ادارۀ اترا: بیش از ۲۰ نهـاد دولتـی به فایبـر نـوری وصل می‌شود

۲۵ حمل ۱۳۹۸

mandegarمقام‌ها در ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) می‌گویند که آنان در سال جاری مصمم اند تا ۲۱ نهاد دولتی را به فایبر نوری وصل کنند.
نقیب‌الله سیلاب، معاون تخنیکی اداره اترا، دیروز دست‌آوردهای سال ۱۳۹۷ و برنامه‌های این اداره در سال ۱۳۹۸ را در برنامۀ «حساب‌دهی حکومت به ملت»، با رسانه‌ها شریک ساخت.
آقای سیلاب، ترتیب اسـتراتژی پنـج‌سـاله ادارۀ اتـرا، همـکاری بـا ادارۀ مستقل ارگان‌هـای محـل برای وصـل ولسـوالی‌هـا بـه شـبکه فایبـر نـوری، پروسه تدارکاتی اتصال واحدهای محلی حکومت، امضـای توافـق‌نامـه با وزارت مالیـه بـه منظـور ایجـاد شـفافیت در مصـرف فنـد را از دست‌آوردهای عمده اداره اترا در سال ۱۳۹۷ خواند.
او توسـعه شـبکۀ خدمات ۴G در ده ولایت کشور و وصـل ۳۸ دانشگاه دولتـی به شـبکه فایبر نـوری را از دیگر فعالیت‌های عمده اداره اترا در سال مالی ۱۳۹۷ عنوان کرد.
سیلاب در ادامۀ خاطر نشان کرد که پروژه اتصال ۲۱ نهاد دولتی به فایبر نوری، تأمین انترنت مورد نیاز و تهیه وسایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مورد نیاز آنها را از برنامه‌های عمده اداره اترا در سال ۱۳۹۸ خواند.
براساس گفته‌های سیلاب، طرزالعمل جمرها و ترتیب شرایط مندرج در جوازهای Net Cafe ها، وضع خواهد شد و نتایج اندازه‌گیری کیفیت خدمات مخابراتی نهایی می‌شود.
معاون تخنیکی اداره اترا همچنان گفت که صدور ۱۰جواز عرضه خدمات RVA, SMS, VAS, USSD (VAS)، صدور ۳ جواز نامه تورید و فروش وسایل مخابراتی به متقاضیان آن، از برنامه های جدید این اداره است.
وی گفت که ۷۰ تاور مخابراتی در نقاط دور دست کشور اعمار و فعال شده و روند پروژه اعمار و نصب ۳۵۰ تاور مخابراتی دیگر در نقاط دور دست ۳۴ ولایت کشور نیز آغاز شده است.
سیلاب، ایجاد تیلی میدسن در سه شفاخانه دولتی، اتصال ۵۵ ولسوالی به فایبر نوری و تأمین انترنت و توزیع فریکونسی به منظور عرضه خدمات مخابراتی ۴G از طریق پروسه داوطلبی را، از برنامه های دیگر اداره اترا یاد نمود.
گفتنی است که اداره خدمات تنظیم مخابراتی در این اواخر با چالش کمپین اترا کجاست روبه‌رو است.
بیش از دو ماه از آغاز اعتراض شهروندان در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان «اترا کجاست» علیه این اداره می‌گذرد. شهروندان در این کمپین اداره اترا را به بی‌توجهی نسبت به مسوولیتش در قبال نظارت از خدمات شبکه‌های مخابراتی متهم می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.