ازبکستـان آمـوزش خلبـانان افغـانستان را آغـاز کرد

یک شنبه 12 قوس 1396/

mandegar-3نخستین خلبانان سازمان هواپیمایی کشوری افغانستان در مرکز آموزشی تمرینی شرکت ملی هواپیمایی «ازبکستان هوا یولاری» در تاشکند آموزش دیدند.
راویل آکسیان‌اف رییس اجرایی شرکت هواپیمایی «کام‌ایر» می‌گوید: چند نفر از خلبان این شرکت هواپیمایی هفتۀ پیش در مرکز شرکت هواپیمایی ملی ازبکستان یک دورۀ آموزشی را سپری کردند و در آیندۀ نزدیک چند نفر دیگر برای آموزش وارد تاشکند می‌شوند.
او افزود: آموزش خلبان ما در چارچوب قراردادی با مرکز آموزشی شرکت هواپیمایی ازبکستان انجام می‌گیرد و در دستگاه شبیه‌سازی هواپیمایی ۷۶۷ برگزار می‌شود.
آکسیان‌اف همچنین اظهار داشت: دربارۀ خدمات فنی برای هواپیماهای کام‌ایر، خدمات زمینی، هوانوردی و امنیت هواپیمایی چندین قرارداد امضا شده است.
مرکز آموزشی ازبکستان هوا یولاری دارای دارای تمام امکانات مورد نیاز برای پرواز و استادان حرفه‌یی است.

این مرکز به جدیدترین دستگاه شبیه سازی اتاق پرواز هواپیمای «ایرباس-۳۲۰» و «بوینگ- ۷۵۷» و به روزترین سیستم کامپیوتری و سیستم متحرک مجهز است.
این دستگاه‌های شبیه‌سازی پرواز هواپیما دقیقا اتاق پرواز هواپیمایی «ایرباس» و «بوینگ» بوده، محورهای متحرک، صدای موتورها در داخل جایگاه خلبان مشابه هواپیما است و شبیه‌ساز می‌تواند در شرایط مختلف جوی تکان‌های کم و زیاد رعد و برق پرواز کند.
چندی پیش پروازهای مستقیم بین تاشکند و «کابل» راه اندازی شد و نخستین هواپیما افغانستان روز ۲۹ نوامبر در فرودگاه ازبکستان فرود آمد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.