احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۴مین سالروز شهادت استاد مزاری: صلـح و انتخـابات در هـاله‌یـی از ابهـام قـرار دارد

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۱۳ حوت ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس عمومی بنیاد شهید مسعود می‌گوید که مخرج مشترک شهدای جهاد و مقاومت افغانستان، مبارزه برای تأمین «عدالت اجتماعی» است.
آقای مسعود که دیروز دوشنبه، ۱۳ حوت در نشستی به مناسبتِ یادبود از بیست‌وچهارمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی سخن می‌زد، همچنان گفت که «فقر، فساد، رقابت‌های منطقه‌یی و داخلی و قوم‌گرایی برخی از رهبران» افغانستان را هر روز mandegarبیشتر از گذشته، تهدید می‌کند.
او در این نشست که از سوی جنبش روشنایی برگزار شده بود گفت، گفت‌وگوهای صلح و برگزاری انتخابات در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و برنامۀ پنج‌سالۀ حکومت برای صلح نیز یک برنامۀ «دروغین برای بقای نامشروع در قدرت» است.

عدالت اجتماعی متضمن وحدت ملی است
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشست دیروز با اشاره به این‌که عدالت اجتماعی متضمن وحدت ملی است، بیان داشت که وقتی از تغییر ساختار نظام و تمرکززدایی از قدرت سخن زده می‌شود، مفهوم این است که میان اقوام افغانستان، مشارکت ملی به معنای واقعی‌اش تأمین شود.
احمدولی مسعود اظهار داشت که برای تغییر ساختار نظام و تمرکززدایی از قدرت متعهد است و برای تأمین آن مبارزه می‌کند. آقای مسعود افزود که افغانستان در دو دهۀ گذشته با نیروی فکری‌یی مبارزه کرده است که تلاش داشتند افغانستان را به گذشته برگردانند. او بیان داشت که قومی خواندن جنگ افغانستان، «فکر و تصور باطل» است.
به باور نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری: «عدالت اجتماعی حتماً به معنای ترسیم خطوط قومی نیست. هدف و غایت مفهوم این است که بتوانیم و تلاش کنیم وحدت ملی را بدون در نظرداشت قوم و مذهب تأمین کنیم تا آزادانه با فکر و باورهای متفاومت زیر یک چتر زنده‌گی کنیم. یکی از آموزه‌های شهید مزاری و سایر شهدای جهاد و مقاومت تأمیت وحدت ملی و هم‌دیگرپذیری بود».
احمدولی مسعود برخی از رهبران و سیاست‌مدارن را متهم به دامن زدن به حساسیت‌های قومی کرد، اما از فرد مشخصی نام نبرد. آقای مسعود افزود که افغانستان را «فقر، فساد، رقابت‌های منطقه‌یی و داخلی و قوم‌گرایی برخی از رهبران» هرروز بیشتر از گذشته، تهدید می‌کند.

سرنوشت صلح و انتخابات مبهم است!
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخشی از سخنانش گفت که «صلح» و «انتخابات» افغانستان در «هاله‌یی از ابهام» قرار گرفته و مردم نمی‌دانند اول با طالبان صلح می‌شود یا انتخابات برگزار می‌شود؟ آقای مسعود دلیل این ابهام را نبود یک «مرجع معتبر و مهم ملی» می‌داند و بیان می‌دارد که رهبران حکومت وحدت ملی خود از چگونه‌گی گفت‌وگوهای صلح و برگزاری انتخابات خبر ندارند.
او اظهار داشت که دیدارهای مشورتی محمداشرف غنی با شماری از چهره‌ها در پیوند به صلح، نمایشی و غیرموثر است. آقای مسعود گفت که برخی از چهره‌ها در ۱۸ سال گذشته نتوانستند «کشتی شکستۀ افغانستان را به ساحل» برسانند، اکنون هم خود را همه ‌کارۀ این کشور معرفی می‌کنند و می‌خواهند در پشت درهای بسته در مورد سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرند.
مسعود خطاب به رهبران حکومت و نماینده‌گان امریکا گفت که تعریف‌شان از صلح برای مردم افغانستان باید روشن باشد، زیرا به گفتۀ او: ارزش‌ها و خواست‌ها و مطالبات مردم افغانستان نسبت به بیست سال گذشته تغییر کرده است. او می‌گوید که برنامۀ پنج‌سالۀ حکومت برای صلح، یک برنامۀ دروغین برای بقای نامشروع در قدرت است.

