ادامـۀ آنچـه آمـرصـاحب بـرایـم رهنـمود داد

گزارشگر:دوشنبه 15 اسد 1397 ۱۴ اسد ۱۳۹۷

در ضیافت شام دیروز یکی از دوستان گرانقدر، بنده با جمعی از چهره های شناخته شدۀ سیاسی کشور، جناب آقای کرزی با داکترصاحب اسپنتا، جناب آقای داودزی با داکترصاحب زلمی رسول از شورای حراست و ثبات، و داکترصاحب انوارالحق احدی از ائتلاف نجات، مهمانان این سفره بودیم.
ضمن صحبت ها، آقای کرزی مصرانه از بنده دعوت به ائتلاف بزرگ ملی نمود. نظرم به دوستان مجلس بار دیگر این بود که نفس جمع شدن ها و ایجاد ائتلاف ها در وضعیت نابهنجار کنونی، افشای سیاست تبعیض و تعصب آقای غنی، یک ضرورت زمان است.
mandegar-3رویهمرفته به نمایندگی از بنیاد احمدشاه مسعود، محور تفکر و دیدگاه های شهید مسعود و پشتوانۀ بزرگ مردمی این نام اجماع آور، پشتکار یک و نیم دهه فعالیت های مستمر بنیاد در راستای تحقق ارزش‌های جهاد و مقاومت، همچنین با داشتن وسیعترین پیوند با جمع بزرگ اندیشه ورزان، جوانان، شخصیت های با اعتبار ملی از همۀ اقوام کشور در محور جریان آجندای ملی، تدوین برنامه های راهبردی، ارزش ها و اصولی که خود و همراهانم طی سالیان دراز به آن پابند بوده و هیچگاهی با هیچ قیمتی از آن نگذشته ایم، اعتقاد ما بر اینست که در جهت حفظ بقأ و سلامت ملی افغانستان، گذار به ثبات سیاسی و نظم نو ملی، نقش اکثر نخبه گان سیاسی ـ مدنی در محور یک وفاق ملی واقعی نیاز تاریخی و ملی این سرزمین میباشد.
ادامۀ آنچه برادر بزرگوارم شهید مسعود در آخرین فصل زندگی و دورۀ مقاومت، برایم هدایت داد و عملی کردم تا با دعوت ۳۵۰ شخصیت نخبۀ سیاسی همۀ اقوام در لندن و تدوین برنامۀ ملی، با پیوند و پل زدن میان روشنفکران و مردم مجاهد، آیندۀ افغانستان را ترسیم نماییم و آمرصاحب از آن سخت استقبال کرد و امیدوار بود.
از صفحه فیسبوک احمد ولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.