ادیب فهیم معاون اول و اجمل عابدی معاون پالیسی امنیت ملی شدند

/

شنبه ۹ جوزا ۱۳۹۴

 

ادیب احمد فهیم، پسر ارشد مارشال محمد قسیم فهیم، به حیث معاون اول و اجمل عبید عابدی به حیث معاون پالیسی ریاست امنیت ملی افغانستان تعیین شدند.
تا اکنون مقام‌های کشور رسماً در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند؛ اما منابع دولتی تأیید کرده‌اند که این دو به حیث معاونان امنیت ملی از سوی mnandegar-3رییس‌جمهوری گماشته شده‌اند.
آقای فهیم پیش از این به حیث رییس سیاسی وزارت خارجه کار کرده و آقای عابدی هم به عنوان سخنگوی رییس‌جمهور غنی ایفای وظیفه نموده است.
همچنان، دکتر غنی اخیراً سید ظفر هاشمی را به حیث معاون سخنگوی ریاست جمهوری گماشته است.
تا اکنون مشخص نیست چه کسی به حیث سخنگوی ریاست جمهوری تعیین خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    این اجینت پنجابی مولوی شهزاد شاهد مزدور در هر تلویزون رونما میشود چوچه پنجابی از طالبان مزدور که به دستور پنجابی ها مکاتب را بسته بود بروی دختران آثاری تاریخی بی نظیر دنیا در بامیان بود تخریب کرد موزیمو آثاری تاریخی کشور را این طالبان پلید به دستور پاکستان تخریب کرد این جاسوس حال به دستور پاکستان سخنگوی طالبان در داخل نظام ای دون صفت شده لباس استخبارات پاکستانی پوشیده سخنان استخبارات پاکستان را دکتی میکند نفرین بتوبی هویت مزدور دون صفت مولوی شهزادشاهدغلام.ظفرخان