احمدولی مسعود در نشست گزینش کمیشنران خطاب به غنی: رهبری حکومت تضمین عدم مداخله در کمیسیون انتخابات را بدهد/ غنی خطاب به مسعود: اگر یک سند از مداخله‌ام در کمیسیون انتخابات ارایه شود جرم خود را می‌پذیرم

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۱۰ حوت ۱۳۹۷

نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز جمعه، ۱۰ حوت به نامزدان کمیشنری کمیسیون‌های انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری رأی دادند. نامزدان کمیسیون‌های انتخاباتی به نوبت برنامه‌ها و طرح‌های‌شان را برای رهبری کمیسیون انتخابات توضیح و تشریح کردند.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت که انتخابات پارلمانی گذشته و کارکرد کمیسیون انتخابات باید آسیب‌شناسی شود تا اشتباهات گذشته تکرار نگردد.
mandegarآقای مسعود بیان داشت، از آنجا که رهبری حکومت وحدت ملی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اند باید برای تأمین عدالت و احیای اعتماد به کمیسیون انتخابات و نتیجۀ انتخابات، نقش حکومت مشخص شود.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت که با کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی دیدار کرده و آنان به آقای مسعود گفته اند، اگر حکومت در انتخاباتِ پارلمانی دخالت نمی‌کرد، سرنوشت این انتخابات بحرانی نمی‌شد.
او به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که باید نگرانی‌ها و پیشنهادات شان را «واضح و پوست‌کنده» بیان کنند. آقای مسعود در این نشست گفت که رهبری حکومت وحدت ملی باید تضمین بدهند که از منابع دولتی برای کمپین انتخابات استفاده نمی‌کنند.
نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت که عدم مداخلۀ حکومت در کمیسیون انتخابات و استفاده نشدن از منابع دولتی در کمپین رهبران حکومت، دو مسالۀ اساسی و بسیار مهم برای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است و حکومت مکلف است برای سایر نامزدان تضمین بدهد.
او هشدار داد در صورتی که به نگرانی‌های نامزدان ترتیب اثر داده نشود، در هماهنگی با شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم دیگری خواهند گرفت.
آقای مسعود اظهار داشت که در قبال مردم مسوولیت دارد و در صورتی که تنها هم بماند، برای اعادۀ حق مردم، پروسۀ غلطی که حق مردم‌مان کشور را پامال کند، قبول نخواهد کرد و این را تعهد بزرگش نزد خداوند و مردم کشور دانست.
همزمان بااین، محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در واکنش به سخنان احمدولی مسعود گفت که اگر در ارتباط به دخالت ریاست‌جمهوری در روند انتخابات پارلمانی از طرف کمیشنران عزل شده یک سند هم ارایه شود، حاضر به پاسخ‌گویی است.
آقای غنی افزود در صورتی که کمیشنران عزل شده یک سند هم از مداخلۀ او در انتخابات پارلمانی ارایه کنند، به جرم خود اعتراف خواهد کرد.
در سویی دیگر، رأی‌گیری دیروز میان ۱۷ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد. داکتر نورالله جلیلی در جلسۀ دیروز حضور نداشت.
گفتنی است که حدود سه هفته پیش محمداشرف غنی همۀ رییسان و کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را از کارشان معذول کرد و افراد جدیدی در یک میکانیسم جدیدی که از طریق شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و به ابتکار نامزد تیم وفاق ملی راه‌اندازی شد، از طریق رأی اعتماد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به عنون برگزیده‌گان، گزینش شوند و سپس رییس حکومت وحدت ملی از میان آنان افرادی را به عنوان کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی بر می‌گزیند.
احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات بیش از ۸۰ تن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی کرده بودند که از میان این افراد، ۱۴ تن‌شان به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخابات انتخابات شدند. از این میان، قرار است هفت تن شان به عنوان کمیشنران کمیسیون انتخابات، پنج تن به عنوان کمیشنران کمیسیون شکایت‌های انتخابات و دو تن دیگر به عنوان رییسان دبیرخانه‌های دو کمیسیون برگزیده شوند.
چه کسانی رأی آوردند؟
این روند پس از شمارش آرای به پایان رسید. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به تمامی نامزدان کمیشنری کمیسیون‌های انتخاباتی رأی دادند که از این میان، چهارده تن توانستند رأی بلند به دست آورند.
مولانا محمد عبدالله و سیدعصمت‌الله مل ۹ رأی؛ سیدقاسم الیاسی، اورنگ‌زیب، مسافر قوقندی، حواعلم نورستانی، حبیب‌الرحمان ننگ، محمدیونس طغرا و چمن‌شاه اعتمادی ۸ رأی؛ محمدذاکر ذکی، محمدحنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواری و سیدقطب‌الدین رویدار توانستند هفت رأی به دست آورند.
براساس کارشیوه‌یی که مشخص شده، قرار است پس از این طی دو روز با مشخص شدنِ ترکیب جنسیتی و قومی کمیشنران، فهرست نهایی آنان در فرمانی از سوی رهبری حکومت وحدت ملی همه‌گانی شود.
پیش از این قرار بود روند رأی‌دهی برای گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، ۸ حوت برگزار شود، اما ریاست‌جمهوری اعلام کرد که این روند به دلیل «مسافرت برخی از نامزدان و تقاضای شماری دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری» برای فرصت بیشتر، به روز جمعه، ۱۰ حوت برگزار می‌شود.
کمیشنران جدید مسوولیت دارند تا سرنوشت انتخابات پارلمانی را نهایی سازند و بر اساس جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری برای این انتخابات آماده‌گی بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.