احمدولی مسعود در نشست حمایتی جوانان: برقـراری صلح با استـقرار دولت مشـروع و ملـی ممـکن است

سه شنبه 20 قوس 1397/

شماری از جوانانِ «تیمِ تحول اندیشه» از تیم جریان سیاسی آجندای ملی اعلام کردند. آنان که دیروز در نشستی حمایت خود را از این تیم در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده گفتند، با مطالعۀ دقیق و جمع‌آوری اطلاعاتِ مربوط به تیم آجندای ملی دریافته‌اند که در جهت‌گیری‌های سیاسی، این تیم موثر واقع شده است.
mandegarاحمدولی مسعود، رهبر جریان سیاسی آجندای ملی در این نشست گفت که بن‌بست هجده سال اخیر باید به نفع نسل جوان، برنامه‌محوری و مشارکت عادلانۀ همۀ اقشار جامعه بشکند.
آقای مسعود می‌گوید که ساختار نظام سیاسی به گونه‌یی تنظیم شود که تمام اقوام خود و مطالبات شان را در تصمیم‌گیری ببینند، نه فقط برای مأموریتِ ارباب.
طراح طرح آجندای ملی گفت که در هجده‌سال پسین روی برنامه‌ها، راه‌حل‌ها و پرداختن به «مسایل ملی» با جمع بزرگی از «نخبه‌گان» فعالیت مشترک داشته و تصمیم دارد یکجا با مردم به‌ویژه جوانان، در محور یک «نقشۀ راه، صفحۀ جدید» را عملاً باز کنند.
او بیان داشت که کنترل وضعیت افغانستان از دست سران حکومت وحدت ملی بیرون است. به گفتۀ او: «تصمیم‌گیرندۀ اصلی این مملکت مسوولان حکومت وحدت ملی نیستند. در افغانستان هیچ چیز به دست مردم و سیاست‌مداران آن نیست؛ نه جنگ، نه صلح و نه هم اقتصاد و امنیت».
آقای مسعود اظهار داشت که افغانستان در میان یک بازی بسیار کلان قرار دارد و حتا رهبران حکومت از آن اظهار بی‌خبری و هم اظهار شکایت می‌کنند.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی در ادامۀ سخنانش گفت که سیاست‌مداران باید وقتی در درون حکومت هستند، در جلسه‌های کابینه و حکومتی حرف شان را بزنند.
او تصریح کرد: «برخی در کابینه و وقتی که در حکومت اند، حرف شان را در برابر رییس حکومت زده نمی‌توانند، اما وقتی از وظیفه برکنار شدند، لب به شکایت می‌گشایند که این کار نهایتِ ناتوانی و ضعفِ شخصیتی آنان را نشان می‌دهد. اگر حرفی و انتقادی دارید، باید شهامت بیان آن را نیز داشته باشید».
احمدولی مسعود با اشاره به این‌که امروز و آینده از آنِ نسل جوان است، گفت که باید از «کی» عبور کنیم و به «چی» تمرکز داشته باشیم. آقای مسعود افزود که باید بدون در نظرداشت این‌که کی در رأس قدرت و دولت است، با قضایا برخورد کنیم و بیشتر تمرکز ما این باشد که چه برنامه‌هایی وجود دارد تا از آن حمایت صورت گیرد و نتیجه و برایند آن، اشتراک اقوام مختلف در آیینه و تصمیم‌گیری حکومت و دولت باشد.
او به تلاش‌های اخیر در پیوند به جنگ و صلح افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت که صلح باید از موضع قدرت صورت گیرد نه از موضع ضعف، زیرا به باور آقای مسعود: رسیدن به صلح زمانی ممکن است که دولت مشروع و ملی در افغانستان استقرار یابد و اقوام و اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌های آن دولت شریک باشند.
