ادارۀ امور مشت‌ نمونۀ خروار است

ناجیه نوری/ چهار شنبه 29 سنبله 1396/

پس از جنجالی‌شدن افشای طرح راهنمایی قوم‌گرایانه در اداره امور، ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید: رفتار اشتباه فرد یا حلقه‌یی، پیوندی با دیدگاه رهبری حکومت وحدت ملی ندارد.
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در واکنش به این مسأله در صفحۀ فیس‌بوک خود نگاشته: «رفتار اشتباه و دیدگاه یک mandegar-3فرد و یا یک حلقه، هرگز نمی‌تواند، پیوندی با دیدگاه رهبری حکومت داشته باشد».
مرتضوی تاکید دارد که مبنای عمل حکومت و رییس‌جمهور، قانون اساسی افغانستان است و روح قانون اساسی با هر نوع برتری‌طلبی و تبعیض در مغایرت است.
مرتضوی می‌گوید: افراد متعصب از رییس‌جمهور نمایندگی نمی‌کنند و این نوع دید‌گاه‌ها مغایرت با روح قانون اساسی دارد.
سرپرست دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نوشته: «رییس‌جمهور کشور بیش از هر کس دیگر در راستای تامین ارزش‌های قانون اساسی تلاش می‌کند. استخدام از طریق اصلاحات اداری که در حکومت‌های گذشته به دلیل سیاسی به تعویق افتاد، اکنون عملی می‌گردد.
او می‌افزاید: این اقدام یکی از اصول مهم استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری می‌باشد و رییس‌جمهور در ١۶ ساعت کاری، برای آبادانی و توسعه افغانستان و ارائه خدمات برابر برای همه شهروندان کار می‌کند. اجندای تمام شوراها برای یک افغانستان آباد، آزاد، مترقی و مستقل است.
و اما برخی از آگاهان سیاسی با انتقاد از غنی و حکومت وحدت ملی می‌گویند: اداره امور مشت‌ نمونۀ خروار است، آن‌چه در اداره امور می‌گذرد، هیولای خاموشی‌ است که زیر پوست همه ادارات دولتی افغانستان جریان دارد.
این آگاهان سیاسی به این باور اند که این گونه آدم‌ها ( ثواب‌الدین مُخکخ) باید به خاطر نقض صریح قانون اساسی کشور، در یکی از مهم‌ترین نهادهای دولتی محاکمه شود و برکناری وی کافی نیست.
این واکنش‌ها پس از افشای سندی ابراز می‌شود که یک حلقه‌ مشخص در اداره امور برای نصب یک قوم خاص در اداره امور کار می‌کند، در این سند ۱۲ ماده‌یی تلاش شده که اقوام غیر پشتون از اداره امور حذف شوند.
سند حاوی ۱۲ بند و سه بخش است:
۱- تغییر سکرتر داوود نورزی و گماشتن کسی به‌جای وی که به زبان‌های پشتو، انگلیسی و فارسی آشناست و پشتون است.
۲- اختصاص دو-سه کارشناس برای دفتر «قاضی دلاور». حمایت از قاضی دلاور برای رسیدن به ریاست ارتباط بین‌المللی این اداره.
۳- گرفتن کارت دخولی ارگ از بعضی از اشخاص. باید به کسانی این کارت داده شود که قابل اعتماد باشند، نه مخالف ما.
۴- عبدالرحیم‌زی باید از جاها و ریاست‌های مهم دور نگهداشته شود.
۵- علی خان درست کار می‌کند، اما هزاره‌ها را می‌آورد و در جاهای خوب مقرر می‌کند. به‌جایش، یک پشتون توانمند پیدا کنیم که به تمام زبان‌ها آشنا و نویسنده باشد.
۶- همه به این نظر اند که «تیموری» برای «تیم» و «رفقا» همکاری درست نمی‌کند… برای او پست کمیشنری کمیسیون مستقل حقوق بشر از رییس‌جمهور درخواست کنیم…
۷- در اداره‌ی امور با هر رییس، باید دوستان توانمند خود را به‌صورت مؤقتی جابه‌جا کنیم، تا کدام «رییس» از صلاحیت‌هایش استفاده‌ی نادرست نکند و به ضرر ما تمام نشود…
۸- دوستان خود را باید در پست‌های خوب تعیین و امکاناتی مانند موتر، کارت و مانند آن فراهم کنیم.
۹- پشتون‌های هرات را که پشتو نمی‌فهمند جابه‌جا کنیم و تاجیک و ازبیکی که مطلقاً مطابق خواست ما کار کنند را به‌صورت نمونه‌یی تعیین کنیم، تا مردم فکر کنند که از هر قوم کسی در این‌جا (اداره‌ی امور) است.
۱۰- به نورزی باید بگوییم که در نشست‌های کابینه شرکت ورزد، تماس‌اش را با رییس‌جمهور بیشتر کند و با نزدیکان رییس‌جمهور، مانند ملکزی، اجمل غنی، روشان تماس‌اش را بیشتر سازد.
۱۱- با وزرایی که رییس‌جمهور آن‌ها را می‌پسندد، بیشتر کار کنیم تا رییس‌جمهور در مورد ما نظر مساعدی بیابد و توصیف کند.
۱۲- با فراهی کمک کنیم.
این متن دوازده‌ ماده‌یی، شرح وظایفی است که اعضای «تیم» که عمدتاً بر محور ثواب‌الدین مخکش و اطرافیان مورد اعتماد داوود نورزی جمع شده‌اند، انجام بدهند. سه نکته در این متن برجسته است:
۱- تقویت روحهۀ قومی و برخورد گزینشی با فرصت‌ها و پست‌های دولتی.
۲- آسیب زدن به کارمندانی که با این تیم نزدیک نیستند و برای آن‌ها مزاحمت می‌کنند.
۳- تقویت اعضای تیم برای گرفتن پست‌های مهم این اداره.
نشر این سند، در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده در پی داشته و بسیاری از منتقدان، آن را نمونه‌ی از رفتار دوگانه و متعصبانه در ادارات دولتی خواندند.
و اما اداره امور ریاست‌جمهوری در واکنش به این موضوع گفته که این مسأله نظر شخصی یک فرد است و دیدگاه این اداره را بیان نمی‌کند.
پس از نشر این سند و بالا گرفتن انتقادها، ثواب‌الدین مخکخ معاون اداره امور ریاست‌جمهوری برکنار شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.