ادارۀ یونسکو ده‌برابر کمک‌هایش را به افغانستان افزایش داد

شنبه 8 جوزا 1395/

ماندگار- ادارۀ یونسکوی سازمان ملل متحد، بیش از هفتصد هزار دالر را در بخش‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان کمک کرده است.
در گذشته سهم افغانستان از کمک‌های یونسکو هفتادوپنج هزار دالر بود؛ اما حالا تلاش‌های وزارت مالیه این سهم را ده برابر بالابرده است. در همین حال بند امیر بامیان، باغ با بر، شهر بلخ در ولسوالی بلخ و شهر هرات شامل میراث‌های فرهنگی جهانی شده است.
mandegar-3رییس سازمان یونسکو دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با رییس‌جمهور غنی در کابل گفت که یونسکو این برنامه را به هدف حمایت از ارزش‌های فرهنگی و آبدات تاریخی به افغانستان کمک می‌کند. رییس سازمان یونسکو گفت که ما در کنار افغانستان قرار داریم و از حفظ میراث‌های تاریخی حمایت می‌کنیم. صندوق حمایتی یونسکو، بعد از سخنان رییس یونسکو و قبل از سخنرانی رییس جمهوری افتتاح شد.
سپس رییس‌جمهور غنی ضمن یادآوری از گذشتۀ تاریخی افغانستان و ارزش‌های آن، وعده سپرد که آبدات تاریخی را اعمار می‌کنند و مساجد کلان تاریخی را دوباره احیا خواهد کرد. او ضمن یادآوری از ابومسلم خراسانی و طاهر فوشنجی گفت که گذشته ما انتقال دهندۀ ارزش‌هایی مهم به جامعه بشری بوده است و نقش آن دو شخصیت در تغییر مسیر خلافت بغدادی موثر بوده است. رییس‌جمهوری ضمن اشاره به ارزش‌های فرهنگی جامعه گفت که افغانستان دارای دو زبان ملی است و یک ملت واحد است. او گفت که مردم به هویت‌های شان به حدی احترام می‌گذارند که هویت‌های کوچک شان را زیر هویت کلان افغانیت محترم می‌شمارند. اما این سخن رییس‌جمهور، در واقع در برابر خواست و برداشت عموم مردم افغانستان قرار دارد. زیرا قرار دادن دیگر هویت‌های تاریخی کشور زیر نام یک هویت، به معنای مسخ دیگر هویت‌های یک جامعه است.
رییس‌جمهوری ضمن اشاره به مسایل تاریخی و زبانی با اشاره به سخن بهار، شاعر و دانشمند ایرانی، گفت: منشای زبان دری افغانستان است و ما باید از درک تاریخ، آینده‌مان را رقم بزنیم. او گفت که باید کتاب‌های آموزشی با دیدگاه‌های باز ننظیم شوند و باید این کتاب‌ها به طفل افغان آگاهی و اطمینان بدهد که یک مملکتی نماینده‌گی می‌کند که با فرهنگ عظیمش می‌تواند با حفظ ارش های آزادی بیان و با جامعۀ جهانی همکاری کند.
او وعده سپرد که آبادات تاریخی کشور را به سان هند و مصر و دیگر کشورها احیا می‌کند. اما فعالان فرهنگی با توجه به افزایش بودجۀ یونسکو برای افغانستان، به این باور اند که اگر حکومت ارادۀ ملی برای حفظ آبدات تاریخی داشته باشد این کمک‌ها بسیار موثر تمام می‌شوند.
یونسکو در حالی کمک‌هایش را به افغانستان افزایش داده است که استخراج و قاچاق آثار باستانی در کشور افزایش یافته است و آثار باستانی در بسیاری از منطاق توسط مقامات محلی دولتی و نیز طالبان و زورمندان محلی به سرقت برده می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.