استراتیژی ملی کاهش مبارزه با حوادث طبیعی

۱۶ اسد ۱۳۹۶

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی کشور در نظر دارد تا پس از رأی‌زنی با متخصصان و کارشناسان، استراتیژی ملی کاهش مبارزه با حوادث طبیعی را تدوین کند.
mandegar-3مسوولان در این وزارت به این منظور کارگاه آموزشی دو روزه‌یی را با حضور نماینده‌گان نهادهای خارجی، شبکۀ آغا خان و شماری از استادان دانشگاه دیروز یکشنبه (۱۵ اسد) در کابل برگزار کردند.
ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی از کارکرد حکومت در زمینۀ عدم برنامه‌های عملی برای کاهش مبارزه با حوادث طبیعی در سال‌های اخیر به شدت انتقاد کرده می‌گوید که حکومت در پانزده سال اخر کم‌ترین توجه را در زمینۀ برنامۀ عملی ملی به خاطر کاهش حوادث طبیعی در کشور انجام داده است.
آقای برمک می‌گوید که آنان در ورکشاب دو روزۀ ملی مشورتی در چارچوب «سندای» برای کاهش خطرات حوادث با کارشناسان و استادان دانشگاه روی چگونه‌گی دسترسی به یک استراتیژی ملی برای کاهش مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان رأی‌زنی می‌کنند.
آقای برمک تأکید می‌کند که استراتیژی ملی حوادث طبیعی سبب خواهد شد تا میزان خطرها و تهدیدهای ناشی از حوادث طبیعی کاهش پیدا نموده و زنده‌گی مردم افغانستان را مصوون بسازد.
او با اشاره به آماده‌گی‌های وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی برای رسیده‌گی به حوادث طبیعی در سال جاری می‌گوید که وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث طبیعی در سال جاری برنامه‌های فصلی برای پاسخگویی به حوادث طبیعی دارد که از طریق آن کمک‌های غذایی و غیرغذایی در هر فصل برای آسیب‌دیده‌گان حوادث طبیعی صورت می‌گیرد.
هم‌زمان با این، هادی حسینی، رییس موسسۀ فوکس در آسیایی میانه می‌گوید که در پانزده سال اخیر همۀ کشور جهان گواه حوادث بی‌شماری طبیعی بوده اند، اما موسسۀ فوکس و همۀ کشورها تلاش می‌کنند تا با تطبیق چارچوب «سندای» تا سی سال آینده، میزان مرگ و میر ناشی از حوادث طبیعی، خطرات و تهدیدهای آن را کم کنند.
سندای چارچوبی است که در زمینۀ کاهش خطرات حوادث طبیعی در سال ۲۰۱۵ از سوی ۱۸۷ کشور به تصویب رسیده و افغانستان از سال ۲۰۰۵ بدینسو عضویت «چارچوب سندای» را دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.