احمد ولی مسعود: شش‌ساله‌گیِ ماندگار به همۀ دوستارانش فرخنده باد!

18 حمل 1393/

شش‌سال پیش در چنین روزهای بهــاری بود که روزنامۀ ماندگار به جمعِ رسانه‌های نوشتاریِ افغانستان پیوست و با گام‌های استوار خود، حرکت به سمت فرداهای روشن را پی گرفت.
این رسانه از بدو تأسیس تلاش کرد فصل نوینی در فضای رسانه‌ییِ کشور بگشاید و با صداقت و امانت‌داری تمام، بازتاب‌دهندۀ صدای مردم و مسایل و مصایبِ جامعه باشد. mnandegar-3
ماندگار طی این شش سال، با دشواری‌ها، محدودیت‌ها و فراز و فرودهای بسیار مواجه بوده و هر از گاهی، موانعی بر سر راهِ آن قرار گرفته است. اما ارادۀ راسخِ دست‌اندرکارانِ این روزنامه و مهربانی و همدلیِ مردم گرامیِ افغانستان باعث شده است که این رسانه هم‌چنان به نفس‌های گرم و امیدبخشِ خود در خانوادۀ مطبوعاتِ کشور ادامه دهد و از سختی‌های راه نهراسد.
اکنون که ماندگار با شش سال تلاش و مبارزه در راستای آگاهی‌بخشیِ دقیق به مردم، خود را به عنوان یک رسانۀ معتبر و مردمی در میانِ خانوادۀ بزرگِ رسانه‌های کشور تثبیت کرده و در قلوبِ شهروندانِ افغانستان جای گرفته، این‌جانب به سهمِ خویش به عنوانِ یکی از خواننده‌گان پروپاقرص آن، شش‌ساله‌گیِ ماندگار را به همۀ مردم شریفِ کشور به‌ویژه خواننده‌گان‌ و هواخواهانِ آن خجسته‌باد می‌گویم و ضمن سپاس‌گزاری از زحماتِ تمام کارمندان و قلم‌به‌دستان این رسانه، کامیابیِ روزافزون‌ِ آن‌ها را از خداوند مهربان آرزومنــدم.

با احترام
احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود و صاحب‌امتیاز روزنامۀ ماندگار

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.