استاد خلیلی: مافیای زمین به یک غده سرطانی مبدل شده است

۲۴ عقرب ۱۳۹۱

معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان غصب زمین توسط زورمندان را از بزرگترین چالش‌های حکومت دانسته و گفته است که نهادهای مسوول باید به این معضل رسیده‌گی کنند.
روز گذشته نشست دو روزه‌یی زیر نام «کنفرانس ملی شهرداران» به هدف رفع مشکلات شهری از سوی وزارت امور شهرسازی، ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و شهرداری کابل با حضور معاون دوم رییس‌جمهور، وزیر شهرسازی، رییس ادارۀ ارگان های محلی و شهرداران سراسر کشور در کابل برگزار شد.
محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس‌جمهور کرزی، غصب زمین توسط زورمندان را از بزرگترین مشکلات شهری عنوان کرده و گفت: «امروزه مافیای زمین به یک غدۀ سرطانی در کشور مبدل شده اند.»
در همین حال، وزیر حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی، حکومت و جامعۀ جهانی را متهم به بی‌تفاوتی نسبت به این وزارت کرده و می‌گوید که در ده سال گذشته فقط یک درصد بودجۀ کشور به امور شهرسازی اختصاص گرفته است.
وی در ادامه می‌افزاید که بعد از ده سال انتظار، ماستر پلان تمام شهرهای کشور نهایی شده است.
او اظهار داشت که برای برطرف کردن نیازهای شهروندان، علاوه بر ماستر پلان شهری، طرح برنامه‌های تخنیکی دیگر نیز نیاز است که با عدم اختیارات شهرداران و ازدیاد روز افزون جمعیت، وضعیت شهرهای کشور نگران کننده است.
وزیر شهرسازی، نبود قانون شهری را در مواردی چون تخلف شهری، ساختن شهرک‌ها و محدودۀ شهرها از جمله بزرگترین مشکلات این وزارت عنوان کرده و از حکومت می‌خواهد تا با تصویب قانون شهری در جهت کاهش این مشکلات همکاری کنند.
وی دخالت ارگان‌های غیر مسوول را نه تنها باعث بهبود وضعیت شهرها نمی‌داند، بل آن را در جهت افزایش مشکلات شهری مفید می‌داند.
کرستوفر کارتر نمایندۀ بخش انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان همکاری خود را از انکشاف شهرهای کشور اعلام کرده ولی می‌گوید که برای این مشکل باید راه‌های افغانی پیشکش کرد.
از سوی دیگر، عبدالخالق فراهی رییس ارگان‌های محلی در این نشست گفت که در کشور یا پلان‌گذاری های شهری انجام نشده و یا هم به شکل ناقص انجام شده که این خود دلیل عقب ماندن افغانستان حتا از کشورهای همسایه در عرصۀ شهرسازی شده است.
وی می‌افزاید که این اداره در سال‌های گذشته کارهای زیادی از قبیل طرح‌ریزی هشتصد کیلومتر سرک شهری، اعمار ۱۶۰۶ پلچک، اعمار چهارده ساختمان برای شهرداری های کشور و اعمار پنجاه پارک فرعی شهری انجام داده است.
در این نشست همچنان تفاهم نامه‌یی میان وزارت امور شهرسازی و ادارۀ ارگان‌های محل به هدف بهبود وضعیت شهری امضا شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.