احمدولی مسعود: قدرتمند، با برنامۀ واضح و کاندیدای مستقل وارد عرصۀ انتخابات شویم

گزارشگر:دوشنبه 27 عقرب 1397 ۲۷ عقرب ۱۳۹۷

در نشست‌هایی که پیرامون انتخابات و صلح با خانوادۀ جهاد و مقاومت، جامعۀ مدنی، شخصیت‌ها و جوانان صورت گرفت، فیصله گردید تا هیأت‌های تماس به اساس حوزه‌بندی و جدول زمانی رای‌زنی‌های خود را با اقشار مختلف در سراسر کشور گسترش دهند و تیم‌های تخصصی برنامه‌های آینده را بازخوانی کنند.
احمدولی مسعود در این نشست گفت: بعضی افراد و حلقات به‌گونۀ عمدی و یا غیر عمدی، انتخابات و رهبری آیندۀ افغانستان را از طرف mandegarجامعۀ جهانی از پیش تعیین شده می‌خوانند و یا هم با تبلیغ ایجاد حکومت موقت، ذهنیت‌ها را مغشوش می‌سازند.
به گفتۀ آقای مسعود: به‌صراحت می‌گویم تاهنوز نه هیچ فردی انتخاب جامعۀ جهانی است و نه هم‌ موضوع حکومت موقت در آجندای آنان می‌باشد.
آقای مسعود در ادامۀ سخنانش خاطر نشان کرد: ما نباید فرصت‌ها، ذهنیت‌ها و انگیزه‌های مردم را با این اخبار نادرست پیش از وقت تضعیف کنیم. نسبت به هرزمان دیگر فرصت مهیا است تا در مقابل حکومت ازهم پاشیده موجود و مهره‌های برآمده از این حکومت که مقبولیت مردمی آن به زیر صفر رسیده است با دادن کاندیدای مستقل و برنامۀ مدون، به‌گونۀ قدرت‌مند وارد صحنۀ انتخابات شویم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.