احمدولی مسعود در نشست حمایتی جوانان کشور: تیم وفـاق ملی بر معامله‌ها نقطۀ پایان می‌گذارد

گزارشگر:صـدیق/ شنبه 17 قوس 1397 ۱۶ قوس ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، رهبر جریان سیاسی آجندای ملی می‌گوید که وضعیت نابسامانِ کنونی افغانستان، نتیجۀ معاملات و سازش‌های پشتِ پردۀ «حلقات خاص» است و تیم وفـاقِ ملی عزم دارد که بر این وضعیت نقطۀ پایان بگذارد.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی که روز گذشته (جمعه، ۱۶ قوس)در یک نشست بزرگ با اشتراک جوانان و دانشجویانِ ۲۲ ولایت افغانستان صحبت می‌کرد، گفت: برای رسیدن به وحدت ملی، صلح سراسری و تأمین عدالت اجتماعی، تیم وفاق ملی وارد میدان شده و نامزد مشخصِ mandegarخود را در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری دارد. به گفتۀ آقای مسعود: تیم وفاق ملی با برنامۀ مدون و بدون بازگشت در این صحنۀ سرنوشت‌ساز به‌پیش‌ می‌رود.
آقای مسعوددر ادامۀ سخنانش با اشاره به نقش سازنده و محوریِ جوانان در تحولات گستردۀ سیاسی و اجتماعی، گفت: جوانان بیش از ۶۵ درصد نفوسِ کشور را تشکیل می‌دهند. نقش این قشر در تحولات سیاسی ـ اجتماعیکشور،پُررنگ و سرنوشت‌ساز است.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی در این نشستتأکید داشتکه برخی‌ها برای شانه خالی کردن از مسوولیت در برابر کشور، همۀ کاستی‌های خود را بر شانۀ کشورهای بیرونی می‌اندازند و تلاش می‌کنند با این کار جوانان را از کار و مبارزه بازدارند.
آقای مسعود خاطرنشان کرد که جوانان باید با سهم‌گیری در مسایل سرنوشت‌ساز ملی، رسالت‌مندانه عمل کنند و مانند پدران و نیاکان خود، نقش اساسی را در تعیین زعامت ملی به‌ویژه در انتخاباتِ پیش‌رو ایفاکنند. او گفت که جوانان در روند صلح باید نقش اساسی را داشته باشند و نسبت به سرنوشت کشور گام‌های موثر را بردارند.
آقای مسعود تأکید داشت که تیمِ وفاق ملی به عنوان یک چتر بزرگِ ملی بیرون از هرنوع تعلقات قومی، زبانی و مذهبی و… ایجاد گردیده و بر تأمین عدالت اجتماعی، صلح عادلانه و سراسری، حاکمیت قانون و سهم مساویانۀ همه به عنوان شهروند در کشور تأکید دارد و برای عملی شدنِ این پروسه تلاش‌های جدی‌ را در طول سالیانِ گذشته انجام داده است.
آقای مسعود با اشاره به کسانی که به نفاق در میان شهروندان افغانستان دامن‌می‌زنند، گفت که این حلقات از چشمه‌های بیرونی آب می‌خورند و رویکردهای آنان، فاشیستی و بیرون از دایره‌های شهروندمحوری است.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی افزود که برای رسیدن به وفاق ملی، صلح سراسری و تأمین عدالت اجتماعی،تیم وفاق ملی وارد میدان شده و نامزد مشخصِ خود را در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری دارد و با برنامۀ مدون و بدون بازگشت در این صحنۀ سرنوشت‌ساز به‌پیش می‎رود.
وضعیت کنونی نتیجۀ معاملۀ برخی حلقات است
احمدولی مسعود رهبر جریان سیاسی آجندای ملی با اشاره به اوضاع نابسامان امنیتی و سیاسیِ افغانستان می‌گوید که وضعیتِ کنونینتیجۀ سازش‌ها و معامله‌گری‌های برخی حلقات است اما تیم وفاقِ ملی اراده دارد که به این معامله‌ها و معادلاتِ غلط نقطۀ پایان بگذارد. به گفتۀ او، تیم وفاق ملی برای برای عملی شدن این روند، راه‌های جدید و برنامه‌های مدونی را در نظر دارد و برای رسیدن به آن، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.
