزا و مانع راه یافتن نماینده‌های واقعی مردم به پارلمان است و به هیچ صورت انتخابات مبتنی بر آن برای ما قابل قبول نیست.
mandegar-3نمایندگان احزاب و ایتلاف‌های سیاسی دیروز اعلامیۀ مشترکی را در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی منتشر کردند.
در این اعلامیه آمده است: در مطابقت با ماده ۳۵ قانون اساسی، ما احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، شوراهای قومی و نهادهای مدنی، خواهان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می‌باشیم؛ انتخاباتی‌که برایندِ آن تأسیس پارلمانی باشد که نمایندگى از آرایِ واقعى قاطبۀ ملت بتواند.
اعلامیه می‌افزاید: بنا بر این داعیه، پس از برگزاری چندین جلسه‌ی رایزنی، مطالبات خویش را طی یک طرح شش فقره‌ای تدوین نموده؛ از طریق یک کنفرانس خبری به اطلاع همگان رسانیده و در مورد چگونگی اجرایی شدن آن با کمیسیون مستقل انتخابات، یوناما و سایر جهات ذی‌ربط بحث‌هایِ مبسوطى بعمل آوردیم.
براساس اعلامیه، طرح شش فقره‌ی بعد از رأی زنی با جهت‌های مرتبط، با ریاست محترم جمهوری نیز درمیان گذاشته شد، و طی دو دَورِ مذاکراتِ نمایندگان احزاب با رییس جمهوری، نتیجه این شد که کمیسیونی مرکب از نماینده‌‌های احزاب، کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت و یوناما تشکیل شود و راه‌های عملی شدن خواست احزاب را جستجو کند. احزاب طی نشست یوم ۲۹ ثور۱۳۹۷ نظام انتخاباتی موسوم به M.D.R را به عنوان طرح مشترک و واحد احزاب تصویب نموده و قرار بود نسخه‌ی مکتوب آن را تسلیم کمیسیون چهارجانبه نمایند که با تاسف حکومت با نادیده انگاری خواست احزاب تا اکنون اقدام به تشکیل کمیسیون متذکره نکرده است.
بر بنیاد اعلامیۀ احزاب و جریان‌های سیاسی، با توجه به زیر سوال بودن استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات-بنا بر مداخلات جانب حکومت در امور آن- ادعا‌های توزیع ملیونی تذکره های جعلی، اصرار بر نصب استیکر درکاپی های تذکره، و تقلب زا بودن سیستم انتخاباتی SNTV و رویکرد غیر موجه حکومت در راستای تمسک به آن سیستم با برگزارى این همایش مشترک، اعلام می‌داریم که:
۱- نظام انتخاباتی موجود (SNTV) ناکارامد، فساد زا و مانع راه یافتن نماینده های واقعی مردم به پارلمان است و به هیچ صورت انتخابات مبتنی بر آن برای ما قابل قبول نیست.
۲- در انتخابات پارلمانی هر ولایت به عنوان یک حوزه‌ی واحد پذیرفته شود؛ ائتلافها و احزاب لیست کاندیدا های شان را -به سطح هر ولایت- اعلان نمایند؛ شمارش آرا نیز در خودِ ولایت صورت گیرد؛ ائتلافها و احزاب می‌توانند حد اکثر ۲۵۰ کاندیدا در سراسر کشور معرفی نمایند.
۳- برای تمامی باشندگان افغانستان -اعم از مهاجرین، بیجا شدگان داخلی و کسانی که در مناطق نا امن بسر می برند- زمینه‌ی استفاده از حق رای شان فراهم گردد، تا هر فرد واجدِ شرایط و دارای تابعیت افغانستان بتواند در نزدیکترین حوزه‌ی انتخاباتی رای خویش را بکارگیرد.
۴- به خاطر آنکه رای کاندیدا های مستقل و احزاب خورد و نوتاسیس به هدر نرود، بهتر آن است که آنها ائتلاف هاىِ انتخاباتی و لیست هاىِ مشترک داشته باشند و رای شان -مانند احزاب- در درون لیست های انتخاباتی آنها قابل انتقال باشد. کمیسیون انتخابات کاندیدا های مستقل و احزاب نو تاسیس را ترغیب نماید تا، یا خود شان ائتلاف انتخاباتی و لیست مستقل ارایه نمایند، و یا در یکی از ائتلاف های انتخاباتی احزاب شامل گردند.
۵- از طریق ایجاد اتاق نظارت احزاب سیاسی درساختار کمیسیون مرکزی و کمیسیون های ولایتی انتخابات، زمینه‌ی نظارت و اشرافِ تاثیر گذارِ احزاب سیاسی برتمامی پروسه های انتخابات فراهم شود؛ و هیچ تصمیم و اقدام کمیسیون های انتخاباتی به دور از نظارت و اشراف احزاب انجام نشود.
ما احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، شوراهای قومی و نهادهای مدنی، به صورت جدی هشدار می‌دهیم که اگر جانب حکومت به مطالبات معقول مان وقعی نگذارد، به ادامه این همایش مقدماتی، همایش‌ها، مظاهرات و سایر اقدامات مدنی بزرگ را در کابل و ولایات راه اندازی خواهیم کرد و یک بار دیگر اعلام می‌نماییم تنها راهی که از طریق آن میتوان به پارلمان معتبر و ممثل واقعی آراىِ مردم دست یافت، تطبیق طرح انتخاباتی پیشنهادی احزاب است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.