احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: تیم وفاق ملی متعهد است که زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری سهیم گردند

۱۹ حوت ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری میگوید که تاهنوز هم زنان افغانستان به جایپاه واقعی شان دست نیافته اند.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری که با معاونیت اول داکتر فریده مومند وارد رقابت های انتخاباتی شده، میگوید که تیم وفاق ملی به گونۀ عملی تعهدات خود برای بانوان افغانستان را روشن ساخته است.
mandegarاحمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در مراسم گرامی داشت از روز جهانی زن در دانشگاه دنیا صحبت می‌کرد، گفت:
آزمون مبارزاتی امروز زنان افغانستان به فوریت و نحوۀ واکنش‌شان در مقابل تفکر طالبانی نهفته می‌باشد.
احمدولی مسعود می‌گوید که پس از فروپاشی امارت طالبانی، قدم‌هایی در راستای حقوق انسانی، اسلامی و طبیعی زنان برداشته شد، اما تاهنوز این پیکرۀ بزرگ جامعۀ ما به جایگاه اصلی خود دست نیافته‌اند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خاطر نشان می‌کند: امروز اگر خدای ناخواسته امارت طالبانی برگشت دوباره نماید، با سرنوشت میلیون‌ها زن این سرزمین چه خواهد شد؟ آیا زنان کشور اولین قربانی برگشت نخواهند بود؟
به گفتۀ آقای مسعود: تغییر تفکر زنان با اعتماد به خودشان، تغییر باورهای کُل جامعه را در پی خواهد داشت.
آقای مسعود به این باور است: خود آگاهی، آگاهی از حقوق انسانی و اسلامی شان با فراگیری آموزه‌های دینی در جامعۀ دینی ما، زنان را از تهاجم تفکر طالبانی و غصب حقوق‌شان از باورهای سنتی مصون و در مبارزات‌شان راهگشا خواهد گردید.
احمدولی مسعود می‌گوید: یکی از منابع مهم تزریق نیروی طالبان در جامعۀ افغانی، ایمان مذهبی قوی عوام توأم با فهم ضعیف دینی شان می‌باشد که بهزودی قربانی شست‌وشوی مغزی طالبانی قرار می‌گیرند. چنانچه شهید مسعود رهبر مقاومت ملی ضد تفکر طالبانی می‌گفت: «اگر اراده‌یی برای شکست طالبان است، باید قرائت افراطی طالبانی را از دین جدا و با تقویت آموزه‌های اعتدالی اسلام نشانه گرفت».
آقای مسعود که از آدرس تیم وفاق ملی خود را در انتخابات پیش‌رو نامزد کرده است، به این باور است: همین امروز، آزمون اصلی زنان افغانستان در راستای دفاع از حقوق‌شان به نحوه و فوریت واکنش شان در مقابل برگشت تفکر طالبان بستگی دارد.
او می‌گوید: ما در تیم وفاق ملی با ترکیب مقام معاونیت اول به زنان افغانستان که بتوانند در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری سهیم گردند، به مبارزات خود در مقابل تفکر طالبانی همچنان ادامه داده‌ایم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.