ارگ در پیوند به تأخیر در کار کمیتۀ گزینش: مشکل نمایندۀ جامعۀ مدنی است/ معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی: نمایندۀ جامعۀ مدنی معرفی شده و حکومت بهانه‌جویی می‌کند

هارون مجیدی/ یک شنبه 8 قوس 1394/

ریاست‌جمهوری می‌گوید، مشکل در انتخاب نمایندۀ جامعۀ مدنی برای عضویت در کمیتۀ گزینش پا برجاست و آنان تلاش می‌کنند برای حل این موضوع میان نهادهای مدنی زمینه‌سازی کنند.
اما، معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی با رد این گفته‌ها می‌گوید که هیچ مشکلی برای تأخیر آغاز به‌کار کمیتۀ گزینش باقی نمانده و حکومت mandegar-3بهانه‌جویی می‌کند.
قرار بود کمیتۀ گزینش برای انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی هفتۀ گذشته به کار آغاز کند، اما تا هنوز از آغاز کار این کمیتۀ خبری نیست.
سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به ماندگار می‌گوید: هر هفت عضو کمیتۀ گزینش برای ما معرفی شده که در قسمت نمایندۀ جامعۀ مدنی، شماری از نهادها برای ما شکایت کردند و گفتند: در انتخاب نمایندۀ جامعۀ مدنی ما دخیل نیستیم.
به‌گفتۀ آقای هاشمی، ارگ ریاست جمهوری به‌خاطر حل این مشکل، تلاش می‌کند تا میان نهادهای مدنی زمینه‌سازی کند تا این مشکل برطرف شود.
سخنگوی محمداشرف‌غنی با تأکید به این که ریاست جمهوری حق دارد تا در گزینش اعضای این کمیته نفوذ داشته باشد، می‌گوید: به‌خاطری که آغاز کار کمیتۀ گزینش به‌درازا کشیده و مشکل میان نهادهای مدنی حل نشده است، ما تصمیم گرفتیم تا زمینۀ رابطه و نشست میان نهادهای مدنی را فراهم سازیم.
آقای هاشمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه زمینه‌سازی ریاست‌جمهوری چه زمانی صورت خواهد گرفت، بیان داشت: در هفتۀ گذشته هم با نماینده‌گان نهادهای مدنی در تماس بودیم و امروز (دیروز) نیز تماس داشتیم تا میان خود جور بیایند و این مشکل حل شود.
اما، صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی به ماندگار می‌گوید: «هفتۀ گذشته ضمن تماس‌هایی‌که داشتیم قرار بر این بود که روز چهار شنبه کار کمیتۀ گزینش از طرف محمداشرف‌غنی آغاز شود؛ اما به خاطر سفر رییس جمهور به کندز این‌کار به تعویق افتاد».
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تأکید می‌کند: هیچ بهانه‌یی به‌خاطر تأخیر کار کمیتۀ گزینش وجود ندارد.
به‌گفتۀ آقای توحیدی: اگر در این هفته نیز تعلل شود، این کار به این معنی است که حکومت تعهدی نسبت به اجرای اصلاح در پروسۀ انتخابات افغانستان ندارد.
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی با اشاره به این گفته‌های معاون سخنگوی ریاست جمهوری که گویا در زمینه انتخاب نمایندۀ جامعۀ مدنی برای عضویت در این کمیته مشکلی وجود دارد، می‌گوید: هیچ مشکلی باقی نمانده؛ آنچه که گفته می‌شود بیشتر بهانه‌جویی است تا این‌که واقعاً مشکلی وجود داشته باشد.
آقای توحیدی خاطر نشان می‌کند: «برای ما دوبار نامه فرستاده شد که در هر دوبار افراد معرفی شد، یک‌بار از جانب شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی برای تحکیم پروسۀ انتخابات و بار دیگر از جانب سکرتیت جامعۀ مدنی یا گروه جامعۀ مدنی افغانستان.»
معاون کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تأکید کرده می‌گوید که این مشکل تراشی‌ها بهانه‌یی است برای تأخیرِ کار کمیتۀ گزینش و بدون تأخیر این کمیته باید به کار خود آغاز کند.
شروع به کارِ هرچه عاجلِ کمیتۀ گزینش، یکی از موارد درشت در بستۀ نخستِ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی بود که در مادۀ ششم این بسته که مربوط به کمیتۀ گزینش می‌شود، آمده است: «یک عضو ستره محکمه، یک عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نمایندۀ منتخب نهاد‌های جامعۀ مدنی، نمایندۀ زنان، نمایندۀ منتخب نهادهای رسانه‌یی و یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر به حیث عضو این کمیته انتخاب شوند.»
مطابق با روند کاری این کمیته در گذشته، اعضای آن ۲۷ تن را به عنوان عضو کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به رییس جمهور معرفی می‌کند و رییس جمهور از بین این افراد ۹ تن را برای کمیسیون انتخابات و پنج تن را برای کمیسیون شکایات بر می‌گزیند.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی‌های لازم، افراد تازه را به‌جای کمیشنران برحالِ کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.