از ماندلا بیــــاموزیم

16 قوس 1392/

روز گذشته جامعۀ بشری بزرگ‌ترین الگوی زندۀ آزادی و عدالت را از دست داد و در سوگ این ابرمرد تاریخ، اشک ماتم ریخت.
نلسون ماندلا نزدیک به یک قرن زیست و تقریباً تمام عمر گران‌بهایش را صرف تحققِ عدالت و آزاده‌گی کرد. مبارزات قهرمانانۀ این شخصیت بی‌نظیر تاریخی با رژیم نژادپرستِ افریقای جنوبی بدون توسل به خشونت، بی‌شک ارزنده‌ترین الگوی مبارزه برای تمام ملت‌های آزادی‌طلبِ دنیاست.mandegar این قهرمان عرصۀ صداقت و سیاست، با دهه‌ها مبارزۀ اندیشه‌ورزانه و خردمحورانه به جهانیـان ثابت ساخت که می‌توان به مدد داشتن همتِ والا و برخورداری از برنامۀ روشن، به ناممکن‌ترین پیـروزی‌ها دست یافت و در قلب تپندۀ میلیاردها انسان جای گرفت.
امید می‌رود که مردم شریف افغانستان که در دشوارترین برهه‌های تاریخی خویش قرار دارند، با الگوگیری از شخصیت‌هایی به‌سان ماندلا و روی دست گرفتن سیاست اخلاقی و برنامۀ آرمان‌محور مبارزاتی، کشتی طوفان‌زدۀ افغانستان را به ساحل نجات رهنمون شوند و خود الگویی شوند برای دیگر ملت‌های دربند و مصیبت‌زده. چنان‌که روشن‌ترین پیام زنده‌گی مبارزه‌بارِ ماندلا برای ملت افغانستان این است که می‌توان بدون توسل به خشونت، با تمام قامت در برابر تبعیض و برتری‌طلبی ایستاد و به پیروزی رسید اما هیچ‌گاه خود به دامنِ برتری‌طلبی و نژادپرستی سقوط نکرد.
بدیهی‌ست که نلسون ماندلا رهبر و قهرمانی متعلق به تمام جوامع انسانی بود و فقدان وی نیز ضایعه‌یی جبران‌ناپذیر برای تمام جامعۀ بشری. این‌جانب به سهم خویش، درگذشت این اسوۀ والای آزادی و عدالت را به همۀ هواخواهان و رهروانِ راستینش در سرتاسر جهان تسلیت می‌گویم و صمیمانه آرزوی تحقق آرمان‌های جهانی آن ابرمرد تاریخ را دارم.

احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیـاد شهید مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.