احمدولی مسعود وارد میـدان شد!

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۳۰ جدی ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، پس از چاشت دیروز به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش‌رو، دستۀ انتخاباتی خود را در کمیسیون انتخابات ثبت کرد.
احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پس از نام‌نویسی در صحبت با رسانه‌ها گفت: دستۀ انتخاباتی وفاق ملی در تلاش تغییر نظام ریاستی (متمرکز) به صدارتی است؛ نظامی که هم رییس‌جمهور و نخست در آن حضور داشته باشند.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان گفت که دستۀ انتخاباتی وفاق ملی برنامه محور است. او گفت که برای ما برنامه اولویت دارد و برای مردم اعلام کرده‌ایم که شما به من نه بلکه به «برنامه» رای ‌دهید، برنامه‌یی که منافع مردم را تضمین کند.
احمدولی مسعود می‌گوید که چالش‌ اصلی در ۱۷ سال گذشته انحصار قدرت توسط یک فرد بوده است. نظامِ فرد محور، متمرکز و مطلقه که تمام برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در محور یک فرد قرار داشت.
آقای مسعود می‌گوید که در سال‌های گذشته مردم افغانستان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نقشی نداشته‌اند و تنها ماموران معاش بخور بوده‌اند، این کار سبب بحرانی شدن اوضاع در کشور شده است.
نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامۀ صحبت‌هایش تأکید کرد که نظام ریاستی در ۱۷ سال گذشته ناکام بوده است و انتخابات‌ها پی‌هم با چالش‌های تقلب و تخلف انجام شد، این موضوعات وضعیت را بحرانی ساخت و چالش‌ها دامن‌گیر مردم ما گردید.
آقای مسعود تأکید کرد که نظام باید تغییر کند، همۀ اقوام و طرف‌ها خود را دایرۀ قدرت ببینند و افغانستان را به عنوان خانۀ مشترک‌شان فکر کنند. این کار می‌تواند احساس و روحیه همدیگرپذیری را در میان شهروندان تحکیم ببخشد.
او گفت که قدرت باید عادلانه و به ‌شکل افقی تقسیم گردد. چنانکه نظام نیمه ریاستی یا صدارتی خواست بیشتر دسته‌های انتخاباتی است؛ اما برخی‌ها نمی‌توانند به صورت واضح بیان کنند. ما روشن و واضح می‌گوییم که نظام باید تغییر کند و قدرت به شکل افقی در میان مردم تقسیم گردد.
او گفت: همۀ نامزدان انتخابات باور دارند که نظام ریاستی در یک و نیم دهۀ اخیر کارایی نداشته است و باید تغییر کند. شاید برخی تفاوت‌های در میان دید‌گاه‌های تیم‌های مختلف وجود داشته باشد، اما سرانجام نه تنها در مرکز بلکه در ولایت‌ها هم تقسیم افقی قدرت صورت گیرد.
آقای مسعود با اشاره به مشکلات در کمیسیون‌های انتخاباتی و تغییر در رهبری آنها گفت: بحرانی شدن انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که کمیشنران نمی‌توانند انتخابات را مدیریت کنند. این موضوع کمیشنران را واداشت تا اعتراف کنند که دیگر توان رهبری کمیسیون انتخابات را ندارند.
او گفت که تنها مسألۀ کمیشنران نیستند، بلکه در کل نظام انتخاباتی باید تغییر کند تا این اعتماد در میان مردم ایجاد گردد که فرایند یک انتخابات سبب به‌وجود آمدن یک حکومت قوی و مردمی می‌گردد.
تا دیروز بیش از ۱۰ تن خود را به‌شکل رسمی به عنوان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش‌رو ثبت کرده‌اند و امروز فرجامین فرصت برای ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته شده است. کمیسیون انتخابات نیز گفته است که تاریخ ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال پیش‌رو تمدید نمی‌گردد.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۹ سرطانِ ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.