احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: مدیران حکومت تعهد و ارادۀ برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه را ندارند

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۶ دلو ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که مدیران حکومت وحدت ملی ارادۀ برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه را ندارند.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز دریک نشست خبری گفت که رهبری حکومت وحدت ملی برخلاف موازین‌ قانونی و اخلاقی از امکانات دولتی برای تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی استفاده می‌کنند.
mandegarاین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که در چهارسال از عمر حکومت وحدت ملی، بیش از ۴۵ هزار نظامی تلف شده‌اند؛ اما رهبران حکوت وحدت ملی می‌خواهند با اغوای شهروندان بار دیگر خود را بالای مردم تحمیل کنند و اگر لجام‌گسیخته‌گی سران حکومت مهار نشود، شمار قربانیان مردم به دو برابر افزایش خواهد یافت.
آقای مسعود ضمن دسته‌بندی تیم‌های انتخاباتی انتخاباتِ پیش‌رو، گفت: نامزدان برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده «حکومتی» و برخی هم «غیرحکومتی» اند که دستۀ نخست غیر مردمی و خواهان حفظ وضع موجود و دستۀ دوم مردمی، برنامه محور و خواهان تغییر وضع موجود اند.

نیرنگ‌بازی سران حکومت
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در بخشی از سخنانش در نشست دیروز گفت که مدیران حکومت «قطعاً» تعهد و ارادۀ برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه را ندارند. بنابراین، با هماهنگی و همکاری نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بستۀ اصلاحی نظام انتخاباتی را ساخته و برای عملیاتی به حکومت سپرده اند؛ اما تاهنوز در این مورد برنامۀ عملی از طرف دولت روی دست‌ گرفته نشده است.
او گفت که این بسته‌ها شامل، چگونه‌گی ساختار کمیسیون، شرایط عضویت، شرایط گزینش، مسایلی در پیوند به دبیرخانۀ کمیسیون، نحوۀ نام‌نویسی و انگشت‌نگاری و فناوری‌ ساختن فهرست رأی‌دهنده‌گان و…، می‌شود و این موارد از اصلاحات مورد نیاز روند انتخاباتِ افغانستان است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان می‌گوید، نامزدانی که فعلاً در حکومت حضور دارند، قطعاً در امور انتخابات آینده به نفع خودشان مداخله می‌کنند، اما پیش از برگزاری انتخابات، صلاحیت‌های‌شان باید مهار گردد.
آقای مسعود می‌گوید که مدیران حکومت وحدت ملی از افتتاح پروژه‌هایی که تاهنوز نفع آن به مردم هم نرسیده است، به عنوان تبلیغ در کارزارهای انتخاباتی استفاده می‌کنند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که ادعای برخی نامزدان مبنی بر داشتن حمایت کشورهای خارجی در انتخابات ریاست‌جمهوری، «دروغ محض» و «جنگ روانی» با مردم افغانستان است. او گفت اطلاعات دقیقی در دست دارد که نشان می‌دهد، کشورهای خارجی حامی و خواهان تغییر در افغانستان هستند.
احمدولی مسعود در بخشی از سخنانش در پاسخ به پرسشی گفت که پیش از پایان روند نام‌نویسی نامزدان، تیم‌های حوزۀ جهاد و مقاومت «تعهد و قول» سپرده بودند که از نامزد تیم وفاق ملی حمایت می‌کنند، اما روزهای آخر نام‌نویسی به صورت غیر مترقبه او را شوکه ساخته است.
آقای مسعود از مردم خواست تا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده به چهره‌هایی که آزموده شده‌ و ناکام برآمده‌اند، رأی ندهند تا به گفتۀ او، این دور باطل تکرار نشود.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: در صورتی که اصلاحات بنیادی هم از نگاه رهبری و فنی در کمیسیون انتخابات وارد نگردد، مردم به برگزاری یک انتخابات شفاف با این ساز و برگ باورمند نیستند و تغییر چند چهره در رهبری کمیسیون انتخابات نمی‌تواند شفافیت را تضمین کند.
آقای مسعود می‌گوید، در صورتی که بدون اصلاح کمیسیون‌های انتخابات، انتخابات برگزاری شود، کشور یک‌بار دیگر به بحران می‌رود و در آن وقت هیچ میان‌جی پیدا نخواهد شد تا صلح کند.

mandegarپایان عمر حکومت
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در بخشی از سخنانش خود گفت که در اول جوزای سال آینده عمر حکومت کنونی به پایان می‌رسد و ادامۀ کار رهبری این نظام غیرقانونی است.
او افزود که در هماهنگی با تیم‌های انتخابات غیر دولتی(مردمی) تلاش می‌کنند تا برای مهار این بحران راه‌حلی ایجاد کنند. به گفتۀ آقای مسعود، ممکن در این بخش تیم‌های مختلف پیشنهادات گوناگون، شامل ادارۀ موقت، حکومت سرپرست و …، داشته باشند، اما برای ما انتخابات اولویت دارد.
احمدولی مسعود می‌گوید که کشورهای حامی افغانستان و نهادهای بین‌المللی به عنوان ناظر در روند انتخابات ریاست‌جمهوری نقش نظارت‌کننده دارند، اما حمایت از افراد به‌ ویژه نامزدان انتخابات در برنامه‌های آنان نیست، هر فردی که با رأی مردم برنده شود، مورد حمایت کشورهای بیرونی و نهادهای بین‌المللی است.

قاطعیت تیم وفاق ملی
احمدولی مسعود با اشاره به تکت انتخاباتی وفاق ملی نیز گفت که این تیم با قاطعیت تمام در انتخابات اشتراک کرده است و رأی‌زنی‌ها در مورد انتخابات با طرف‌های، (جامعه مدنی، بزرگان حوزۀ جهاد و مقاومت) تصمیم نهایی شد تا من (احمدولی مسعود) از نشانی حوزۀ جهاد مقاومت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش‌رو باشم.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که دولت در حال سردرگُمی و بی‌برنامه‌گی قرار دارد و نمی‌داند که روی کدام برنامه (صلح و انتخابات) تمرکز داشته باشد و با این کار مردم را در خلای معلوماتی قرار داده‌اند.
او گفت که تمام این موضوعات ناشی از بی‌برنامه‌گی و ندانم‌کاری حکومت وحدت ملی است که نمی‌توانند به صور روشن با مردم برنامه‌های خود را تصریح کنند.
آقای مسعود افزود که دولت در تلاش مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری است، اما این به عنوان یک هشدار بیداری است و برای دولت اعلام می‌کنیم که در صورت تقلب و مهندسی انتخابات، آرام نخواهیم نشست.
آقای مسعود گفت که بانک رأی مردم و جوانان کشور هستند، بدون مردم این کشور هیچ بانک ‌رأی وجود ندارد، مردم افغانستان باید تصمیم آگاهانه بگیرند تا تغییر را ایجاد کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.