به گفتۀ طراح طرح آجندای ملی، دیدارهای حکومت و نمایندۀ امریکا برای پایان جنگِ افغانستان با نخبه‌گان و احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان، «نمایشی» است و هدف آن، خاک زدن به چشم مردم که گویا برای رسیدن به توافق صلح، با اقشار و جریان‌های مختلفِ کشور مشورت شده است.
mandegarاو به این باور است که در تلاش‌ها و گفت‌وگوهای صلح باید «قطعاً» ارزش‌های مردم افغانستان حفظ شود و روی آن معامله صورت نگیرد. آقای مسعود با بیان این‌که از طالبان قصداً بزرگ‌نمایی و قباحت‌زدایی می‌شود، اضافه کرد: در گفت‌وگو با طالبان باید آزادی بیان، حقوق بانوان، دموکراسی و ارزش‌های دیگری که در ۱۸ سال گذشته با خونِ مردم افغانستان به میان آمده است، واضح در میان گذاشته شود و تأکید صورت گیرد که مردم «هرگز و به هیچ قیمتی» از این‌ها گذشتنی نیستند.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی در اخیر سخنانش بیان داشت که نخبه‌گان سیاسی افغانستان که قصد نامزد شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را دارند باید یک سنت جدید را از خود به میراث بگذارند و با دعوت استادان، دانشجویان، اعضای جامعۀ مدنی، عالما و مردم، برنامه‌های شان را معرفی و رأی‌گیری کنند و هر کسی برنامۀ جامع و قابل قبول داشت، وارد کارزارِ انتخابات شود.
او همچنان گفت که بحثِ اکثریتِ و اقلیت قومی به تاریخ پیوسته و باید تأکید نخبه‌گان سیاسی افغانستان روی اکثریتِ مدنی، فکری و اکثریتِ باورمند به سیاسیت انسانی باشد. به باور او: کسانی که تصمیمِ رفتن به سوی انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند، باید «تعهد» بسپارد و «مسوولیت» بپذیرد و با کُلی‌گویی مردم با فریب ندهند.
همچنان، سیدحسین اشراق حسینی، رییس بورد پالیسی جریان سیاسی آجندای ملی در این نشست گفت که آموزش یک پروسۀ دو طرفه است و نشست‌هایی که با جوانان برگزار می‌شود، از یک‌سو اگر مواردی به جوانان القاح می‌شود، برعکس مواردی از جوانان آموخته می‌شود.
آقای حسینی افزود که بحث وفاق ملی یک بحث شعاری نیست، بلکه یک بحث عملی است که به صورت روش‌مند از سوی اعضای آجندای ملی پیگیری شده و می‌شود.
به گفتۀ آقای حسینی، طرح وفاق ملی یک روند پایدار، معطوف به عدالت و دارای مطالباتِ مشخصِ مردمی است. او می‌گوید که اگر در برابر اندیشه‌های استبدادی و خشک با ایدۀ عدالت و توسعه برای همه ایستاده‌گی نکنیم، بدون شک برنامه‌های مانند سهمیه‌بندی کانکور، گفت‌وگوها در تاریک‌خانه‌ها و هم انتخابات به گونه‌یی مهندسی خواهد شد که اندیشه‌های خشک و استبدادی به عنوان گفتمان غالب قد بر خواهد افراشت.
به باور آقای حسینی، وطیفۀ مردم و نخبه‌گان سیاسی در چنین وضعیتی این است که بحث تغییر را مطرح کنند و کارشیوه‌ها، ابزارها، چشم‌انداز‌ها و گفتمان‌های مربوط به خودش را داشته باشد. او می‌گوید که برخی از سیاست‌های به گونه‌یی طراحی می‌شود که شکاف‌های قومی و مذهبی را دامن می‌زند و نیاز است برای چنین زهری، پادزهری درست شود.
رییس بورد پالیسی آجندای ملی اظهار داشت که مردم افغانستان باید مشترکات شان را به حداکثر برسانند و افتراق‌ها و تفاوت‌های شان را در نتیجۀ یک گفت‌وگو مدیریت کنند تا زمینه آن فراهم شود که مردم یکدیگر را بشناسند و حقوق هم دیگر را رعایت کنند.
