احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: استفـاده از امکـانات دولتـی در کمپـاین‌های انتخـاباتی به حـد طغیـان رسیده است

۲۸ دلو ۱۳۹۷

استفادۀ بی‌رویه از امکانات دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی توسط محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقادهای زیادی از طرف نهادهای ناظر بر انتخابات و نامزدان شده است.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در تازه ترین مورد گفته است که استفاده از امکانات دولتی توسط تیم انتخاباتی دولتی ساز همچون کمپاین انتخاباتی به حد طغیان رسیده است.
mandegarاین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در یادداشتی نوشته است: آنچه از اصلاحات انتخاباتی باقی‌ست، استفادۀ کمپاینی تیم به اصطلاح دولت‌ساز از دولت است.
در ادامۀ یادداشت آقای مسعود آمده است: پس از تلاش‌های بی وقفۀ «شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸» بهخصوص بخش تخنیکی آن مبنی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی و ظاهراً توافق حکومت، که طی پنج جلسۀ شورای کاندیدان در مقابل پنج‌سال عمرحکومت یک دست‌آورد بی‌پیشینه می‌باشد، اما آنچه تاهنوز مایۀ نگرانی ا‌ست، استفادۀ روز افزون رهبری حکومت از امکانات دولتی برای کمپاین‌های انتخاباتی خودش می‌باشد.
به باور احمدولی مسعود: این موج استفاده‌های بی‌رویه، غیرقانونی، لجام گسیخته و خصمانۀ رهبری حکومتی که از یک‌سو به پایان عمرش رسیده و از سوی دیگر، در مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌باشد، از مرز تخطی و تخلف گذشته به درجۀ طغیان و حد بالای برهم زدن کل سیستم دولتی رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که ریاست دوره‌یی شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز به دوش دارد، می‌گوید: عزل و نصب‌های غیرمعیاری، نصب بستگان و وفاداران رهبری حکومت در مقامات دولتی، استفادۀ غیرمسوولانه از نیروهای امنیتی کشور، بهخصوص قطعات کماندو در منازعات زود گذر سیاسی که اعتبار و هویت نیروهای امنیتی کشور را بهشدت لطمه زده و زیر سوال خواهد برد، سفرها و کمپاین‌های ولایتی با استفاده از منابع دولتی و وعده‌های غیرمعیاری به ولایات، سوءاستفاده از رسانه‌های دولتی، از جمله موارد بی‌شمار تخلف‌های انتخاباتی در مغایرت صریح با قانون می‌باشند.
دو روز پیش، شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در نشستی گفتند که تیم دولت ساز با در اختیار داشتن منابع دولتی دست به کمپاین‌های انتخاباتی می‌زند و آنان با استفاده از روش‌های مشروع جلو هر گونه سوءاستفاده از امکانات مردمی و دولتی را خواهند گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.