احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: قدرت و سیاست را به جوانان انتقال می‌دهیم

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۳۰ جدی ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تیم «وفاق ملی» دیروز پیش از رفتن به کمیسیون انتخابات در یک نشست خبری دستۀ انتخاباتی خود را معرفی کرده و برنامه‌های حکومت‌داری این تیم را شرح داد.
داکتر فریده مومند، معاون اول و داکتر عبدالطیف نظری، معاون دوم آقای مسعود اند. به گفتۀ احمدولی مسعود، تکت انتخاباتی او شامل ۶ چهره خواهد بود. او گفت که سه تن دیگر که شامل صدراعظم و معاونینش می‌شود را به‌زودی مشخص خواهد کرد.
mandegarاحمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که با «شعار تغییر» و «طرح وفاق ملی» وارد کارزار انتخاباتی شده است. او می‌گوید که طرح وفاق ملی از دل نزدیک به دو دهه کار و فعالیتِ «جریان سیاسی آجندای ملی» بیرون شده است که روی این طرح، استادان دانشگاه، نخبه‌گان سیاسی و شخصیت‌های علمی کار کرده‌اند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر «نظام ریاستی» به «نظامِ صدارتی» و داشتن یک رییس‌جمهور و یک صدراعظم را از مهمترین اهداف خود عنوان کرد. احمدولی مسعود می‌گوید، چهره‌هایی که او را به عنوان معاون، صدراعظم و معاونان صدراعظم در انتخابات همراهی می‌کنند، چهره‌های علمی و با پیشینۀ کار در عرصه‌های علمی و اکادمیک می‌باشند و نماینده‌گی از تمامِ اقشار افغانستان به شمول جوانان، زنان و نخبه‌گان می‌کنند.
آقای مسعود گفت که در صورت پیروزی، صدراعظمِ و معاونانش تا زمانِ تعدیل قانون اساسی، به عنوان اعضای شورای وزیران کار خواهند کرد. این نامزد انتخابات می‌گوید که «تمرکززدایی در ولایات» و «نیمه‌انتخابی» شدن والی‌ها در صدر برنامه‌هایش قرار دارند.
او می‌گوید که تیمش را در محور برنامه و منشور انتخاباتی و با دیدگاه واحدِ ملی در قالب یک رهبری واحد انتخاب کرده است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار می‌دارد که چهره‌های تکت انتخاباتی‌اش را با عبرت از تجربۀ ناکام نزدیک به هجده سالِ گذشته و سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان انتخاب کرده است.
احمدولی مسعود مدعی است که «دور باطل» نزدیک به هجده سال گذشته را می‌شکند و برای تمام اقشار جامعه فرصت خلق می‌کند.
نامزد تیم وفاق ملی می‌گوید که گزینش بانو فریده مومند به عنوان معاون نخست در تکت انتخاباتی‌اش، نشانۀ همراهی نیمی از نفوس افغانستان و حمایت از حقوق و آزادی‌های بانوان افغانستان است. مسعود افزود که بودن داکتر عبداللطیف نظری در این دستۀ انتخاباتی، نماینده‌گی از جوانان و قشر دانشگاهی افغانستان است. او گفت که معتقد است ساختار نظام متمرکز ریاستی، موجب بی‌عدالتی، فساد ساختاری و عقب‌مانده‌گی کشور گردیده است. به باور این نامزد انتخابات، در چنین نظامی، حضور عادلانه و مطالباتِ اقوام و اقشار مختلف جامعه مشاهده نمی‌شود.
او اظهار داشت که برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری مبارزه نمی‌کند، بلکه برای سپردن قدرت به مردم و رسیدن مردم به عدالت مبارزه می‌کند. احمدولی مسعود افزود که عدالت، سرمشق تیم وفاق ملی است. آقای مسعود گفت که هیچ مصلحتی جز باور به عدالت و تأمین منافع مردم وجود ندارد. مسعود از مردم خواست تا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، باتوجه به بحران‌های گذشته، به برنامه‌هایی که مطالبات و منافع مردم را تأمین کند، رأی بدهند.
در سوی دیگر، فریده مومند، معاون نخست آقای مسعود در نشست دیروز گفت که دستۀ انتخاباتی‌شان ترکیب قومی و یا حزبی نیست، بلکه نماد طبقۀ روشنفکر، دانش‌پژوه و متعهد به ارزش‌های ملی و ارزش‌محوری است.
بانو مومند افزود که برای تحقق آرمان‌های ملی و ارزش‌های ملی در دستۀ انتخاباتی تیم وفاق ملی پیوسته است که به باور او: این دسته برنامه‌محور است و برای تأمین رفاه اجتماعی مردم فعالیت می‌کند.
او می‌گوید که وقتی مسألۀ معاونیتش به عنوان یک پشتون در تکت انتخاباتی وفاق ملی مطرح شد، برخی گفتند که پشتون‌ها به یک بانو رأی نمی‌دهند، اما این باور از اساس اشتباه است و کسانی که آن را مطرح می‌کنند، از تاریخ مبارزات پشتون‌ها بی‌خبر اند.
معاون تیم وفاق ملی اضافه کرد که در فرهنگ پشتون‌ها، به بانوان و مبارازات آنان به دیدۀ قدر نگریسته می‌شود و دیدگاه بانوان در مسایل مختلف لحاظ می‌شود. فریده مومند اظهار داشت که تاریخ بشر سرشار از مبارزات بانوان است و نشان می‌دهد که بانوان در امر مدیریت و سیاست‌ورزی از هیچ مردی کم نبوده است.
بانو مومند همچنان بیان داشت، وقتی نیمی از پیکر جامعه که بانوان اند، در رأس قدرت حضور نداشته باشند، حرف از عدالت اجتماعی بی‌معنا است. مومند گفت که بانوان باید در رأس قدرت حضور داشته باشند تا صدای رسا برای احقاق حقوق شان باشند. او همچنان مدعی شد که تیم وفاق ملی در برنامه دارد تا این خلا را در صورت پیروزی پُر کند.
دکتر عبدالطیف نظری معاون دوم احمدولی مسعود نیز در این نشست گفت: در شرایطی قرار داریم که هنوز ویژه‌گی حقوق فردی و شهروندی، حاکمیت قانون بر سپهر روال جمعی مردم کشور ما حکمروایی نمی‌کند و این درحالی است که بیش از ۱۷ سال است که نظام دموکراتیک و مردم‌سالاری را تجربه می‌کنیم.
به گفتۀ آقای نظری: در عصر جهانی شدن و ایدیالوژیک شدن، مدیریت سیاسی ما نیازمند چرخش محتوای سیاسی و فرایند نخبه‌گرایی در کشور است. موردی که در تکت انتخاباتی ما مشاهده می‌شود و اگر نگاه علمی و کارشناسانه به حکمرانی، توسعه و نوسازی داشته‌باشیم، اصولاً ماهیت سیاسیت ماهیت نخبه‌گرایی است.
معاون دوم آقای مسعود با بیان این که ساختارشکنی و شالوده شکنی در تکت انتخاباتی تیم وفاق ملی صورت گرفته است، یادآور شد: اولاً نسل جوان اکادمیک و روشن‌فکر و باورمند به وفاق ملی کشور، مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.