احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌‌جمهوری: حامیـان افغانستان از ادامۀ کار غنـی نگـران اند

گزارشگر:صدیق ۱۱ جوزا ۱۳۹۸

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با تلویزیون صدای امریکا در رابطه به وضعیت سیاسی، نشست مسکو و پایان عمر حکومت وحدت ملی صحبت می‌کرد، گفته است که مردم افغانستان تشنۀ صلح ‌اند، از هر کشوری که صدای صلح بلند ‌شود، مردم را به خود مجذوب می‌سازد و همه در انتظار نتیجۀ آن می‌مانند؛ اما مردم و حداقل نخبه‌گان افغانستان می‌دانند که این نشست‌ها یک‌شبه نتیجه نمی‌دهند.
mandegarآقای مسعود، نشست‌های صورت گرفته در مورد صلح افغانستان در کشورهای مختلف را ادامۀ نشست‌های قبلی می‌داند و بر آغاز گفت‌وگو در داخل افغانستان تأکید می‌کند.
آقای مسعود، اما بر ایجاد یک اجماع داخلی که کشورهای و بازیگران منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی در آن سهیم باشند، تأکید دارد و می‌گوید که هرگاه یک اجماع داخلی در مورد صلح ایجاد گردد که در آن کشورهای و پتانشیل‌های منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی سهیم باشند، در آن صورت می‌توان به بر قراری صلح امیدوار بود، در غیر صورت، ادامۀ نشست‌های که بیشتر رویکرد سیاسی دارند در حول محور منافع بازیگران می‌چرخد، اما سبب تأمین صلح نمی‌گردد.
به گفتۀ آقای مسعود، تاهنوز یک اجماع ملی در میان بازیگران سیاسی افغانستان ایجاد نشده است تا صدای واحد از این نشانی بلند شود که دنیا در محور تفاهم آنان قرار گیرد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که بازیگران منطقه‌یی‌ و فرا منطقه‌یی باید در روند صلح افغانستان در نشست‌هایی که پیرامون آن صورت می‌گیرد، مساعی مشترک به‌ خرج دهند؛ در غیر صورت به نتیجۀ این نشست‌ها نمی‌توان امیدوار بود.
آقای مسعود در قسمتی از گفت‌وگویش با اشاره به سخنان جان‌‎بس سفیر امریکا در کابل در مورد پایان عمر حکومت وحدت ملی و صلاحیت‌های محمداشرف غنی صحبت کرده، گفت: تمام بازیگران در افغانستان در مورد حکومت تحت ادارۀ آقای غنی، مظنون و بدگمان هستند و در مورد کنش‌های خودسرانه متردد و نگران هستند و پیش از پیش فکر می‌شود، صلاحیت‌های غنی محدود شود؛ اما مردم افغانستان و شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به این باور هستند که محدودیت صلاحیت‌ها چاره ساز نیست.
او تأکید کرد که آقای غنی در مدت ۵ سال تمام قانون‌شکنی‌ها را انجام داده است و سرانجام، در پایان عمر حکومت بدون مجوز قانونی حکومت را توسط دادگاه عالی تمدید کرده است. در حالی که دادگاه عالی نیز در این مورد وضاحت نداده است که به اساس کدام ماده این «تفسیر و فتوا» داده است. به همین سبب همه در این مورد مظنون هستند. از این بابت، مردم، نیروهای سیاسی، نیروهای ذیدخل در قضایایی افغانستان و کسانی که خواهان صلح هستند نگرانی دارند.
آقای مسعود در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات جان‌بس سفیر امریکا در کابل نقض حاکمیت داخلی است، گفت: نقض حاکمیت از ۱۸ سال بدین‌سو جریان دارد، کشورهای دخیل در قضایایی افغانستان با تمام حمایت‌های مالی – اقتصادی و سیاسی، به خود حق می‌دهند که چنین اظهاراتی داشته باشند.
آقای مسعود می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا در مدت ۱۸ سال افغانستان را حمایت کرده است و باید اذعان کرد که سیاسیون افغانستان نیز با تفاهم آنان روی صحنه آمده اند. در غیر صورت، انتخاب مردم افغانستان آقای اشرف غنی نبود، اشرف با تقلبات سازمان یافته در انتخابات تلاش به رسیده به ریاست‌جمهوری کرد، اما به میان‌جگری وزیر خارجۀ امریکا به این تخت نشست.
او گفت که آقای غنی در انتخابات پیش از سال ۲۰۱۴ توانسته بود، تنها ۳ درصد رأی بگیرد، به این معنای که مورد انتخابات مردم نبوده و انتخاب بیرونی‌ها بوده است. کشورهای حامی تصور شان این بود غنی می‌تواند افغانستان را نجات دهد. اما افغانستان پنج‌سال اخیر در عرصه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، اعتیاد مواد مخدر و قطب‌بندی‌های قومی – زبانی در حالت بد قرار گرفته است. بنابراین، آقای جان‌بس سفیر ایالات متحدۀ امریکا طرف احتیاط را گرفته است و از بدتر شدن اوضاع نگران است.
او گفت که آقای غنی از طرف آن‌ها (امریکایی‌ها) به داخل افغانستان آمده و از طرف آنان به به اریکۀ قدرت رسید.
او گفت که در دور اول انتخابات ۲۰۱۴ آقای عبدالله ۴۵ درصد رأی آورده بود، اما آقای غنی ۳۵ درصد، ولی در دور دوم، آقای ۱۵ درصد از اقای عبدالله پیشی گرفت، این اتفاق در تاریخ انتخابات جهان نبود.
آقای مسعود با اشاره به نشست مسکو گفت: در نشست مسکو تنها یک تیم مشخص بود. این در دور پیش نیز به مسکو دعوت شده بود، اما اگر بخواهیم که صلح پایدار در افغانستان تأمین شود با این صدا نمی‌شود، امیدواری ایجاد کرد؛ زیرا تنها گزینۀ بهتر برای صلح اجماع داخلی و گفت‌‌وگوی «بین‌لافغانی» در داخل افغانستان است، در غیر صورت رفت به کشورهای بیرونی برای ایجاد صلح مفهوم ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.