احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: از حکومتی که از دل تقلب، جعل، فربیکاری و دروغ بیرون شده، تولدش نامشروع، تداومش رنج ملت و تمدیدش غیرقانونی می‌باشد، چه انتظاری باید داشت؟/ شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: غنی هشت صد میلیون افغانی از بودجۀ دولت را به بهانۀ جشن استقلال در راستای کمپین انتخاباتی مصرف می کند

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۱۲ جوزا ۱۳۹۸

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در نشست «شوراها و نهادهای مدنی جمعیت اسلامی افغانستان» خواستار ایستاده‌گی عمومی در برابر ادامۀ کار محمداشرف غنی پس از اول جوزای سال روان، شده است. او از جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان خواست تا در برابر قانون‌شکنی‌ها و استفادۀ ابزاری آقای غنی و ادامۀ کار غیرقانونی او بی‌مسوولیت نباشند.
mandegarاین نشست که دیروز یکشنبه، ۱۲ جوزار در کابل برگزار شده بود، در آن، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالان مدنی اشتراک کرده بودند. آقای مسعود در این نشست افزود که پس از اول جوزا، اعتراض‌هایی برای پایان دادن به عمر حکومت وحدت ملی صورت گرفته است که دال بر خسته شدن مردم از رهبری ضعیف و ناتوان این حکومت است.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت: ۱۱-۱۳ جوزا مصادف است به شهادت جمعی از عدالت‌خواهان که دو سال قبل توسط نیروی حکومتی و تروریستی در فاصلۀ دو روز جام شهادت نوشیدند. برای این شهدا درود می‌فرستیم. طی پنج سال حکومت‌داری آقای اشرف غنی قیام‌های عدالت‌خواهانه و‌ مردمی در مقابل سیاست‌هایی که امروز مردم افغانستان تاوان آن را با جان خود می‌پردازند، راه‌اندازی گردید.
آقای مسعود افزود: جنبش‌های رستاخیز تغییر، روشنایی و تبسم با همان رخدادهای تاریخی در حافظۀ ملی مردم‌مان ماندگار شد. مردم متنفر از جنگ، انتحار، انفجار، انحصار و استبداد با احساسات پاک‌ و راستین در موج‌های مردمی هزاران و صدها هزار انسان به پا ایستادند، به جاده‌ها ریختند و صدای عدالت‌خواهی یک نسل را فریاد کشیدند.
به گفتۀ آقای مسعود، آن سال‌هایی بود که تا هنوز وجدان جمعی جهان برای شنیدن فریادها آماده نبود، ذهنیت دولت‌مردان خودی از خودفریبی برای دوام قدرت بیرون نشده بود، حقیقت سیاست رهبران حکومتی میان افراط و زیاده‌خواهی رییس حکومت وقت به نام قانون، تفریط و عقب‌نشینی رییس اجرایی به نام مصلحت، آشکارا نگردیده بود، سیاسیون بیرون از دولت بجز پوپولیزم یا سکوت چیزی در اختیار نداشتند، این‌جا فقط نسل جوان با درک درد مردم از حق و ناحقی آگاهی داشتند. جوانانی که با داعیۀ عدالت‌خواهی به پا ایستادند، رفتند و به دل تاریخ پیوستند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت که اگر آن‌زمان، جهان مانند امروز از فساد سیاسی رژیم آگاه بود، اگر سیاسیون دولتی دل به دولت نبسته بودند و اگر مردم مانند امروز کارد به استخوان‌شان رسیده بود، قطعاً آن فریادها به تغییرات گستردهٔ سیاسی منتهی می‌شدند و کشور مانند امروز سراپا غرق در بحران نبود. گرچه به مقصد نرسیدند، اما داعیۀ برحق این جنبش‌ها برای همیش مشعل راه عدالت‌خواهان ماندگار باقی خواهد ماند و نسل‌های آینده سرانجام شاهد شگوفایی عدالت خواهد بود، زیرا این وعدۀ خداست، وعدۀ انسانیت می‌باشد و وعدۀ تاریخ است.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود در این نشست عبارتی را از دفترچۀ خاطرات آمرصاحب شهید، قهرمان ملی کشور خواند که نوشته بود: «راهم حق است، برسم یا نرسم خدا اجرش را بدهد. فردا اگر نباشم، این مقاومت ادامه خواهد داشت». او در ادامۀ این سخنش افزود: دقیقاً نفس ظهور این جنبش‌های عدالت‌خواهانه به گونۀ مدنی امروزی تداوم مقاومت رزمی دیروز می‌باشد.
احمدولی مسعود با طرح این پرسش که ما امروز در کجای زمان قرار داریم؟ گفت: پاسخ در درون مقصد و‌ مرام غایی همان حرکت‌های عدالت‌خواهانه قرار دارد. ما در جایی قرار داریم که این عدالت‌خواهان جوان سال‌ها پیش بین آن بودند، مقاومت و مبارزه در مقابل قانون‌شکنی، انحصار، استبداد، اختناق و جنون قدرت لجام‌گسیخته.
آقای مسعود با اشاره به سخنان آقای سیدعلی جاوید که گفته بود: «همه قدرت را دوست دارند، اما آقای اشرف غنی به قدرت «ایمان» آورده است». تأکید کرد: «این جنون قدرت باید مهار گردد. از حکومتی که از دل تقلب، جعل، فریبکاری و دروغ بیرون شده، تولدش نامشروع، تداومش رنج یک ملت و تمدیدش غیرقانونی چه انتظاری باید داشت؟ حکومتی که نه بر پایۀ قانون تشکیل شد و نه بر پایۀ توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی شکل گرفت. در پنج سال عمر ننگین خود با سیاه‌ترین کارنامه، وقت، انرژی و امید یک‌ ملت را به باد داد».
نامزد تیم «وفاق ملی» در انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت که زمان کافی نیست تا از سیاهکاری‌های حکومت‌داری طی پنج سال اخیر، فساد قدرت، فساد ثروت و فساد سیاسی دولت سخن گفته شود. روی‌هم‌رفته گذشته از افتضاح انتخابات پارلمانی، اگر نظری به تشنج امروز درون پارلمان بیندازیم، به قول یک‌جوان مبارزمان اگر وضعیت انتخابات درون پارلمان سرچپه می‌بود، موضع‌گیری برعکس آقای غنی در دفاع از این سناریوی سرچپه کاملاً اظهر من‌الشمس می‌بود.
به باور احمدولی مسعود: بر همه نخبه‌گان سیاسی است تا سلطهٔ غیرقانونی استبداد و ماشین فریب و جعل‌کاری را باید توقف داد، دادگاه عالی از لاک حکومتی بیرون شود و منحیث یک نهاد مستقل و مسوول در مورد چگونه‌گی تمدید حکومت وضاحت دهد. اجماع ملی برای بازگشت به قانون به زودی روی صحنه شکل گیرد تا با تعیین سرپرست حکومت در چارچوب نظام بتواند زمینه‌های انتخابات شفاف و دیموکراتیک را به دور از تقلب، تطمیع و تهدید، به گونۀ مستقل آماده نماید تا انتقال قدرت به گونۀ شفاف به یک دولت ملی با زعامت ملی در کشور عرض وجود نماید.

