احمدولی مسعود در بلخ: سیـاست حـذف‌گـرایانۀ حکـومت بحـران را فـرا گیرتـر می‌سـازد

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 3 دلو 1396 ۳ دلو ۱۳۹۶

احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود در همایش حمایت از موضع‌گیری عطا محمد نور در بلخ می‌گوید که بحران ایجاد شده میان کابل و بلخ، بحران تمام ولایت‌های افغانستان است.
آقای مسعود که در یک نشست خبری دیروز (یکشنبه ۱ دلو) در مزارشریف صحبت می‌کرد، گفت: مشکل‌های کلان افغانستان از درون ارگ ریاست mandegar-3جمهوری و دولت مردان افغانستان آغاز شده است. او می‌افزاید که باید دولت بر این نکته توجه جدی داشته باشد، زیرا اگر این بحران ادامه پیدا کند، اوضاع بدتر از پیش خواهد شد.
آقای مسعود با اشاره به تنش‌ها و ناکامی‌های حکومت وحدت ملی، افزود: بحران حکومت کنونی از انتخابات سال ۲۰۱۴ آغاز شد و اکنون این بحران فراگیرتر شده است، اما حکومت به جای ‌این‌که به چالش‌ها به شکل منطقی و علمی رسیده‌گی کند، به نفاق‌افگنی در میان مردم دامن ‌میزند.
به گفتۀ او، حکومت فعلی به چالش‌های هویت، مدیریت، اجتماعی و امنیتی مواجه است، قانون اساسی در حالت تعلیق قرار گرفته است، توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی به حالت تعلیق قرار دارد و مردم در حالت نگرانی جدی دست و پاچه‌شده اند.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود اظهار داشت که حکومت وحدت ملی به شکل غیرقانونی به پیش می‌رود و یک ادارۀ ناکام تمام مردم افغانستان را به گرو‌گان گرفته است. این حکومت به اساس قانون اساسی ایجاد نشده و هم‌چنان، توافق‌نامۀ تشکیل این نظام عملی نشده است.
آقای مسعود در این نشست بیان داشت که سران حکومت وحدت ملی به‌یژۀ ارگ سیاست تعبیض‌گونه و حذف‌گرانه را پیش گرفته است و این روند چالش‌ها را عمیق‌تر ساخته است.
او گفت: رهبری حکومت بحران بلخ و ریاست اجرایی را بیشتر دامن‌ زد تا منافع به دست آورند. اما نه تنها که منافع به دست نیامد، بحران از پیش‌ هم بدتر و فراگیر‌تر شد.
آقای مسعود با اشاره به این‌که حکومت وحدت ملی نتوانست موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل این حکومت را عملی کند، افزود یک مادۀ این توافق‌نامه تا هنوز عملی نشده است.
آقای مسعود هم‌چنان با اشاره به این‌که عمر قانونی ریاست جمهوری یک فرد به اساس قانون اساسی کشور ۴ سال است، ادامه داد که ۸ ماه تا پایان عمر حکومت وحدت ملی باقی مانده است، اما این اداره هیچ آماده‌گی‌ برای برگزاری یک انتخابات شفاف ندارد. او افزود که دولت نمی‌تواند در این فرصت اندک انتخابات را برگزار کند.
آقای مسعود با اشاره به تنش‌های اخیر گفت: بن‌بست کابل و بلخ، بن‌بست تمام افغانستان است و باید در چارچوب یک‌توافق‌نامۀ سیاسی حل گردد.
رهبر جریان سیاسی وفاق ملی، با اشاره به تنش میان کابل و بلخ و ایستاده‌گی عطا محمد نور می‌گوید که مشکل بلخ در تمام افغانستان جاری است، ولی بلخ «علم‌دار» آن شده است.
آقای مسعود هم‌چنان، حکومت را متهم به استفاده سوء از همکاران بین‌المللی کرده و افزود که مشکل افغانستان نه با زور حل می‌شود و نه با اشاره کشورهای خارجی، این مشکل را می‌توان با عمل به توافق‌نامه سیاسی حل کرد.
رییس بنیاد شهید مسعود با اشاره به بحران شناسنامه‌های برقی افزود: مسألۀ شناس‌نامه‌های برقی باید به حالت تعلیق در آید؛ زیرا خلاف توافق‌نامه سیاسی و به ضرر وحدت مردم افغانستان است.
او گفت: حکومتی که نمی‌تواند امنیت مردم را بگیرد چرا ادعا می‌کند که یک شخصیت بزرگ ضد تروریست را در شمال حذف کند تا امنیت را بگیرد، این خلاف منطق است. حکومت نمی‌تواند در مغایرت با مردم فرمان صادر کند. در قسمتی‌که حکومت سیاست حذفی دارد هیچ‌شک نیست.
وی از تصمیم دولت در قبال عطامحمد نور به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید زمانی شما امنیت ۵ کیلومتری ارگ ریاست جمهوری را گرفته نمی‌تواند، چرا می‌خواهد والی یک ولایت را که سال‌ها در برابر تروریسم و دهشت‌‍افگنی جنگینده، در این بخش قربانی داده و در مهار حمله‌های تروریستان فعال است، مردم هواخواش است و کارکردهای خوبی به عنوان یک والی در یک ولایت دارد را می‌خواهید برکنار کنید و شمال را به مرکز تروریستان مبدل سازید.
‌آقای مسعود هم‌چنان به گفت‌وگو صلح با گروه‌های هراس‌افگن فعال در کشور باور ندارد و می‌گوید که حکومتی که قادر به حل اختلافات درونی خود نباشد، چگونه خواهد توانست که با گروه‌های تروریستی مذاکره نماید و آنان را قناعت دهد.
در این حال، عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت و والی بلخ، از طرح وفاق ملی اعلام حمایت کرد. آقای نور گفت که طرح وفاق ملی می‌تواند برای کشور راهگشا باشد.
گفتنی است که تنش میان کابل و بلخ زمانی اوج گرفت که حکومت در یک اقدام غیر مترقبه استعفای بدون تاریخ و مشروط عطا محمد نور را منظور کرده و او را از ولایت بلخ برکنار کرد؛ چیزی که از سوی عطا محمد نور و جریان‌های همسو با او پذیرفته نشده و خلاف توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی خوانده شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.