ادارۀ انکشاف شهر جدید کابل: مداخلۀ خارجی‌ها علت اصلی مختل‌شدن کار پروژۀ شهر جدید کابل است

ناجیه نوری/

پروژۀ شهر جدید کابل دشمنان داخلی و خارجی دارد که تخریب کاری این دشمنان مانع عملی‌شدن این پروژه گردیده است.

انجنیر غلام حسن سخی‌زاده رییس اجرایه‌یی ادارۀ انکشاف شهر جدید کابل این سخنان را در نخستین جلسۀ مشورتی شهر جدید کابل که روز گذشته در کابل برگزار شده بود، ابراز داشت.
این جلسه با حضور هدایت امین ارسلا وزیر ارشد، عبدالجبار تقوا والی کابل، میرزا محمد یارمند معین وزارت امور داخله، عبدالعظیم مجددی عضو مجلس نماینده‌گان، انجنیر یوسف پشتون مشاور ارشد مقام ریاست‌جمهوری و شماری از نماینده‌گان مردم ولسوالی‌های ده سبز، باریک‌آب، شکر دره، قره باغ و کلکان ولایت کابل برگزار شده بود.
به گفتۀ حسن سخی‌زاده، این پروژه دشمنان خارجی و داخلی دارد؛ بنابراین به وزارت داخله وظیفه داده شد تا جلو کسانی را که این پروژه را اخلال می‌کنند بگیرند و همین طور به ریاست امنیت نیز وظیفه داده شده تا دشمنان خارجی این پروژه را شناسایی کنند.
حسن‌زاده افزود، قرار بود که پروژۀ شهر جدید کابل در ماه ثور سال روان افتتاح شود؛ اما تظاهراتی که در این مناطق صورت گرفت، سبب مختل‌شدن کار گردید.
انجنیر حسن زاده به خبرنگاران گفت، تخریب‌کاری بعضی اشخاص و افراد مانع عملی شدن کار پروژه جدید شهر کابل گردیده است.
وی همچنان گفت، پس از حل بعضی از مشکلاتی که فعلاً وجود دارد، ما فوراً کار خود را شروع خواهیم کرد و جلسۀ امروزی هم به منظور حل همین مشکلات برگزار شده است.
او گفت، هدف از نشست امروزی وظیفه‌یی بود که از سوی کمیسیون خاص به بخش ادارۀ کابل جدید داده شده بود تا یک شورای مشورتی و مردمی برای انکشاف شهر جدید کابل ایجاد کنند.
به گفتۀ او، اعضای این شورا شامل افراد مربوط به حکومت و نماینده‌گان ولسوالی ده سبز، شکردره، قره باغ، باریک‌آب و کلکان است.
وی افزود، هدف اصلی حل مشکلات تثبیت ملکیت، قیمت‌گذاری زمین و تمام معضلات که مانع عملی شدن این پروژه است، می‌باشد.
میرزا محمد یارمند معین وزارت امور داخله در این نشست گفت، امنیت ده سبز باید به صورت معیاری تنظیم شود و وزارت داخله مصمم است که امنیت شهر ده سبز را که فاز اول آن تطبیق خواهد شد را به شکل معیاری تنظیم کند.
او تاکید کرد، مسالۀ دیگر اینکه باید در پروژۀ شهر کابل جدید افراد مسلح داخله نشود، چرا که اگر انجنیران خارجی افراد مسلح را ببنید، حاضر نخواهد شد که با ما کار کنند.
عبدالعظیم مجددی عضو مجلس نماینده‌گان در این جلسه گفت، یکی از دلایلی که ما نتوانستیم گام‌های عملی را در راستای افتتاح شهر جدید کابل برداریم، این است که مشارکت مردم وجود نداشت.
او تاکید کرد، ذهنیت مردم را یک تعداد افراد استفاده‌جو منحرف ساخته بودند که گویا ایجاد شهر جدید کابل برای مردم ده سبز مفید نخواهد بود؛ در حالی که این گفته‌ها واقعیت ندارد؛ اما نباید فراموش کرد که مسوولان حکومتی هم چند نکته را نادیده گرفته بودند.
وی همچنان گفت، مشکل اصلی این بود که با مردم این مناطق مشوره صورت نگرفته بود و ذهنیت مردم روشن نشده بود؛ بنابراین فیصله صورت گرفت تا شورای مردمی ایجاد شود و این شورا مشکلات را ارزیابی و حل کند.
مجددی گفت، اکنون پس از مطالعه و بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که نکات مشکل‌زا در نظر گرفته شده و برای رفع آن هر چی زودتر اقدام صورت گیرد.
در همین حال، عبدالجبار تقوا والی کابل در این جلسه گفت، ما اجازه نخواهیم داد که حق کسی تلف شود، بنابراین برنامه و حساب روشنی را طرح می‌کنیم که حق مردم از دولت تفکیک شود.
او گفت، ما قیمت‌گذاری را با مشورت با شورایی که با آنان کار می‌کنیم روی صفحۀ کاغذ آورده و پیشنهاد کردیم و امیدوار استم که با ایجاد شورای مردمی این مشکل حل شود.
تقوا همچنان گفت، دست عجانب دراز است و به مردم ما اجازه نمی‌دهد که در اتحاد و اتفاق زنده‌گی کنند تا اهداف‌شان برآورده شود؛ بنابراین باید برای کوتاه کردن دست آنان از حکومت خود حمایت کنید.
هدایت امین ارسلا وزیر ارشد و رییس بورد مستقل شهر جدید کابل در این نشست گفت، عملی‌شدن این پروژه تاثیر بسیار خوبی در به وجود آوردن زمینۀ کار و رفاه جامعه خواهد گذاشت.
وی افزود، من خوشحال استم که مردم باریک آب و ده سبز باهم نشستند و یک شورا را برای حل مشکلات به وجود آوردند که با دولت یکجا بتوانند راه حلی برای مشکلات پیش آمده پیدا کنند.
به گفتۀ او، یکی از کارهای مهم این شورا شریک ساختن مشکلات این مناطق است و مردم این مناطق می‌توانند مشکلات شان را از طریق همین شورا حل کنند.
به گفته مسوولان پروژه شهر جدید کابل، قرارداده‌هایی که جهت اعمار شهر جدید کابل با سرمایه‌گذاران داخلی صورت گرفته است، حدود ۴/۶ میلیارد دالر می‌باشد.
گفته می‌شود این شهر در حدود ۳۷۰۰۰۰ مساحت دارد و تقریباً برای سه میلیون جمعیت در نظر گرفته شده و در این شهر ۶۰۰۰۰۰۰ واحد مسکونی اعمار خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.