از دخالت پاکستان در امور بدخشان تا بی‌کفایتی مقام‌های محلی

/

والی بدخشان در اجتماعی با حضور مردم، نماینده‌گان نهادهای جامعه مدنی و خبرنگاران از کارکردهای ادارۀ خویش گزارش داد.
این اقدام والی بدخشان موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را در پی داشت؛ موافقان امیدوارند فرهنگ گزارشدهی مسوولان در این ولایت نهادینه شود.
اما در مقابل مخالفان می‌گویند که والی بدخشان در مدت کاری‌اش ضعف‌های زیادی داشته است که قابل انتقاد است و آنچه به عنوان گزارش ارایه شد، بیشتر حرف‌های است که در کاغذ وجود دارد و عملی نشده است.
والی بدخشان از کارکردهای انجام شده اداره در بخش‌های مختلف از جمله پروژه‌های تطبیق شده انکشافی، امنیت، حکومت داری خوب، روند صلح  و سایر تلاش‌هایی که برای بهبود امور بدخشان انجام داده است، به مردم گزارش داد.
او گفت که برای تقویت امور انکشاف بدخشان با موسسات کمک کننده و دولت افغانستان در سطح بالا صحبت کرده است و امیدواراست برنامه های زیادی انکشافی در بدخشان در آینده به دست آورد.
والی بدخشان از آغاز کار چند پروژه بزرگ در بدخشان از جمله آغاز کار جاده فیض آباد – بهار و آغاز سرک حلقوی دروازها یاد کرد.
شاه ولی الله ادیب والی بدخشان مداخلات خارجی را سبب نا امنی‌های بدخشان خواند و گفت که پاکستانی‌ها تلاش می‌کنند تا روند انکشافی را در این ولایت اخلال کنند. والی بدخشان به عنوان نمونه گفت که پس از عقد قرار استخراج معدن طلای ولسوالی راغ  ده نفر مسلح غیرمسوول به عنوان مخالفان مسلح در این منطقه فعالیت خود را آغاز کرده اند؛ که به گفته والی این کار با دخالت پاکستان صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :