ادامۀ اعتصاب غذایی زندانیان پل چرخی

گزارشگر:سه شنبه 23 اسد 1397 ۲۲ اسد ۱۳۹۷

mandegar-3اعتصاب غذایی زندانیان در زندان پل چرخی کابل وارد نه‌مین روز خود شد. دلیل دوام این اعتصاب‌ها، نبود امکانات و عدم رسیده‌گی به شکایت‌ زندانیان توسط نهادهای قضایی خوانده شده است.
عبدالعلیم کوهستانی، رییس زندان‌های کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت که شمار زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند بیش از چهار هزار نفر است.
اما گزارش‌هایی که از داخل زندان پل چرخی به دست رسانه‌ها افتیده است، نشان می‌دهد که شمار اعتصاب کننده‌گان این زندان بالغ بر هشت هزار نفر اند.
پیش از این نیز بارها گزارش‌هایی مبنی بر نبود امکانات رفاهی، عدم رسید‌ه‌گی نهادهای قضایی به پرونده زندانیان و سرنوشت نامعلوم زندانیانی که با وجود پایان دوره محکومیت، هنوز آزاد نشده‌اند در رسانه‌های کشور منتشر شده بود.
یک منبعی که دیروز از داخل زندان به رسانه‌ها گزارش می‌داد اظهار داشت که اعتصاب زندانیان وارد هشت‌مین روز خود شده است.
منبع افزود که اعتصاب کننده‍‌‌‌‌گان در وضعیت بد جسمی و روانی قرار دارند.
قابل یادکرد است که اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی افغانستان اجرای طرح تخفیف مجازات و عفو زندانیان را که در زمان حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور وجود داشت، متوقف کرده است.
شماری از زندانیان پل چرخی گفته اند که با وجود پایان دوره محکومیت شان هنوز از زندان آزاد نشده‌اند.
آنان فساد اداری گسترده در سیستم قضایی کشور و عدم مدیریت موثر در اداره زندان‌ها را مانع آزادی خود عنوان کرده‌اند.
سال پار نیز شماری از زندانیان پل چرخی به‌خاطر عدم توجه به قضایای شان دست به اعتصاب غذایی زده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.