احمدولی مسعود در مراسم ۲۴ حوت: بازمانده‌گان جهاد خود را در دولت‌داری ثابت سازند

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۲۴ حوت ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که جهان به دولت‌داری بازمانده‌گان مجاهدین شک دارد و این نیروها باید خود را در دولت‌داری ثابت سازند.
آقای مسعود که دیروز جمعه، ۲۴ حوت در ولایت هرات در محفل گرامی‌داشت از ۲۴ حوت سالروز قیام مردم هرات در برابر شوروی سابق حرف می‌زد، بیان داشت که نسل بازماندۀ جهاد باید نقش خود را در دولت‌داری ثابت کنند.
mandegarاحمدولی مسعود در این محفل ضمن یادآوری از ارزش‌های جهاد و مقاومت، خطاب به جوانان گفت که جهان در مورد جهاد، ایستاده‌گی، رشادت و مقاومت مجاهدان و مقاومت‌گران خوب می‌داند، اما هنوز در مورد دولت‌داری و اداره‌داری آنان شک دارد.
او افزود که همین عامل سبب شده است که همیشه نتایج انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در افغانستان به نفع یک نمایندۀ جهاد و مقاومت نادیده گرفته شود. آقای مسعود خطاب به جوانان گفت که بازمانده‌گان این ارزش بزرگ، خودشان را در دولت‌داری ثابت کنند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید کرد که گرامی‌داشت از جهاد، تنها یادآوری و افتخار به آن نیست، بلکه نشان دادن این است که جهاد و مقاومت، نسل بالنده‌یی را بار آورده که به درستی می‌توانند دولت‌داری هم کنند.
احمدولی مسعود برای تأکید بر این مسأله،‌ یکی از دستورهای شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور یادآوری کرد: چهار ماه پیش از شهادت آمرصاحب، من در لندن بودم، آمرصاحب برایم زنگ زد و گفت که روشنفکران کشور در انگلستان را جمع کن و ما هم روشنفکران افغانستان را جمع می‌کنیم تا نقشۀ راه آیندۀ افغانستان را ترسیم کنیم.
آقای مسعود می‌گوید که منظور شهید مسعود این بود تا تمام روشنفکران از اقوام مختلف برای ترسیم آیندۀ افغانستان گردهم بیایند، مشورت کنند و به نقشۀ راه واحد و قابل قبول برسند.
او اظهار داشت که افغانستان نظام‌های گوناگون از شاهی گرفته تا کمونیستی و شرعی را تجربه کردند، اما هیچ کدام نتیجۀ مطلوب برای مردم افغانستان نداده است. به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، جوانان از اقوام مختلف نزد او می‌آیند و او این را نشانۀ خسته شدن جوانان از برخوردهای قومی و تلاش‌های قومی می‌داند.
آقای مسعود می‌گوید روز آن فرارسیده است تا یک دولت قوی و همه‌شمول در کشور به میان آید تا بحران‌ها و مشکلات کشور ختم گردد. او تأکید بر کار و فعالیت روی مشترکات اقوامِ کرد و از جوانان خواست تا به خاطر اختلافات، با یک‌دیگر درگیر نشوند.
نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری در اخیر سخنانش اشاره کرد که «سیاست‌مداران عوام‌فریب» به دنبال چاق کردنِ حساسیت‌های قومی اند و می‌خواهند از این مجرا به منافع شخصی برسند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.