احمـدولی مسعود در مـلاقات مـردم

گزارشگر:دوشنبه 25 سرطان 1397 ۲۴ سرطان ۱۳۹۷

ما طرح دولت وحدت ملی را طی سالها قبل در مشورت با جمع بزرگی از نخبگان اندیشه ورز، بدون هیچ چشمداشتی برای مرحلهٔ گذار کشور بیرون دادیم. نسخهٔ مطلوبی که توافق روی آن به بحران انتخاباتی ناشی از تقلبات سیستماتیک پایان داد. رویهمرفته مرحلهٔ اجرایی این توافق هرگز عملی نشد، دولت وحدت ملی شکل نگرفت و کشور بار دیگر در میان موج بحران های مزمن دست و پا گیر گردید.
اینبار به توکل خدا مصمم میباشیم تا در همآهنگی با نیروهای تأثیر گذار، چهره های خوشنام و قشر جوان در چارچوب یک وفاق ملی در وضعیت کشور تغییر بیآوریم. پیمانهٔ تغییر بستگی به ارادهٔ همکاری و همصدایی نخبگان متعهد و دلسوز دارد. در این راستا ما با داشتن سالها تجربه، گفتمان، اعتماد سازى و ریاضت سیاسی همراه با تیم همکار خویش فاصله هایی خوبی را پیموده ایم.

mandegar-3

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.