آقای مسعود اظهار داشت که تیم وفاق ملیبا تأکید بر خواسته‌های حوزۀ جهاد و مقاومت، آزاده‌گی و دموکراسی، برخاسته و به‌پیش می‌رود.
رهبر جریان سیاسی آجندای ملی می‌افزاید: «باور کامل داریم که مردم ما از سازش‌های پشت‌پرده و زدوبندهای سیاسی خسته‌اند و خواهان کار جدی و عملی هستند که این یکی از خواسته‌هایقهرمان ملی کشور بود و ما مسوول به منزل رسانیدن آن هستیم».
آقای مسعود در قسمتِ دیگری از سخنانش با اشاره به وحدت و وفاق ملی، ایجاد اشتراک و نکاتِ مثبت میان مردم و تأکید بر خواست‌های مردم برای تأمین وفاق ملی، گفت: ریشۀ وفاق ملی در اندیشه‌های قهرمان ملی افغانستان وجود داشته است.
نقش جوانان در تحولات سیاسی تعیین‌کننده است
دراین نشست، ابراهیم حکمتی معاون شورای اجرایی و مسوول تیم ولایتی وفاق ملی، با اشاره به نقش جوانان در تحولات و توسعۀ کشور، گفت: جوانان نیروی محرکِ جامعه هستند و نقش اساسی را در تعیین سرنوشت سیاسی کشور دارند. به گفتۀ آقای حکمتی، باید تمامی جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و ملی افغانستان، در نظام‌سازی آینده به جوانان سهمِ چشمگیر قایل شوند.
همچنان، عتیق‌الله نبردنمایندۀ جوانان بدخشان، ذبیح الله نبی‌زاده نمایندۀ جوانان زون شرق، عبدالباعث قادر نمایندۀ جوانان بامیان، خان‌محمد نمایندۀ جوانان تخار، صبغت‌الله نمایندۀ جوانان غوربند، محمود صالح نمایندۀ جوانان پنجشیر و عبدالحمید نمایندۀ دانشجویان پروان به نماینده‌گی از دیگران ضمن سخنان مفصل، حمایتِ خود را از نامزد مشخصِ تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کردند.
اشتراک‌کننده‌گان این نشست با اشاره به وضعیت کنونی کشور، تأکید داشتند که دامن‌زدن به نفاق، شقاق و زیر پا کردنِ حقوق دیگران، بی‌عدالتی و دامن زدن به درگیری‌های زبانی، سمتی و قومی، از دایرۀ شریعت اسلامی بیرون است و بامُحرکینِ آن به‌شکل جدی باید مبارزه صورت گیرد.
جوانان در این نشست از نامزدی احمدولی مسعود در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام حمایت کرده و گفتند کهبرای پیاده‌سازی وفاق ملی و تأمین عدالت اجتماعی که از آرمان‌های قهرمان ملی و صدها شهید دیگر بود، رسالت‌مندانه تلاش خواهند کرد.
همچنان، حبیب‌الرحمان پدرامنامزدوکیل انتخابات پارلمانی ولایت هرات، در این نشست با اشاره به نقش جوانان در تحولات کشور گفت: جوانان می‌توانند نقش بارز در تغییر معادلات کشور به نفع وفاق ملی داشته باشند.
حکمت‌الله میرزاده، رییس کمیتۀ جوانان و محصلان تیم وفاق ملی، گفت که نقش جوانان در روند ملی انتخابات ارزنده و قابل تأمل است. او نقش جوانان در روندهای سیاسی به‌ویژه انتخابات مجلس نماینده‌گان را حیاتی عنوان کرده و گفت که در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری،جوانان با نظارتِدقیق می‌توانند بر شفافیتِ آن بیفزایند.
گفتنی است که جریان سیاسی آجندای ملی و تیمِ وفاق ملی به عنوان یکی از جریان‌های تأثیرگذار، برنامه‌های مدونی را پیرامون مسایل مهمِ ملی تدوین کرده‌اند. این جریان از چندی بدین‌سو با شماری از چهره‌های ملی برای نهایی کردنِ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حوزۀ مقاومت دیدارهای جداگانه انجام داده است.
تیـم وفاق ملی ضمن برگزاری نشست بزرگِ «صلح در آیینۀ وفاق ملی»،کمیتۀ صلح را نیز ایجاد کرده است. این کمیته مسوول تدوین برنامۀ صلحی که در برگیرندۀ همۀ اقشار جامعۀ افغانستان باشد، است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.