احمدولی مسعود: حکومت در تلاش انحصار«انتخابات» است «تعویق انتخابات را از سر ناگزیری و مشروط به اصلاحات پذیرفتیم»

گزارشگر:ناجیه نوری/چهارشنبه 12 جدی 1397 ۱۲ جدی ۱۳۹۷

تیم وفاق ملی می‌گوید که حکومت در تلاش انحصار ساختن پروسۀ انتخابات است و این کار صدمۀ سنگینی به این روند وارد می‌کند.
احمدولی مسعود نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری با ابراز نگرانی از تعویق برگزاری انتخابات می‌گوید، سرنوشت مردم به انتخابات گره خورده است.

1

آقای مسعود که دیروز در نشستی زیر عنوان «واکنش تیم وفاق ملی در پیوند به تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری» سخن می‌گفت، تأکید کرد که انتخابات باید در سه‌ماه آینده صورت می‌گرفت، اما حکومت قابلیت و توانایی برگزاری انتخابات به موقع را نداشت.
آقای مسعود باور دارد که رهبری حکومت وحدت ملی در تعویق و پیچیده ساختن انتخابات، سهم برجسته دارد. به گفتۀ او: اگر حکومت به انتخابات باورمند می‌بود، هشدارهای جریان‌های سیاسی را جدی می‌گرفت و به موقع اصلاحات لازم را عملی می‌ساخت تا امروز برای تعویق انتخابات یک توجیه درست می‌داشتند.
نامزد تیم وفاق ملی در ادامۀ سخنانش گفت: کمیسیون انتخابات به عدم توانایی خود اعتراف کرده است که نمی‌تواند انتخابات ریاست‌جمهوری را در ۳۱ حمل برگزار کند.
به گفتۀ آقای مسعود: بی‌نظمی و بی‌بر‌نامه‌گی در کمیسیون بیداد می‌کند. به همین نسبت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نگرانی داریم که با این کمیسیون ناکارا چطور ممکن است یک انتخابات خوب داشته باشیم تا مردم نتیجۀ آن را بپذیرند.
دخل و تصرف در کمیسیون
نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی است که حکومت در تلاش دخل و تصرف در کمیسیون انتخابات است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به این باور است که حکومت تلاش دارد تا مجموع پروسۀ ملی «انتخابات» و چگونه‌گی برگزاری آن را در انحصار خود داشته باشد.
آقای مسعود گفت: حکومت به «عمد» و به «قصد» نخواست انتخابات برگزار شود و نحوۀ برخورد و رویکرد کمیسیون نسبت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هم گویای این مدعا است.
آقای مسعود می‌گوید: یکی از دلایل تعویق و تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «دخل و تصرف حکومت» در کمیسیون انتخابات است.
نامزد تیم وفاق ملی در این نشست خاطر نشان کرد که این تیم تعویق زمان برگزاری انتخابات را از «سر ناگزیری» و «مشروط» به اصلاحات پذیرفته است.
نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرط می‌گذارد که باید در کمیسیون انتخابات «اصلاحات اساسی و بنیادی» به میان آید و نیز «محدودیت‌هایی در ارتباط به صلاحیت‌های رهبری حکومت وحدت ملی» وضع گردد.
نامزد تیم وفاق ملی با رد ادعای کمیسیون انتخابات مبنی بر این‌که «تعویق انتخابات در مشوره با نامزدان و جریان‌های سیاسی گرفته شده است»، گفت: به هیچ عنوان در خصوص تعویق انتخابات با ما مشوره صورت نگرفته است.
آقای مسعود تأکید کرد که اصلاحات یک امر اساسی است و باید لیست رأی‌دهنده‌گان براساس سیتم بایومتریک صورت گیرد.
گفتنی است که دو روز پیش اعضای مجلس نماینده‌گان تصویب کردن تا تنها رأی‌های انگشت‌نگاری شده در روند شمارش و بازشماری آرا محک باشد.
چگونه اصلاحات؟
تیم وفاق ملی می‌گوید که آنان طرح‌های اصلاحی یی را برای روند انتخابات تهیه کرده و به مسوولان کمیسیون انتخابات می‌سپارند.
نامزدی تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که این طرح در سه بحش تهیه شده و به‌زودی با کمیسیون انتخابات شریک ساخته می‌شود.
احمدولی مسعود می‌گوید که به‌زودی طرح‌ها و بسته‌هایی پیشنهادی‌اش را برای چگونه‌گی برگزاری انتخابات و محدود ساختن صلاحیت‌های رهبری حکومت، با دولت و مردم شریک خواهد کرد.
صلاحیت‌های حکومت باید محدود شود
تیم وفاق ملی همچنان به این باور است که با سر رسیدن معیاد قانونی زمان حکومت وحدت ملی باید صلاحیت‌های آن نیز محدود ساخته شود.
احمدولی مسعود نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری در بخشی از سخنانش در نشست دیروزی گفت: پس از ماه جوزای سال ۱۳۹۸، حکومت وحدت ملی در خلای قانونی قرار می‌گیرد. ادامۀ کار این حکومت، در تضاد صریح با قانون اساسی خواهد بود.
