احمدولی مسعود، صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار: در «ماندگار» خط سیاه و سفید ترسیم نکردیم

گزارشگر:یک شنبه 9 ثور 1397 ۸ ثور ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، صاحب‌امتیاز روزنامۀ ماندگار می‌گوید که روزنامۀ ماندگار، با گرایش ملی و به دور از تعصب و تنگ‌نظری ایجاد شده و به شدت مخالف با عوام‌فریبی بوده است.
mandegar-3مسعود گفت: ما در ماندگار خط سیاه و سفید ترسیم نکردیم، به رسانه و کار سیاسی نگاه سودجویانه نداشته‌ایم. روحیۀ ما در روزنامۀ ماندگار، برای مردم، ارزش‌ها و به خاطر کشور و فرزندان کشور بوده است.
صاحب‌امتیاز روزنامۀ ماندگار افزود: آغاز به کار روزنامۀ ماندگار و ارایۀ طرح در چارچوب آجندای ملی همه در محور مردم و ارزش‌های مردمِ افغانستان بوده است.
احمدولی مسعود گفت که همان‌گونه که برای مردم وعده سپرده بودیم، روزنامۀ ماندگار را منبر روشنگری و سنگر صدای مقاومت ساختیم و در مدت ده‌‌سال، زیر هیچ بار و منتی نرفتیم و هر کجا صدایی از حق و عدالت شنیدیم، گلو شدیم و صدا بلند کردیم.
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود اظهار داشت که روزنامۀ ماندگار شمه‌یی از چارچوب «رسالت بزرگ ما» در بنیاد شهید احمدشاه مسعود بوده است. او گفت که بنیاد شهید مسعود به خاطر زنده نگه‌داشتن یاد و خاطر مجاهدان ایحاد گردید و در مدت بیش از ۱۵ سال، تا ظرفیت داشتیم، به جامعۀ علمی و فرهنگی ما دانش افزودیم.
احمدولی مسعود گفت که در چارچوب بنیاد شهید مسعود، طرح و فکری را به نام «آجندای ملی» برای چشم‌انداز روشن آیندۀ سیاسی افغانستان ایجاد کردیم.
او بیان داشت: «نسخۀ سیاسی «حکومت وحدت ملی» را پیش از آنکه جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا، آن را مطرح کند، با «نیت خیر» به سران حکومت و جامعۀ جهانی پیشنهاد کرده بودیم؛ اما به آن طرح توجه نشد تا این‌که افغانستان به بحران رفت و آقای جان کری، کاپی آن طرح را به صورت ناقص به سران حکومت وحدت ملی پیشنهاد کرد.
آقای مسعود از سران حکومت وحدت ملی انتقاد کرده آنان را به بی‌برنامه‌گی و سرخورده‌گی متهم کرده گفت: به همین خاطر است که آنان در نیمه‌راه می‌مانند و هر بار افغانستان را به عقب بر می‌گردانند.
به باور مسعود، یکی از مشکلات این است که عده‌یی در کشور زمام امور را به دست گرفته اند که در گذشته مردم را تنها رها کرده بودند و ریشه‌یی هم در میان مردم ندارند و تمام تلاش شان برای حفظ قدرت دولتی خلاصه می‌شود.
به گفتۀ آقای مسعود: همان‌گونه که طرح «حکومت وحدت ملی» را با توجه به بافت‌های اجتماعی و مدلِ دموکراسی ارایه کردیم، اکنون نیز نسخۀ «وفاق ملی» را آماده ساخته‌ایم و در آن، به تمام نیازمندی‌ها و مشکلات افغانستان پرداخته شده است. ما در نظر داریم تا با مساعی مشترکِ جریان‌ها و نیروهای سیاسی کشور یکجا عملی کنیم.
احمدولی مسعود اظهار داشت که تلاش ما این است که تمام اقوامِ ساکن در افغانستان خود را در آینۀ مشترک دولت و حکومت ببینند و در تصمیم‌گیری‌های و سیاست‌گذاری‌ها شریک باشند.
به باور آقای مسعود، وفاق ملی با اشتراک مساعی، زبان تخنیکی و علمی، با مدیریت تفاوت‌ها و انسجام ظرفیت‌ها به وجود می‌آید. او می‌افزاید که باید گفتمان شکل بگیرد، اعتماد به وجود بیاید و دیدگاه مشترک تدوین شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.