استخدام غیرقانونی ده‌ها مشاور در کمیسیون‌های مجلس

گزارشگر:شنبه 11 عقرب 1396 ۱۰ قوس ۱۳۹۶

یک عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ده‌ها مشاور به صورت غیر‌قانونی در کمیسیون‌های مجلس استخدام شده‌اند.
عثمانی فراهی نماینده مردم فراه در مجلس نماینده‌گان تاکید دارد که این مشاوران صلاحیت مشوره‌دهی ندارند و اکثراٌ بیسواد اند.
مجلس نمایندگان ۱۵ کمیسیون دارد که در هرکدام در بخش‌های مختلف فعالیت دارند.
آقای فراهی می‌گوید که در هر کمیسیون مجلس حدود ۵ تا ۷ مشاور استخدام شده و حد اکثر این مشاوران تحصیلات لازم و صلاحیت مشوره دهی ندارند.
به گفتۀ او، دبیرخانه مجلس با استخدام این‌چنین مشاوران، بودجه مجلس که پول مردم افغانستان است را به نحوی حیف و میل می‌کند.
گفته می‌شود، مشاوران کمیسیون‌های مجلس با معاشات گزاف استخدام شده و به برخی آنان امتیازات ویژه مانند موتر و سایر امکانات نیز در اختیار دارند.
پیش از این، اتهام‌های در خصوص استخدام‌های سلیقه‌یی خدای‌نظر‌ نصرت رییس دبیرخانه مجلس مطرح شده است. آقای نصرت به همین دلیل از سوی مجلس به دادستانی کُل معرفی شده است تا کارکرد آن در دبیرخانه مورد بررسی بیشتر قرارگیرد.

همچنین، گفته‌های وجود دارد که مشاوران کمیسیون‌های مختلف مجلس با واسطه برخی نماینده‌گان توسط خدای نظر نصرت رییس دبیرخانه مجلس استخدام شده اند.
گفته می‌شود، آقای نصرت به خاطری‌که نماینده‌گان مجلس را راضی نگه‌دارد، دست به چنین تقرری‌ها زده است.
چندی پیش، پس از آنکه آقای نصرت از سوی مجلس نماینده‌گان به هدف بررسی بیشتر فساد در دبیرخانه مجلس به دادستانی کل معرفی شد بیشتر از ۷۰ نماینده مجلس تلاش کردند تا مانع این کار شوند.
گفته‌های تایید ناشده زیادی در مورد ماجرای رییس دبیرخانه مجلس وجود.
برخی گفته‌ها این است که آقای نصرت به هرکدام این نمایندگان حدود ۳ هزار دالر توزیع کرده تا مانع معرفی او به دادستانی شوند.
گفته‌های دیگر نیز این است که آقای نصرت برخی نماینده‌گانی که واسطه کارمندان دبیرخانه بوده اند را تهدید کرده در صورتی‌که از او طرف‌داری نکنند نام‌های شان را فاش می کند.
دادستانی کل تا هنوز در مورد آغاز بررسی‌های فساد در دبیرخانه مجلس چیزی نگفته است.
گفته می‌شود، حتا کارمندان عادی دبیرخانه مجلس بدون واسطه یک نماینده استخدام نشده است و اینگونه بسیاری از نماینده‌گان متهم به استخدام‌‌های غیر قانونی هستند.

این در حالی است، که نماینده‌گان مجلس همواره حکومت وحدت ملی را به دلیل استخدام صدها مشاور متهم کرده اند.
نماینده‌گان ادعا دارند که اکثر مشاوران حکومت، بیسواد و فاقد صلاحیت مشوره دهی هستند.
به گفتۀ اعضای شورای ملی، سران حکومت به خاطر راضی نگه‌داشتن افراد با نفوذ، بدون در نظرداشت شرایط، آنان را منحیث مشاور استخدام کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.