ادارات موازی برای خویش‌سالاری ایجاد شده‌ است

گزارشگر:ابوبکر مجاهد /یک شنبه 25 دلو 1394 ۲۴ دلو ۱۳۹۴

ادارات موازی و وزارت‌های بی‌هدفی وجود دارند که با مدغم شدن‌شان، از ضایع‌شدن وقت و بی‌جا مصرف شدن هزینۀ ملی جلوگیری می‌شود.
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان و فعالان مدنی با بیان این مطلب می‌گویند، کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گان، طرح ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با معینیت وزارت داخله را به شورای امنیت فرستاده است.
mandegar-3آنان باور دارند که ایجاد اداره‌های موازی به اساس خویش‌سالاری مقامات دولتی بود، نه نیازمندی کاری.
اما، مسوولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند: ادغام این دو نهاد که از طرف کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گان مطرح شده است، در روند مبارزه با مواد مخدر مشکل ایجاد خواهد کرد.
آنان با بیان این مطلب که وجود این وزارت در تشحیص و مبارزه با مواد مخدر مهم است، می‌گویند: بررسی‌ که در سال ۲۰۱۵ از طرف این وزارت انجام شد، ۱۹ درصد کاهش در کشت و مزارع کوکنار و ۴۱ درصد کاهش در تولید مواد مخدر را نشان می‌د‌هد.
این درحالی است که تعداد زیاد نهادهای موازی وجود دارد و رییس جمهور غنی پس از ایجاد دولت وحدت ملی وعده سپرده بود که این نهادها را از میان بردارد، کاری‌ که تاهنوز هم عملی نشده است.
محمد حنیف دانشیار رییس روابط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: طرح ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از طرف کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گا ن به شورای امنیت فرستاده شده و شورای امنیت از وزارت مبارزه با مواد مخدر، نظر خواسته است.
آقای دانشیار اضافه کرد: بر بنیاد استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، مبارزه با مواد مخدر باید مشترک انجام شود که نه تنها وزارت مبارزه با مواد مخدر و معینیت وزارت داخله، تمام نهادهای دولتی مسوولیت مبارزه با این پدیده را دارند.
به گفتۀ او، نقش معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در برنامه‌های بدیل معیشت مبارزه با مواد مخدر وزارت زراعت و انکشاف دهات نیز است و وزارتخانه‌های داخله، دفاع ملی و اداره امنیت مسوولیت حمایوی مبارزه با مواد مخدر را دارند.
رییس روابط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در کاهش اعتیاد، وزارتخانه‌های صحت عامه، کار امور اجتماعی شهدا و معلولان، در بخش فرهنگی و اعتقادی وزارت ارشاد حج او قاف، اطلاعات و فرهنگ و در تطبیق برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در ولایات اداره ارگان‌های محل مسوول اند.
آقای دانشیار می‌افزاید: مشکلات مواد مخدر در افغانستان بسیار گسترده است، تا هنوز این این وزارت به نتیجه‌یی افغانستان عاری از مواد مخدر نرسیده، اما دست‌آوردهای در بخش کاهش کشت و تولید مواد مخدر داشته و برنامه‌ریزی به‌خاطر جلوگیری از اعتیاد ایجاد شده است.
رییس روابط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بررسی‌یی که در سال ۲۰۱۵ انجام شد، ۱۹درصد کاهش در کشت و مزارع کوکنار و ۴۱ درصد کاهش در تولید مواد مخدر را نشان می‌دهد.
آقای دانشیار بیان کرد: این وزارت برنامه‌های بدیل معیشت را در ولایات هلمند، کندهار و برنامه‌های مشترک را با وزارتخانه‌های زراعت و احیا و انکشاف دهات راه اندازی کرده، بیش از شش‌هزار روز کاری در هفت ولایت برای مردم ایجاد کرده است.
آقای دانشیار تأکید کرد: ادغام این دونهاد که از طرف کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گان مطرح شده، در روند مبارزه با مواد مخدر مشکل ایجاد خواهد کرد.
در این حال، چمن شاه اعتمادی عضوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گا می‌گوید: وجود نهادهای موازی تداخل کاری را ایجاد می‌کنند وکمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نماینده‌گان، طرح ادغام وزارت مبارزه با مواد مخدر و معینیت مبارزه با موادمخدر وزارت داخله را به شورای امنیت فرستاده است.
این عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس تصریح کرد: با عملی شدن این طرح، کاغذپرانی در کار شهروندن کاهش یافته، از بیجا مصرف شدن هزینه ملی جلوگیری می‌شود و استحکام در امر مبارزه با موادمخدر ایجاد خواهد شد.
به گفتۀ او، وجود اداره‌های موازی برای مردم مشکل‌ساز بوده و موثریت در کارشان وجود نداشته است.
از سوی دیگر، تیمورشاه حکیمیار فعال جامعه مدنی می‌گوید: اداره‌های موازی هیچ دست آوردی نداشته اند با وجود دو نهاد در مبارزه با موادمخدرکشت، قاچاق مواد مخدر و آمار معتادان افزایش چشم‌گیری داشته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.