احمدولی مسعود: صلح از سیاست‌های تنگ حکومت بیرون نمی‌آید

یک شنبه 11 دلو 1394/

احمدولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید مسعود گفته که صلح نه از درون میلۀ تفنگ طالب بیرون می‌آید و نه از ورای استراتیژی پاکستان، نه از خلال سیاست‌ها و دیدگاه‌های تنگ و ترش حکومت ضعیف افغانستان به ثمر خواهـد نشست و نه هم از دورن بازی‌های پیچیدۀ استخبارتی بازیگران منافع خودشان.
mandegar-3آقای مسعود در برنامۀ جرگۀ آزاد بی بی سی همچنان گفته که صلح در افغانستان بیش از این فقط قطع جنگ نیست، بل‌که دستیابی مردم به وفاق اجتماعی و رسیدن به ثبات ملی می‌باشد.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود افزود: برای دستیابی به صلح، ما به اتخاذ یک استراتیژی بزرگ، تفاهـم و راه‌اندازی یک پروسه ملی نیاز مندیم.
به باور او، نمی‌شود هـمزمان هم به طبل جنگ کوبید و هم به درامۀ صلح پرداخت.
آقای مسعود که پیش از این، طرح آجندای ملی را ارایه کرده است، گفت: ابتدآ در چارچوب آجندای ملی ما به یک گفتمان ملی میان خودمان، به اتخاذ دیدگاه‌ها و استرتیژی واحد ملی میان خودمان، به اعتماد سازی میان خودمان، به تشکیل دولت ملی متوازن و مقتدر میان خودمان و از موضع قدرت تا رسیدن به صلح پایدار ضرورت حیاتی داریم.
در این برنامۀ تلویزیونی، به شمول شماری از نماینده‌گان جامعۀ مدنی، عمر زاخیلوال به نماینده‌گی حکومت، اسد درانی رییس اسبق ISI پاکستان، ملالی شینواری
این برنامه در روزهای آینده از طریق تلویزیون و رادیوی بی بی سی و رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.