به گفتۀ او: برای جلوگیری از استفادۀ سوء رهبری حکومت وحدت ملی پس از خلای قانونی، باید محدودیت‌هایی وضع شود.
آقای مسعود خاطرنشان می‌کند که محدود ساختن صلاحیت‌های رهبری حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری «حیاتی و مهم» است.
آقای مسعود به برگزار شدنِ انتخابات در تاریخ ۲۹ سرطان نیز مشکوک است و تأکید دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری «حتماً» و «باید» در تاریخ مشخص شده برگزار شود.
نامزد تیم وفاق ملی گفت: حکومت پنج‌سال فرصت برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی داشت، اما چون اراده‌یی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را ندارد، خود در پیچیده ساختن پروسۀ انتخابات شریک است.
آقای مسعود می‌افزاید: ترس ما از این است که سه‌ماه تعویق، برگزاری انتخابات را از آنچه که است پیچیده‌تر نسازد و کشور با بحران انتخاباتی مواجه نشود و حکومت از بهر حفظ قدرت از این پیچیده‌گی استفادۀ سوء نکند.
آقای مسعود تأکید دارد که پیشنهاد محدود ساختن صلاحیت‌های حکومت را به‌ این خاطر ارایه کرده اند چون از زمانی‌که او نامزدی خود را اعلام کرده است شمار زیادی از شهروندان نگرانی های خود را با این تیم در میان گذاشته و خواهان تغییرات بنیادی در نظام سیاسی افغانستان شده اند.
احمدولی مسعود اضافه کرد: «اکنون که ما پیشگام شدیم، مردم آرزو دارند که به‌زودی گواه تغییرات باشند. امیدوار هستیم که بتوانیم به این نگرانی‌ها و نیازمندی مردم پاسخ بگوییم».
وفاق ملی طرحی سیاسی و در عین حال، تیم سیاسیِ است که از سوی جریان سیاسی آجندای ملی برای رفتن به سمت انتخابات و شکل دادن «دولت وفاق ملی» ارایه شده است تا جریان‌ها، احزاب و شخصیت‌ها و فعالان مستقل سیاسی بتوانند در محور برنامه‌ها و مفاهیم وفاق ملی بستری وسیع برای عمل سیاسی در کشور داشته باشند تا از مجرای آن تیم وفاق ملی را در فرایند انتخابات به سمتِ تشکیل دولت وفاق ملی پس از انتخابات شکل دهند.
افتضاح انتخابات پارلمانی
احمدولی مسعود در ادامۀ سخنانش در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر و مشکلات آن گفت، انتخابات پارلمانی یک افتضاح محض بود و نتیجۀ این انتخابات نیز تاهنوز نامعلوم است.
احمدولی مسعود در مورد برگزاری چهار انتخابات هم زمان نیز گفت: تاهنوز پیامدهای احتمالی انتخابات پارلمانی را نمی‌دانیم. گواه بودیم که کمیسیون نتوانست یک انتخابات را به درستی برگزار کند، پس این کمیسیون از عهدۀ برگزاری چهار انتخابات چگونه بیرون خواهد شد؟
آقای مسعود تأکید کرد: «می‌دانیم که این کمیسیون توانایی برگزاری چهار انتخابات را ندارد، تاکید بر تغییر بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی را داریم تا نتیجۀ انتخابات برای مردم قابل قبول باشد».
صلح و انتخابات با هم ارتباط ندارند
از چندی بدین‌سو بحث‌های پیرامون این که با پیش کشیده شدن بحث گفت و گوهای صلح، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به حاشیه کشانده شود نیز مطرح شده است.
تیم وفاق ملی اما به این باور است که انتخابات و صلح با هم ارتباطی ندارند و این دو پروسه های جداگانه هستند.
احمدولی مسعود، نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از سخنانش در نشست دیروزی گفت که صلح با انتخابات ارتباطی ندارد.
به باور آقای مسعود: انتخابات روندی است که مردم با سهیم شدن در آن سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و صلح یک روند طولانی است.
به گفتۀ او: تا زمانی که بحث صلح را از نشانی یک دولتِ انتخابی، مشروع و قانون‌مند مطرح نکنیم، به نتیجه‌یی نخواهیم رسید. بنابراین، باید هرچه زودتر به طرف انتخابات برویم تا یک دولت همه‌شمول شکل بگیرد و از یک موضع قدرت به صلح پرداخته شود.
تیم وفاق ملی پیش از این نیز چندین نشست برای رأی‌زنی و مشورت پیرامون به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح با طالبان را برگزار کرده است. این تیم کمیته‌یی را نیز شکل داده و این کمیته مسوولیت گرفته است تا طرح همه‌شمولی را پیرامون صلحِ افغانستان تدوین کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.