احضار بیش از ۱۰ هزار کارمند به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی

۱۸ حوت ۱۳۹۳

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‌های انتخاباتی افغانستان به ۱۰ هزار کارمند قراردادی و ۲۰ کارمند استخدامی کمیسیون انتخابات هشدار داد که در صورت عدم مراجعه برای پاسخگویی به اتهامات‌ تقلب در انتخابات، غیابی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مقامات کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات اعلام کرد که در غیاب تعدادی از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات این کشور که برای دفاع از خود به این کمیسیون مراجعه mnandegar-3نکنند، تصمیم‌گیری خواهند کرد.
این کمیسیون هفته گذشته اعلام کرده بود که بیش از ۱۰ هزار کارمند قراردادی و ۲۰ کارمند استخدامی کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب‌ها و تخطی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ دست دارند.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات، گفت: تعدادی از افراد مورد اتهام با مراجعه به دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی این کمیسیون دفاعیه‌های خود را ارایه کردند.
وی افزود: کارمندان استخدامی کمیسیون مستقل انتخابات که ابهاماتی در مورد آن‌ها وجود داشت نیز با مراجعه به این کمیسیون، از خود دفاع کردند و کسانی که برای دفاع از خودشان حاضر نشوند بطور غیابی تصمیم‌گیری خواهد شد.
این در حالی است که محسنی به تعداد دقیق افرادی که با حضور در کمیسیون شکایات انتخاباتی در برابر اتهامات وارد شده از خودشان دفاع کردند، اشاره‌یی نکرده است.
گفتنی است که کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به افراد متهم به دست داشتن در تقلب‌های انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور تا پایان هفته گذشته برای دفاع مهلت داده بود.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال جاری شمسی با تقلب‌های گسترده‌یی همراه بود تاجایی که انتخابات ملغا شد و حکومت براساس یک توافق نامۀ سیاسی تشکیل گردید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.