در سویی دیگر، ابراهیم حکمتی، معاون شورای اجرایی وفاق ملی گفت که تیم «وفاق ملی» حزب و یا جریان سیاسی نیست، بلکه «چتر بزرگ، خانۀ مشترک و آرمان واحد برای نجات» افغانستان از بحران و رسیدن به خواست‌های مشترک است. آقای حکمتی بیان داشت که دَرِ وفاق ملی به روی اقشار مختلفِ افغانستان باز است و در گیر قید و بندهای سیاسی نیز نیست.
همزمان بااین، جمیل پارسا، رییس «تیمِ تحول اندیشه» در این نشست گفت که آنان با مطالعۀ دقیق و جمع‌آوری اطلاعاتِ مربوط به تیم آجندای ملی دریافته‌اند که در جهت‌گیری‌های سیاسی، این تیم موثر واقع شده است.
آقای پارسا افزود که عدم حضور چهره‌های متهم به جرایم جنگی و فساد مالی و اداری و اعتماد مردم به تیم آجندای ملی آنان را واداشته است تا از آقای مسعود و تیم او حمایت کنند. جوان‌گرایی و دانش‌محوری و گذشتۀ «فعالیت‌های موثر» بنیاد شهید مسعود نشان داده است که تیم آجندای ملی می‌تواند در آینده سدی باشد در برابر موج‌هایی مخالفِ جوان‌گرایی و دانش‌محوری در حکومت و دولت.
رییس تیم تحول اندیشه تعهد سپرد که در آینده با تیم «آجندای ملی» و «طرح وفاق ملی» برای تحقق برنامه‌های ملی همکاری همه‌جانبه خواهند کرد.
در عین حال، صدیقه محمدی، عضو دیگر تیم تحول اندیشه بیان داشت که بانوان در مسایل سیاسی همیشه در حاشیه قرار داده شده‌اند در حالی که بانوان سهم مساوی و مشترک در تصمیم‌گیری‌های سیاسی افغانستان دارند.
بانو محمدی افزود که مردان جامعه باید به بانوان حق دهند در انتخابات و پروسه‌های ملی اشتراک و از حق قانونی شان استفاده کنند. او گفت که بانوانِ فعالی که برای دفاع از حقوق بانوان مبارزه می‌کنند لازم است به صورت هم‌آهنگی برای تقویت حضور بانوان در اجتماع به کارهای شان سرعت دهند.
از سویی هم، مصطفی صداقت، عضو دیگر تیم تحول اندیشه به کارکرد حکومت وحدت ملی اشاره کرد و اظهار داشت که سران این حکومت بیشتر برنامۀ قومی داشتند و در عرصه‌های دیگر حکومت‌داری «ناکام» بوده‌اند.
آقای صداقت گفت که در گفت‌وگوهای صلح به جوانان و به‌ویژه قربانیان جنگ‌های طالبان هیچ نقش داده نشده است. او افزود که برنامه‌یی برای مدیریت جوانان در حکومت وحدت ملی نیز وجود نداشته و به همین سبب هزاران تن جوان تن به مهاجرت دادند.
این عضوی تیم تحول اندیشه بیان داشت که نیاز است تا تیم آجندای ملی کارشیوه‌یی برای مدیریت و استفاده از ظرفیت جوانان در برنامه‌های شان معرفی کند که با اتکا به آن، جوانان از حصارهای قومی و سمتی بیرون بیایند.
همچنان، علی‌جان محمدی، عضو دیگر این تیم به این باور است که برنامه‌های سران حکومت وحدت ملی همگرایانه نه، بلکه واگرایانه بوده است. آقای محمدی اظهار داشت که سران حکومت فعلی آزموده شده‌اند و نباید مردم به آنان بار دیگر عرصه دهند.
به گفتۀ او: «ما به حکم عقل و وجدان از طرح وفاق ملی حمایت می‌کند، چه این تیم آجندای ملی در انتخابات سال آینده وارد شود، چه نشود و چه پیروزِ انتخابات شود و چه نشود».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.