استادان و دانشجویان معترضِ دانشگاه کابل: وزیر تحصیلات عالی برکنار شود

/

استادان و دانشجویان دانشگاه‌های کابل هشدار می‌دهند که اگر به خواسته‌های‌شان از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشود، دامنۀ اعتراض‌های‌شان را بیشتر از این گسترش خواهند داد.
شماری از استادان و دانشجویان دانشگاه کابل در ششمین روز اعتراضات‌شان روز یکشنبه در مقابل دانشگاه کابل جمع شدند و خواهان برکناری عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی گردیدند.
این استادان و دانشجویان معترض می‌گویند، به اعتراضات‌شان تا زمانی ادامه خواهند داد تا این‌که خواسته‌های آنان پذیرفته شود.
تاج محمد اکبر استاد دانشکدۀ اقتصاد و رییس اتحادیۀ استادان دانشگاه کابل گفت: «این اعتراضات و تحصن ما تا زمانی ادامه خواهد داشت تا به خواسته‌های ما که در قطعنامه آمده است، جواب داده نشود. هر زمانی‌که این خواسته‌ها پذیرفته شود آن یک قدم خواهد بود.»
از یک‌ هفته بدین‌سو دانشگاه‌ کابل تعطیل است و استادان و دانشجویان این دانشگاه در اعتصاب درسی به سر می‎برند.
معترضان عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند.
در پایان این اعتراض روز یکشنبه استادان و دانشجویان یک قطعنامه را نیز صادر کردند.
از سوی دیگر، این استادان و دانشجویان خواهان تصویب و توشیح هر چه عاجل قانون تحصیلات عالی هم شدند.
عزیز احمد یک تن از استادان دانشگاه گفت: طی مراحل و تصویب قانون تحصیلات عالی از پارلمان کشور، برگزاری انتخابات علمی و اکادمیک در همه سطوح دانشگاه‌ها، برکناری پوهاند داکتر عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی که قبلاً هم در قطعنامه‌های استادان و دانشجویان درج شده است، از خواست‎های ما می‎باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.