احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با انتقاد از سران حکومت وحدت ملی: دو داکتر در تشخیص مرض افغانستان و ارایۀ نسخۀ خوب ناکام مانده‌اند/ «انتخـابات پیش‌رو فصـل تغییـر را رقـم می‌زنـد»

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲۰ حوت ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری انتخابات پیش‌رو را فصل برنامه محوری و تغییر می‌گوید و به این باور است که در این دور نسخۀ جدید برای نجات افغانستان کارساز است.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که دیروز دوشنبه، ۲۰ حوت در محفل فراغت دانشجویان دانشگاه خصوصی «طبی افغان‌ سویس» صحبت می‌کرد، گفت: نسخۀ بیرون رفت جامعۀ از بحران فعلی در دستان نسل جوان کشور قرار دارد و ما برای انتقال قدرت به این نسل mandegarوارد میدان شده‌ایم.
آقای مسعود گفت که دانشجویانی که امروز فارغ می‌شوند، برای آغاز صفحۀ جدید زمینه‌سازی کنند تا مایه خوشبختی خود و دیگران شوند؛ زیرا انسان زمانی می‌تواند به سعادت برسد که موجب خوشی و سعادت خود و دیگران باشد.
به گفتۀ آقای مسعود، تمام کسانی که امروز مدرک فراغت به دست می‌آورند، پزشک اند و مسوولیت بیشتری در جامعه دارند، مردم ما امروز با مشکلات روانی، صحی و غیره مواجه اند و این نسل جوان است که می‌تواند به تمام این چالش‌ها نسخه تجویز کند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: وضعیت امروزی برای تمام مردم هویدا است، هزار و یک چالش‌ مانند اعتیاد، فقر، فساد و ناامنی دامن‌گیر شهروندان است، اما نسل جوان کشور باید به این بحران رسیده‌گی و راه‌حل پیشنهاد کند؛ زیرا نسخۀ این بیماری‌ها در دستان جوانان است.
او گفت که ایجاد حکومت وحدت ملی و تغییرات اخیر امیدواری مردم را نسبت به برچیدن بحران از کشور افزایش داده بود، اما این بزرگان به رغم این‌که نتوانستند چالش‌های موجود را مدیریت کنند، بحران را بیشتر از پیش گسترده‌ کردند.
آقای مسعود، افزود: «با وجود این‌که در رأس حکومت دو داکتر قرار داشت، اما یکی آن بیماری را ندانسته نسخۀ تجویز می‌کند و دومی که بیماری می‌داند نسخۀ تجویز کرده نمی‌تواند. این موضوع سبب افزایش بیماری ناشی از نفاق، ناامنی و تعصبات قومی و زبانی در پنج‌سال گذشته شد، اما داکتر صاحبان‌ نسخه‌یی برای درمان نداشتند».
mandegarاو گفت: امیداوری این بود که سران حکومت در همکاری با هم بتوانند به چالش‌ها فایق آیند و در کاهش مشکلات توجه بیشتر مبذول داشته باشند، اما به نظر می‌رسد که هیچ کار انجام نشد. بنابراین، تنها نسل جدید که شما هستید و بیماری جامعه را خوب تشخیص می‌دهید، می‌توانید نسخۀ درمان را نیز ارایه کنید.
رییس تکت انتخاباتی تیم وفاق ملی در ادامۀ سخنانش خاطر نشان کرد: «شما پزشکان که امروز مدرک می‌گیرید، دارای انرژی، توان‌مندی کاری و اندیشۀ خدمت برای مردم هستید و توقع جامعه نیز نسبت به شما بیشتر است تا رسالتی‌ که برای نجات این کشور دارید به شکل احسن انجام دهید، چالش‌ها را تشخیص و راه‌حل را پیشنهاد کنید؛ زیرا حکومت فعلی فاقد ظرفی‌ست که شما را به عنوان مظروف حذب کند و ناگزیر که هم ظرف شوید و هم مظروف و برای حل چالش‌ها آستین بر زنید».
به گفتۀ او، کسانی که در ۱۷ سال گذشته با همه فرصت‌ها نتوانستند به چالش‌های موجود فایق آیند، در آینده نیز چنین توقع از آنان نمی‌رود؛ زیرا نسخه‌های فرسودۀ آنان دیگر برای این ملت و جامعه پاسخ‌گو نیست.
آقای مسعود گفت: «ما در تکت انتخاباتی خود (تکت انتخاباتی وفاق ملی) یک تغییر را ایجاد کردیم، داکتر فریده مهمند را به نماینده‌گی از زنان افغانستان در معاونیت اول و داکتر لطیف نظری را از قشر جوان در معاونیت دوم انتخاب کرده و خودم از خانوادۀ جهاد و مقاومت در رأس این تکت قرار دارم و می‌خواهیم با این ترکیب برای نجات کشور از بحران کنونی زمینه‌سازی کنیم».
رییس تکت انتخاباتی وفاق ملی، گفت: تکت ما جوان محور است و خواهش ما از قشر جوان جامعه این است تا در این مسیر ما را یاری رسانند تا رسالتی که به دوش ما گذاشته شده است را به درستی انجام دهیم.
آقای در بخشی از سخنانش خطاب به جوانان گفت: به نام بسنده نکنید، روی برنامه‌ها تمرکز داشته باشید و به برنامه‌یی رأی دهید که منافع مردم افغانستان در آن تضمین گردد؛ زیرا ما به همین نیت وارد میدان شده‌ایم و همه روزه با اقشار مختلف جامعه از سراسر کشور گفت‎‌‌وشنود داریم تا نقش خود را برای نجات از بحران کنونی به ‌شکل نیک انجام دهیم.
او گفت که تلاش ما این است تا در انتخابات پیش‌رو تغییر ایجاد کنیم؛ تغییر به این معنا که سیاست و قدرت را از نسل که نتوانسته در طول ۱۷ سال گذشته بحران‌شناسی و بحران‌زدایی کند، به نسل جوان منتقل کنیم، نسل سرشار از انرژی، دارای برنامه و راه‌کار که می‌تواند تغییرات را در جامعه رونما کند و برای توسعه طرح ارایه بدهد.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.