احمدولی مسعود در صفحۀ فیسبوکش: نگاهی جدید با چهره های متفاوت از ۱۷ سال

گزارشگر:دو شنبه 2 میزان 1397 ۱ میزان ۱۳۹۷

با ١٧ سال حضور جامعه جهانى در افغانستان و حمایت بىدریغ بسیارى از کشورهـا، سر انجام پایان ناکام حکومت همراه باموج بحران‌های فزاینده در کشور، حامیان خارجی را به مقصر نمودن همدیگر در تحمیل آقای اشرف غنى در راس نظام و روی دست گرفتن تصامیم جدید واداشته است.
هرچند طی ماه‌های اخیر رهبران حکومت به شدت تلاش دارند تا با نمایش‌هـاى پوپولیستى، وعده‌هـاى سر خرمن، جلوه دادن حمایت خارجى، از پایان فاجعه بار حکومت شان جلوگیرى نمایند و در صورت امکان احتمالآ قدرت خود را بگونۀ تمدید کنند، روی‌هم رفته بیرونىهـا تصمیم خود را با نگاهى جدید به افغانستان و چهره هـاى متفاوت از ١٧ سال گرفته اند.

mandegar-3

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.