در انتخابات به برنامه رأی بدهید
رییس بنیاد شهید مسعود بیان می‌دارد که برخی از سفارت‌خانه‌های و نماینده‌گان کشورهای بزرگ شب و روزهای اخیر به دنبال چهره‌یی می‌گردند تا در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری از او و تیمش حمایت کنند. آقای مسعود اما می‌گوید باور ما این است که سرنوشت افغانستان را چهره‌ها نه، بلکه برنامه، راهکار و سیستم تغییر می‌دهد.
آقای مسعود اظهار داشت که مشکل بزرگ افغانستان، گنجاندن یک فرد در چارچوب نظام مطلق ریاستی است و برندۀ انتخابات را همه‌ کارۀ کشور می‌سازد و بیشتر از یک امپراتور صلاحیت می‌دهد. او برای افغانستان سیستم «دموکراسی تفاهمی» را تجویز می‌کند و می‌افزاید در این صورت، نظام سیاسی و اداری افغانستان تغییر کند و تمرکززدایی صورت گیرد تا نخبه‌گان و سیاست‌مدارانِ اپوزیسون هم به نحوۀ وارد تصمیم‌گیری و حکومت‌داری شوند.
احمدولی مسعود که از آدرس تیم وفاق ملی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است، می‌گوید که از مردم خواسته است تا در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به برنامه رأی بدهند. او گفت که با همکاری شورای تشریک مساعی تلاش کردند تا در کمیسیون انتخابات تغییر به میان آورند و چنین هم کردند.
رییس بنیاد شهید مسعود با انتقاد از تیم «دولت‌ساز» گفت که رهبری این تیم در حالی که از قانون‌گرایی سخن می‌زند، اما در روزهای اخیر از منابع دولتی برای کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده می‌کند.

عدالت اجتماعی در یک آدم متبلور نمی‌شود
داکتر لطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در این نشست گفت که شهید مزاری هزاره‌ها را از پستوهای تحقیر بیرون کرد و به افتخار بدل کرد. آقای پدرام افزود که شهید مزاری تنها برای هزاره‌ها مبارزه نکرد، بلکه مبارزۀ او برای تمام مظلومیت‌های تاریخ افغانستان بود.
آقای پدرام می‌گوید که عدالت اجتماعی و قومی در یک آدم متبلور نمی‌شود و همه‌گانی و عمومی است.
لطیف پدرام می‌افزاید که مذاکره بین طالبان و امریکایی وجود دارد و این امریکایی‌ها هستند که این گروه را به افغانستان می‌آورند. آقای پدرام می‌گوید که از طالبان تضمین‌های بین‌المللی گرفته شود تا به مناطقی که باشنده‌گان آن در گذشته با این گروه جنگیده اند، حمله نکنند.

اکثریت و اقلیت‌سازی راه نجات نیست
رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در این محفل گفت که شهید مزاری الگویی دادخواهی و عدالت‌طلبی برای مردم افغانستان است. آقای نبیل گفت که راه نجات افغانستان اکثریت و اقلیت‌سازی مردم نیست، بلکه راه نجات، جداسازی اکثریتِ وطن‌دوست و اقلیتِ خاین است.
آقای نبیل به این باور است که صلح و امنیت بدون تأمین عدالت ناپایدار است. او اظهار داشت که مردم افغانستان حق دارند آنچه در پیوند به صلح افغانستان در قطر جریان دارد، آگاه شوند و پرسش داشته باشند. آقای نبیل بیان می‌دارد که مردم افغانستان در این گفت‌وگوها غایب هستند و گفت‌وگو در محور پاکستان، طالبان و امریکا می‌چرخد.
رییس پیشین امنیت ملی گفت که روشن نیست امریکایی‌ها با کدام گروه از طالبان مذاکره می‌کند و نیز مشخص نیست از پاکستان به عنوان حامی تروریسم چگونه تضمینی گرفته می‌شود؟ به گفتۀ رحمت‌الله نبیل: «مردم افغانستان در سال‌های اخیر بیشترین زیان را از ستون پنجمی‌ها و خاینانِ درون نظام دیده‌اند. عده‌یی از پیشرفت و درخشش جوان‌های غیرقومی‌شان جلوگیری می‌کردند».
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی که از کسی نام نبرد، اما گفت که در درون نظام عده‌یی هستند که جلو توسعۀ و انکشاف برخی از ولایت‌ها را به دلایل قومی و سلیقه‌یی می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند بندها، خط آهن و فابریکه‌ها در این ولایت‌ها احداث شود.
رحمت‌الله نبیل بیان داشت که جرگۀ مشورتی صلح را زمانی می‌پذیرد که همه‌شمول، با آجندای واضح و بدون نفوذ دولت برگزار شود. او تلویحاً برگزار کننده‌گان جرگۀ مشورتی صلح را به داشتن «آجندای مخفی» و «اهداف تعریف ناشده» متهم کرد و گفت که چنین جرگه‌یی را مردود می‌شمارد و در برابر آن می‌ایستد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.