ادارۀ عالی تفتیش: حزب اسلامی از مصرف پول دریافتی از دولت حساب نداده است

گزارشگر:یک شنبه 4 قوس 1397 ۳ قوس ۱۳۹۷

mandegarمسوولان در ادارۀ عالی تفتیش می‌گویند که بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی از کود احتیاطی دولت به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پرداخت شده اما از چگونگی مصرف این پول، حساب داده نشده است.
سید مهدی حسینی، معاون ادارۀ عالی تفتیش دیروز شنبه در یک نشست خبری در کابل از مصرف پول‌های هنگفت خارج از واحدهای بودجه‌یی بدون درنظر داشت معیارهای شفافیت در سال ۹۶ خبر داد.
آقای حسینی گفت که بالغ بر ۲۹۱ میلیون افغانی در جریان سال ۹۶ براساس چند پیشنهاد به حزب اسلامی داده شده است که در چگونگی مصرف آن شفافیت لحاظ نشده است.
او می‌گوید، در احکام که برای پرداخت این پول از سوی رییس حکومت وحدت ملی صادر شده است قرار بوده تا قانون تدارکات در مصرف هزینۀ پرداختی به حزب اسلامی لحاظ شود، اما اسنادی که نشان دهد شفافیت در این روند لحاظ شده وجود ندارد.
معاون ادارۀ عالی تفتیش برخی دیگر از هزینه‌هایی که از مجرای کودهای احتیاطی به برخی ادارات غیر بودجه‌یی پرداخت شده است را فاقد معیارهای شفافیت و حساب‌دهی دولت خواند.
او بیان داشت که در یک بستۀ مالی مشابه به یک سازمان غیر انتفاعی غیر دولتی زیر نام «مراقبت افغان» ۱۳ میلیون افغانی به حساب این سازمان ریخته شده اما دلایلی واضح و قانع‌کننده از چرایی پرداخت آن وجود ندارد.
آقای حسینی تصریح کرد که شماری دیگر از اداره‌های غیر بودجه‌یی چون کمیسیون حل منازعات و شورای سراسری علما نیز مبالغی هنگفتی را از مجرای کودهای احتیاطی دریافت کرده، اما علی‌الرغم مکلفیت در حساب‌دهی از چگونگی مصرف آن حساب نداده‌اند.
معاون ادارۀ عالی تفتیش، مبالغی را در ریاست عمومی امنیت ملی که زیر نام «تامین روابط با مردم» و «ایجاد گروپ‌های پارتیزانی» در ۸ ولایت از مجرای کود احتیاط دریافت شده را فاقد معیارهای حساب‌دهی و شفافیت خواند.
مجلس نماینده‌گان نیز به پرداخت هزینه‌های که بدون درنظر داشت معیارهای شفافیت و حسابدهی از مجرای کودهای احتیاط به واحدهای غیر بودجه‌یی انتقاد کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.