بودجۀ دولت برای جشن استقلال خالی می‌شود!
شهاب حکیمی یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در این نشست صحبت می‌کرد، گفت که ارگ ریاست جمهوری هشت‌صد میلیون افغانی را از بودجۀ دولت برای برگزاری جشن صدمین سال استقلال افغانستان تخصیص داده و قرار است از این جشن، در راستای تبلیغات و کمپین انتخاباتی محمداشرف غنی استفاده کند.
آقای حکیمی می‌گوید که محمداشرف غنی حق ندارد از منابع دولتی برای اهداف شخصی‌اش هزینه نکند. به باور او، پول گزافی که در جشن استقلال هزینه می‌شود، مال مردم است و باید در راستای فقرزدایی و کمک به اطفال خیابانی به مصرف برسد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که به محمداشرف غنی باور ندارد، زیرا به گفتۀ او، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ تقلب‌های بسیاری انجام داد که اکنون مایۀ نگرانی نامزدان است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت که مردم افغانستان «به هیچ عنوان» طرف‌دار ادامۀ حکومت وحدت ملی به رهبری محمداشرف غنی نیستند، چون در موجودیت این حکومت، حساسیت‌های قومی دامن زده شد.
شهاب حکیمی می‌گوید که پیش از تاریخ اول جوزا، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تقاضای دیدار با رهبری حکومت وحدت ملی کردند، اما با «بی‌شرمی» برای شان گفته شده است که آقای غنی فرصت دیدن با نامزدان را ندارد.
آقای حکیمی گفت: «وقت آن گذشته است که کسی بالای مردم شمشیر بکشد و بگوید که شما حتماً رعیت من باشید. قربان بیشت و یک است و همه‌جا قانون حاکمیت دارد و کسی نمی‌تواند زنده‌گی کس دیگری را بگیرد؛ کسی نمی‌تواند حق کس دیگری را بگیرد و قانون را زیر پا کند».
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از محمداشرف غنی به عنوان «رییس جمهور پیشین» یاد کرد و گفت که در همکاری و هماهنگی با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌هایی دارند که در آینده به صورت متحد برای عملی‌سازی آن گام خواهند برداشت.
او در بخشی از سخنانش به برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح از سوی آقای غنی اشاره کرد و در انتقاد به آن گفت که برای برگزار آن ۱۰ میلیون دالر هزینه شد و پس از پایان جرگه، اشتراک کننده‌گان به ارگ دعوت شدند و طرح‌های شبکه‌یی برای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری با آن‌ها در میان گذاشته شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.