احمد ولی مسعود: آخـرین میـخ بر تابـوت حکـومت کوبیده شـد

گزارشگر:شنبه 15 ثور 1397 ۱۴ ثور ۱۳۹۷

احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود و طراح طرح وفاق ملی، به اقدام غیرقانونی ریاست جمهوری مبنی بر آغاز روند توزیع تذکرۀ برقی واکنش نشان داد و هدف آن را «کمپاین انتخاباتی» خواند.
mandegar-3آقای مسعود در اعلامیه‌یی گفت که اگر دولت موجود افغانستان را با معیارات حداقل ملی بسنجیم، به شدت مأیوس کننده است. امروز همۀ مردم افغانستان شاهد موضع‌گیری‌های رهبران حکومت در مورد تذکرۀ الکترونیکی بودند و این یعنی آخرین میخ بر تابوت حکومت موجود.
او تصریح کرد: وقتی یک پروسۀ ملی ـ هویتی و به این مهمی طی مدت چهار سال مسکوت باقی می‌ماند، فقط در دقیقۀ ۹۰ آن‌هم در آستانۀ انتخابات و فصل آخر عمر سیاسی حکومت در قالب یک پروژۀ کمپاینی باز می‌گردد و با این کار اقوام را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند و به سربازگیری و بهره برداری می‌پردازند، این یعنی افتضاح ملی. با این تقسیم‌بندی‌های قومی چگونه توقع دارند که در انتخابات پیشرو رأی ملی بگیرند و رهبر ملی شوند؟!
رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود ابراز داشت: چرا رهبری دولت طی مدت چهار سال اخیر بر اساس توافقنامۀ سیاسی که حاصل رأی میلیون‌ها شهروند این سرزمین بود به این پروسه نپرداختند. این پروسۀ ملی مانند انتخابات نیست که برنده و بازنده داشته باشد. این پروسه به گفتمان ملی، توافق و سرانجام به تفاهم همگانی ضرورت دارد تا باورها، نمادها، خواست‌های واقعی، مطالبات و ارزش های همۀ مردم در آن گنجانیده شود و فرد فرد این سرزمین احساس خوشی و ناخوشی و مالکیت یکسان بر خانۀ مشترک افغانستان داشته باشند.
او اضافه کرد: در وضیعتی‌که از هرگوشه و کنار این سرزمین خون و آتش موج می‌زند، فریاد مردم به آسمان‌ها رسیده است، ۹ میلیون انسان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۱۱% نیروهای امنیتی طی یک سال کاهش یافته است، چندین میلیون بیکاراند، در چنین شرایطی، اعلام سیاست رهبری حکومت وحدت ملی در سیاسی ساختن تذکرۀ الکترونیکی، دشمنی‌ها، خصومت‌ها، کینه‌ها و عقده‌ها را در بین مردم گسترش و عمیق‌تر ساخت و این خود به‌گونۀ طبیعی باعث تباهی و ویرانی بیشتر کشور می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.